Podatki w UK

Limited Company

Jeżeli chcesz prowadzić biznes w formie limited company (w Polsce spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) musisz dokonać rejestracji (incorporate) w Companies House. Inkorporacja jest procesem poprzez który nowa lub istniejąca działalność gospodarcza jest przetworzona w jednostkę prawną. Dobrze jeśli przedtem zaciągniesz opinii profesjonalnego doradcy lub księgowej, żeby upewnić się, że inkorporacja jest dla Ciebie opłacalna. (więcej…)

Partnership

W partnership (w Polsce spółka jawna) dwie lub więcej osób dzieli ryzyko, koszta oraz odpowiedzialność prowadzenia biznesu. Każdy z partnerów jest samozatrudniony i ma udział z zysku. Zazwyczaj każdy z partnerów dzieli podejmowanie decyzji i jest osobiście odpowiedzialny za ewentualne długi biznesu. Jeśli jeden z partnerów zrezygnuje, umrze lub ogłosi bankructwo, pozostały musi zdecydować czy nadal prowadzić działalność. Partnership jest stosunkowo prostą i elastyczną formą prowadzenia działalności dla dwóch lub więcej osób. Jednakże partnerzy odpowiadają za długi spółki swoim prywatnym majątkiem, co jest niekorzystne w przypadku gdy biznes nie powiedzie się. (więcej…)

Self-employed

Self-employed czyli samozatrudniony (self-employment – samozatrudnienie). Być self-employed znaczy być zarejestrowanym formalnie jako samozatrudniony. Jesteś wtedy odpowiedzialny za płacenie swoich podatków i składek na ubezpieczenie społeczne (National Insurance Contributions). Co roku musisz składać zeznanie podatkowe. Możliwe, że również będziesz musiał zarejestrować się na VAT. (więcej…)

Sole trader

Sole Trader – znaczy że pracujesz sam, samodzielnie. Bycie „sole trader” to najprostsza droga prowadzenia biznesu. Rejestracja jest szybka i darmowa. Proste i tanie jest prowadzenie zapisów księgowych. Cały wypracowany profit jest dla ciebie (nie dzielisz się ze wspólnikami, nie wypłacasz dywidend, etc.). Jednakże, jesteś osobiście odpowiedzialny za długi Twojego biznesu. Przez to, jest to ryzykowna opcja dla przedsięwzięć wymagających dużych inwestycji. (więcej…)

Employee (pracownik)

Jeśli jesteś Employee czyli osobą zatrudnioną, pracownikiem, pieniądze na podatek są pobierane z twojej wypłaty w systemie znanym jako Pay As You Earn (PAYE). Twój pracodawca używa tego systemu do odprowadzenia podatku dochodowego oraz NICs. (więcej…)

GOV.UK

HMRC

VOTE

TAXPOL