Podatki w UK

Capital Gains Tax – podatek od zysków kapitałowych

Capital Gains Tax to brytyjski podatek od zysków kapitałowych. Jeżeli wartość Twojej własności w chwili jej sprzedaży lub przekazania jest wyższa aniżeli jej wartość początkowa, uzyskany przez Ciebie zysk (profit) może podlegać opodatkowaniu. Zasada ta nie znajduje zastosowania w przypadku sprzedaży własnego dobytku, którego wartość nie przekracza £6,000 ani też, w większości wypadków, sprzedaży nieruchomości będącej głównym miejscem zamieszkania.


Rozlicz podatek – Przez internet o 30% taniej !

W jakich sytuacjach należy zapłacić podatek

Podatek od zysków kapitałowych może obowiązywać Cię, gdy:
• sprzedasz, oddasz, wymienisz lub w inny sposób pozbędziesz się (przestaniesz być właścicielem) majątku lub jego części
• pozyskasz pieniądze dzięki swojemu majątkowi – na przykład odszkodowanie za jego zniszczenie


Czego podatek nie dotyczy

Podatek od zysków kapitałowych nie dotyczy:
• Twojego samochodu
• Twojego głównego domu – jeżeli zostaną spełnione określone warunki
• rachunków oszczędnościowych typu ISA lub PEP
• papierów wartościowych rządu Wielkiej Brytanii (gilts)
• przedmiotów własnych, których wartość w chwili sprzedaży nie przekracza £6,000
• wygranych z zakładów, loterii i pul
• pieniędzy stanowiących część Twoich zarobków, objętych podatkiem dochodowym


Należy pamiętać

Istnieje kilka rzeczy, o których należy pamiętać:
• jeśli pozostajesz w związku małżeńskim lub sformalizowanym związku z partnerem tej samej płci i mieszkacie razem, możesz przekazać swoją własność współmałżonkowi lub partnerowi, nie płacąc podatku od zysków kapitałowych
• nie możesz przekazać majątku swoim dzieciom lub innym osobom, ani sprzedać swojej własności po obniżonej cenie, nie uwzględniając podatku od zysków kapitałowych
• w przypadku poniesienia straty czasem możliwe jest odliczenie tej straty od innych uzyskanych przychodów, ale tylko w przypadku dóbr objętych podatkiem od zysków kapitałowych – na przykład nie możesz odliczyć straty z tytułu sprzedaży samochodu od zysków ze sprzedaży innych dóbr
• majątek pozostawiony przez osobą zmarłą jej spadkobiercom nie jest objęty podatkiem od zysków kapitałowych, jeśli jednak majątek ten zostanie następnie sprzedany przez spadkobiercę, należny podatek od zysków kapitałowych zostanie obliczony w oparciu o różnicę między wartością przedmiotu w chwili śmierci pierwotnego właściciela a jego wartością w momencie sprzedaży.

Więcej informacji o podatku od zysków kapitałowych na stronie HMRC – More about Capital Gains Tax on the HMRC website . Więcej informacji o podatku od sprzedaży nieruchomości – More about tax on selling property


Jak obliczyć podatek

Podatek od zysków kapitałowych jest obliczany za cały rok podatkowy (trwający od 6 kwietnia jednego roku do 5 kwietnia roku następnego). Obejmuje on wszystkie podlegające opodatkowaniu zyski, po uwzględnieniu:
• niektórych kosztów i ulg, które mogą wpłynąć na obniżenie lub odroczenie zysków
• dopuszczalnych strat z tytułu własności podlegającej podatkowi od zysków kapitałowych
• rocznej kwoty wolnej od podatku – jest to £9,600 na osobę w roku podatkowym 2008-09 i £10,100 na osobą w latach 2009-10, 2010-11 i £10,600 w roku podatkowym 2011-12.


Rozlicz podatek – Przez internet o 30% taniej !

Więcej informacji o obliczaniu podatku od zysków kapitałowych na stronie HMRC – More about Capital Gains Tax on the HMRC websiteMore about Capital Gains Tax rates and allowances on the HMRC website . Jak obliczyć straty i zyski kapitałowe: dowiedz się więcej na stronie HMRC – Working out your capital gain or loss: read more on the HMRC website


Wysokość podatku od zysków

Od roku 2010-11 obowiązuje jedna, stała, 18-procentowa stawka podatku od zysków kapitałowych. Stawka ta obowiazuje do 23 czerwca 2011.Dotyczy ona wszelkich podlegających opodatkowaniu zysków uzyskanych przez osoby prywatne, powierników i osobistych przedstawicieli.


Jak zapłacić

Podatek od zysków kapitałowych jest opłacany po samodzielnym wypełnieniu deklaracji podatkowej (Self Assessment). Skorzystaj z poniższego linku, aby dowiedzieć się więcej o zgłaszaniu zysku lub straty i otrzymać formularz deklaracji do samodzielnego wypełnienia. Po jego otrzymaniu podążaj za załączonymi wskazówkami, a dowiesz się, czy musisz także wypełnić część dotyczącą zysków kapitałowych. Formularz będzie także zawierał informacje o tym, jak zdobyć tą część, jeśli okaże się, że musisz ją wypełnić. Jeśli zazwyczaj nie wypełniasz swojej deklaracji podatkowej samodzielnie, a chciałbyś zgłosić zysk lub stratę, więcej informacji znajdziesz pod poniższym linkiem.

Jak zgłosić straty i zyski kapitałowe: dowiedz się więcej na stronie HMRC – How to report a capital gain or loss – read more on the HMRC website . Wypełnij swoją deklarację podatkową przez Internet na stronie HMRC – File your tax return online with HMRC . Dowiedz się więcej o sposobach wpłaty po samodzielnym wypełnieniu deklaracji – Find out about payment options for Self Assessment


Inne przydatne linki

Dowiedz się więcej o podatku od zysków kapitałowych na stronie HMRC – Read more about Capital Gains Tax on the HMRC website


Wybierz dobre biuro księgowe –

Więcej informacji

Opracowanie: Weronika Tomaszewska-Collins
Ostatnia aktualizacja tekstu: 23.08.2011 (Monika Rebisz)
Aktualna wersja w języku angielskim: Directgov
Rozliczenia podatkowe w UK: Taxpol


Napisz komentarz


Komentarze są moderowane. Pisz na temat   “Capital Gains Tax – podatek od zysków kapitałowych”. Uzupełnij tekst, podziel się swoja wiedzą i doświadczeniem. Nie zadawaj w tym miejscu pytań!
Pytania (prośby o pomoc) zadajemy na forum.

Należy wypełnić wszystkie pola
GOV.UK

HMRC

VOTE

TAXPOL