Podatki w UK

Koszty i ulgi przy wynajmie nieruchomości

Jeśli wynajmujesz komuś posiadaną nieruchomość, aby obliczyć podlegający opodatkowania zysk (lub stratę)z tego tytułu, od uzyskiwanych dochodów możesz odliczyć określone wydatki i kwoty wolne od podatku. Jeżeli posiadasz kilka nieruchomości mieszkalnych w Wielkiej Brytanii, uzyskane z ich wynajmu przychody oraz poniesione koszty podliczasz łącznie. Będziesz musiał jednak uwzględnić osobno dochód z wynajmu nieruchomości znajdujących się za granicą oraz z wynajmowanych kwater wakacyjnych. (więcej…)

Opodatkowanie zysku z wynajmu domów i mieszkań

Udostępnianie pod wynajem nieruchomości mieszkalnych jest traktowane jako pojedyncza działalność, nawet jeśli wynajmujesz więcej niż jeden lokal. W przypadku kilku wynajmowanych nieruchomości, straty poniesione w przypadku jednej z nich mogą zostać zrównoważone przez zyski z wynajmu innej. Ostateczny zysk zostanie opodatkowany wraz z Twoimi całkowitymi dochodami. (więcej…)

Podatek od dochodów z wynajmu

Jeśli udostępniasz pod wynajem całą posiadaną nieruchomość lub jej część (dotyczy to także domu, w którym mieszkasz), sposób opodatkowania dochodów z tej działalności zależał będzie od różnych czynników. Jeśli wynajmowana nieruchomość znajduje się za granicą, a Wielka Brytania jest Twoją rezydencją podatkową, może obowiązywać Cię brytyjski podatek od zysków z wynajmu. (więcej…)

Podatek od wynajmu nieruchomości za granicą

Jeśli mieszkasz w Wielkiej Brytanii i jesteś objęty obowiązkiem podatkowym na terytorium tego kraju, musisz umieścić w swojej deklaracji podatkowej informacje o dochodach czerpanych z wynajmu nieruchomości znajdujących się za granicą. W przypadku gdy odprowadzisz podatek od tych dochodów za granicą, zazwyczaj będziesz mógł odliczyć zapłacony podatek od podatku należnego w Wielkiej Brytanii. (więcej…)

Podatek od wynajmu umeblowanych kwater wakacyjnych

Jeśli udostępniasz pod wynajem umeblowane zakwaterowanie wakacyjne położone w granicach Europejskiego Obszaru Ekonomicznego (EOG), zysk z tego wynajmu może być traktowany inaczej aniżeli pozostałe zyski pochodzące z wynajmu nieruchomości. Nieruchomość taka musi jednak spełniać określone kryteria podlegające testom kwalifikacyjnym (qualifying tests). (więcej…)

Podatek przy sprzedaży nieruchomości

Jeśli zdecydujesz się na sprzedaż nieruchomości, w której mieszkasz na stałe, i jeśli spełniasz określone warunki – nie będziesz musiał płacić dodatkowego podatku. Jednak w przypadku sprzedaży nieruchomości niebędącej Twoim głównym miejscem zamieszkania, możliwe, że będziesz musiał zapłącić podatek od zysków kapitałowych (Capital Gains Tax).

Podatek od zysków kapitałowych – Capital Gains Tax (więcej…)

Program „Rent a Room” (Wynajmij pokój)

Jeśli odnajmujesz pokój sublokatorowi lub rozważasz możliwość odnajęcia komuś umeblowanego pokoju w swoim własnym domu, kwota zwolniona z podatku z tego tytułu może wynieść do £4,250 (£2,125 w przypadku wynajmowania wspólnie z inną osobą). Program, w ramach którego możesz skorzystać z tej ulgi, to Rent a Room, czyli „Wynajmij Pokój”. (więcej…)

Prowadzenie dokumentacji przy wynajmie nieruchomości

Jeśli wynajmujesz komuś posiadany lokal, będziesz musiał prowadzić rejestr pobranego czynszu oraz poniesionych wydatków w celu obliczenia zysku, od którego będziesz musiał następnie zapłacić podatek. Podlegającą opodatkowaniu kwotę otrzymasz, odejmując poniesione koszty i określone kwoty wolne od podatku od dochodów z tytułu pobranego czynszu. (więcej…)

Stamp Duty Land Tax – podatek przy zakupie nieruchomości

W przypadku zakupu nieruchomości w Wielkiej Brytanii, powyżej pewnej określonej kwoty będziesz musiał zapłacić podatek od zakupu nieruchomości, czyli Stamp Duty Land Tax (SDLT). Podatek ten obowiązuje przy zakupie wszelkich domów, mieszkań oraz innych gruntów i budynków. (więcej…)

Ulga przy sprzedaży własnego domu

Ulga od domów prywatnych (Private Residence Relief) została stworzona, aby uchronić większość osób przed koniecznością uiszczenia podatku od zysków kapitałowych (Capital Gains Tax) w przypadku sprzedaży ich własnego domu. (więcej…)

GOV.UK

HMRC

VOTE

TAXPOL