Podatki w UK

Zgłaszanie zmian, które mogą wpłynąć na twój podatek

Wszelkie zmiany dotyczące Twoich dochodów lub sytuacji zawodowej bądź osobistej mogą wpłynąć na wysokość Twojego podatku dochodowego (Income Tax). Dlatego też jest ważne, aby informować Tax Office bezzwłocznie o tego typu zmianach, co pozwoli urzędowi na prawidłowe obliczenie należnego podatku. Przekazując wszelkie informacje na bieżąco, możesz uniknąć płacenia zbyt wysokiego podatku lub konieczności uiszczenia dodatkowej kwoty po zakończeniu roku podatkowego. (więcej…)

Zgłaszanie oszustw podatkowych

Oszustwa podatkowe (tax fraud) są przestępstwem, którego konsekwencje ponoszą wszyscy. W ich następstwie zmniejsza się pula środków przeznaczonych na państwową służbę zdrowia (NHS), szkoły, emerytury i wiele innych usług. Rząd z pełną determinacją ściga oszustów podatkowych, jednak skuteczność jego działań w dużym stopniu zależy od informacji dostarczonych przez obywateli.


Pracujesz w UK jako subcontractor? – Odzyskaj swój podatek!

Definicja oszustwa podatkowego

Z oszustwem podatkowym mamy do czynienia wtedy, gdy ktoś płaci zbyt niski podatek lub bezpodstawnie pobiera zwrot nadpłaconego podatku w oparciu o nieprawdziwe informacje. Oszustwo podatkowe nie polega na zaniedbaniu, a na celowym działaniu. Przykładem oszustwa podatkowego jest:
• nieinformowanie HM Revenue & Customs (HMRC) o uzyskanych dochodach
• płacenie wynagrodzenia pracownikom bez korzystania z systemu PAYE (Pay As You Earn)
• prowadzenie własnej działalności i niedeklarowanie części lub ogółu zysków
• niezarejestrowanie działalności jako objętej podatkiem VAT, mimo spełniania warunków, które do tego zobowiązują
• bezprawne obciążanie klientów podatkiem VAT
• bezpodstawne ubieganie się o zwrot podatku VAT i tworzenie wysokich zaległości z tytułu niezapłaconego podatku VAT – ten rodzaj oszustwa jest określany jako Missing Trader Intra-Community VAT fraud (wewnątrzwspólnotowe oszustwo podatkowe polegające na bezpodstawnym zwrocie naliczonego VAT)
• niepłacenie podatku akcyzowego (Excise Duty) przez detalistów sprowadzających z zagranicy towary takie jak alkohol lub wyroby tytoniowe
• przemyt towarów takich jak np. alkohol lub tytoń do Wielkiej Brytanii

Rząd może postawić przed sądem każdą osobę, która dopuści się oszustwa podatkowego, a także każdego, kto pomaga w popełnieniu takiego oszustwa.


Oszustwa podatkowe popełniane przez pracodawców

Niektórzy pracodawcy płacą wynagrodzenie „do ręki” (nie odprowadzając od wypłacanej kwoty podatku i składek na ubezpieczenie społeczne National Insurance). Choć dzięki temu pracodawca może przeznaczyć mniejsze kwoty na wypłatę wynagrodzenia, jako pracownik – możesz na tym stracić, ponieważ:
• Twoje składki na ubezpieczenie mogą być zbyt niskie, przez co nie będzie Ci przysługiwała pełna emerytura państwowa (State Pension)
• możesz utracić prawo do określonych benefitów
• może się okazać, że Twoje zarobki są niższe niż płaca minimalna (National Minimum Wage)
• nie korzystasz z praw przysługujących Ci jako pracownikowi
• możesz, wraz z pracodawcą, zostać pociągnięty do odpowiedzialności przez HMRC za świadomy udział w oszustwie oraz niepodjęcie żadnych działań w celu naprawy sytuacji

Możesz zgłosić taki rodzaj oszustwa przez Internet lub dzwoniąc na specjalną linię, przeznaczoną dla zgłoszeń dotyczących uchylania się od płacenia podatku (Tax Evasion Hotline), dostępną pod numerem 0800 788 887. Działa ona od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 20:00 oraz w soboty i niedziele od 8:00 do 16:00. Usługa ta zapewnia anonimowość, w związku z czym nie będziesz musiał podawać swoich danych osobowych.

Zgłoś uchylanie się od płacenia podatków przez Internet – Report tax evasion online


„Szara strefa”

Są osoby, które – prowadząc własną działalność – nigdy nie dokonują rejestracji w HMRC i tym samym nie płacą podatku. Inni dokonują rejestracji, ale ujawniają tylko część uzyskiwanych dochodów i tylko od tej części płacą podatek. Jest to tzw. „szara strefa” („hidden economy”). Osoby, prowadzące ten rodzaj działalności, często proszą klientów o płatność gotówką. Jeśli znasz kogoś, kto prowadzi własną działalność i nie dokonał rejestracji w urzędzie podatkowym, możesz zgłosić ten fakt przez Internet lub dzwoniąc na specjalny numer telefonu Tax Evasion Hotline 0800 788 887 (dostępny od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 20:00, a także w soboty i niedziele od 8:00 do 16:00), a HMRC podejmie odpowiednie działania. Nie musisz podawać swojego imienia i nazwiska. Wszelkie przekazane informacje zostaną potraktowane poważnie i odpowiednie działania zostaną podjęte. Skuteczność działań podjętych przez HMRC może zależeć od ilości podanych przez Ciebie informacji, dlatego też upewnij się, że jesteś w stanie podać jak najwięcej szczegółów.

Zgłoś uchylanie się od płacenia podatków przez Internet – Report tax evasion online


Pracujesz w UK jako subcontractor? – Odzyskaj swój podatek!

Oszustwa dotyczące podatku VAT

Jeśli usługodawca dolicza do faktury podatek VAT, musi on być zarejestrowanym płatnikiem VAT i musi zgłosić pobrane z tego tytułu opłaty w HMRC. Niektórzy przedsiębiorcy celowo unikają rejestracji jako płatnicy VAT, tym samym w nieuczciwy sposób zyskując przewagę nad konkurencją. Inni mogą być zwykłymi oszustami lub podawać nieprawdziwą kwotę należnego podatku VAT. Możesz wiedzieć lub domyślać się, że dana firma unika płacenia należnego podatku VAT, jeśli:
• zostaniesz poproszony o płatność gotówką, a usługodawca ociąga się z wystawieniem faktury
• zostaniesz poproszony o zapłacenie za usługę komuś innemu, niż wykonawca
• usługodawca oferuje zniżkę w przypadku płatności dokonanych gotówką i nie chce przyjąć płatności czekiem ani kartą
• oferowane produkty są dostępne za cenę znacznie niższą niż rynkowa
• usługodawca wkłada pieniądze do otwartej kasy fiskalnej i nie wprowadza transakcji sprzedaży


Bezpodstawny zwrot naliczonego VAT w ramach UE

Ten rodzaj oszustwa polega na pozyskaniu numeru płatnika VAT w Wielkiej Brytanii z zamiarem skorzystania ze zwolnienia od podatku VAT przy nabywaniu dóbr w innym kraju członkowskim Unii Europejskiej. Produkty te następnie są sprzedawane w Wielkiej Brytanii za cenę zawierającą podatek VAT. Po dokonaniu tych transakcji przedsiębiorca znika lub nie zgłasza się do HMRC, nie płacąc należnego podatku VAT. Innym oszustwem tego typu jest tzw. „oszustwo karuzelowe” (z ang. „carousel fraud”). Polega ono na obrocie tymi samymi dobrami w uprzednio opracowanych sieciach dostaw w ramach Unii Europejskiej, jak i poza jej granicami. Produkty zostaną sprowadzone do Wielkiej Brytanii wielokrotnie, skutkując potężnymi, niezapłaconymi należnościami VAT i bezpodstawnymi wnioskami o zwrot podatku VAT. Możesz zgłosić oszustwo dotyczące podatku VAT, korzystając z poufnej linii Customs Confidential hotline pod numerem 0800 595 000. Jest ona dostępna 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu.

Dokonując zgłoszenia, nie musisz podawać swojego nazwiska ani innych danych osobowych.

Jeśli na rachunku lub fakturze podatek VAT został podany jako osobna pozycja, musi towarzyszyć mu numer identyfikacji podatkowej VAT wystawcy. Możesz sprawdzić, czy numer ten jest prawidłowy, dzwoniąc do krajowego biura doradczego HMRC (National Advice Service) pod numerem 0845 010 9000 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 20:00.


Oszustwo podatkowe dotyczące importowanych towarów

Jako obywatel Wielkiej Brytanii musisz przestrzegać określonych zasad i przepisów dotyczących produktów, które możesz wwieźć na teren kraju oraz podatku należnego z tego tytułu. Przykładowo, produkty alkoholowe i tytoniowe sprowadzane z Europy do Wielkiej Brytanii nie są objęte akcyzą (Excise Duty), pod warunkiem, że sprowadzasz je wyłącznie na własny użytek. Jeśli podejrzewasz danego detalistę lub osobę o sprzedaż importowanych dóbr bez odprowadzania należnego podatku, możesz dokonać zgłoszenia, dzwoniąc na gorącą linię urzędu celnego (Customs Confidential hotline) pod numerem 0800 595 000. Linia jest dostępna 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

Dokonując zgłoszenia nie musisz podawać swojego nazwiska ani innych danych osobowych.


Inne przydatne linki

Opodatkowanie pracowników – Tax for the employed. Opodatkowanie osób samozatrudnionych – Tax for the self-employed. Podatek w przypadku zatrudnienia tymczasowego, na niepełny etat lub pracy wykonywanej jednorazowo – Tax on casual, part-time or temporary work. Jak zgłosić oszustwo podatkowe – How to report benefit fraud


Masz problemy prawne w Polsce? – Adwokat Broniszewski

Więcej informacji

Opracowanie: Weronika Tomaszewska-Collins
Ostatnia aktualizacja tekstu: 23.09.2010
Aktualna wersja w języku angielskim: Directgov
Rozliczenia podatkowe w UK: Taxpol

Kontakt z HMRC w imieniu osób trzecich

Możesz reprezentować osobę, która ma problemy z zarządzaniem własnymi sprawami np. ze względu na chorobę, niepełnosprawność lub brak znajomości języka angielskiego. (więcej…)

Jak złożyć skargę na HMRC?

Przeważnie Twoje kontakty z HM Revenue & Customs przebiegać będą dość rutynowo i nie powinny wynikać z nich żadne problemy czy niedogodności. Mogą się jednak zdarzyć pewne pomyłki lub opóźnienia, bądź też możesz nie być zadowolony ze sposobu, w jaki zostałeś potraktowany. Bez względu na naturę problemu, masz prawo złożyć skargę na kiepską obsługę. (więcej…)

Jeśli nie zgadzasz się z decyzją

Jeśli uważasz, że decyzja podjęta przez HM Revenue & Customs (HMRC) jest błędna lub bezpodstawna, masz prawo ją podważyć. Możesz zrobić to osobiście lub poprzez reprezentującego Cię doradcę.


Pracujesz w UK jako subcontractor? – Odzyskaj swój podatek!

Co zrobić, jeśli nie zgadzasz się z decyzją HMRC

Jeśli nie zadowala Cię decyzja podjęta przez HMRC, pod poniższym linkiem znajdziesz informacje odnośnie tego co i kiedy powinieneś zrobić. W zależności od tego, czego dotyczyła decyzja, obowiązują różne procedury odwoławcze.


Self Assessment, PAYE, składki na ubezpieczenie społeczne itp.

Sposób odwołania od decyzji HMRC oraz możliwości po złożeniu odwołania, włączając w to informacje odnośnie tego, co należy zrobić, jeśli nie potrafisz dojść do porozumienia z HMRC.

Jak odwołać się od decyzji HMRC: podatki bezpośrednie – How to appeal against an HMRC decision: direct taxes


Dodatki do dochodów

Jeśli nie zadowala Cię decyzja podjęta w kwestiach związanych z tax credits, przeważnie będziesz mógł się od niej odwołać. Zazwyczaj musisz to zrobić do 30 dni od chwili otrzymania decyzji wydanej przez Biuro ds. Tax Credit.

Odwołanie od decyzji dotyczącej dodatków do dochodów – Appealing against a tax credit decision


Pracujesz w UK jako subcontractor? – Odzyskaj swój podatek!

Zasiłek na dziecko

Jeśli nie zgadzasz się z decyzją dotyczącą zasiłku na dziecko (Child Benefit), zazwyczaj będziesz miał prawo odwołać się od niej. Przeważnie musisz to zrobić do 30 dni od chwili przesłania Ci decyzji przez odpowiedni urząd.

Odwołanie od decyzji dotyczącej zasiłku na dziecko – Appealing against a Child Benefit decision


Decyzje dotyczące zwrotu dóbr przejętych przez służby celne

Jeśli HMRC odmówi zwrotu przejętych produktów lub poprosi o spełnienie określonych warunków przed dokonaniem zwrotu, masz prawo wystąpić o ponowne rozpatrzenie decyzji, jeżeli się z nią nie zgadzasz.

Co możesz zrobić, jeśli nie zgadzasz się z decyzją HMRC dotyczącą zwrotu (restoration) przejętych dóbr – What you can do if you don’t agree with HMRC’s decision about the return of seized goods, also called 'restoration'


Masz problemy prawne w Polsce? – Adwokat Broniszewski

Więcej informacji

Opracowanie: Weronika Tomaszewska-Collins
Ostatnia aktualizacja tekstu: 23.09.2010
Aktualna wersja w języku angielskim: Directgov
Rozliczenia podatkowe w UK: Taxpol

Wyznaczanie księgowego do kontaktów w Twoim imieniu

Pracownicy HM Revenue & Customs (HMRC) są prawnie zobowiązani do zachowania ścisłej tajemnicy, co oznacza, że musisz zwrócić się do nich na piśmie, zanim będą oni mogli zaakceptować reprezentującego Cię przedstawiciela lub księgowego jako działającego w Twoim imieniu i komunikować się z nim w kwestiach Ciebie dotyczących. (więcej…)

Kontrole i dochodzenia podatkowe

Wszczęcie przez HM Revenue & Customs (HMRC) dochodzenia podatkowego (enquiry) nie musi oznaczać, że zrobiłeś coś nie tak. Urząd przeprowadza rutynową kontrolę określonego odsetka złożonych deklaracji podatkowych (tax return), aby upewnić się, że zostały one prawidłowo wypełnione. W związku z czym czasami może poprosić Cię o dodatkowe informacje, aby lepiej zrozumieć kwoty podane w deklaracji. Deklaracje, które zostają poddane kontroli, są wybierane drogą losową, co ma na celu zapewnić sprawiedliwe funkcjonowanie systemu. (więcej…)

GOV.UK

HMRC

VOTE

TAXPOL