Podatki w UK

Podatek i ubezpieczenie społeczne pracowników

Jeśli jesteś osobą zatrudnioną, podatek od Twojego wynagrodzenia jest odprowadzany przez pracodawcę w tzw. systemie PAYE (Pay As You Earn – czyli „Płać w miarę zarabiania”). W ramach tego systemu pracodawca odprowadza podatek dochodowy (Income Tax) i składki na ubezpieczenie społeczne (National Insurance contributions) w Twoim imieniu jeszcze przed wypłaceniem Ci wynagrodzenia. (więcej…)

Podatek i ubezpieczenie osób samozatrudnionych

Jeśli jesteś osobą samozatrudnioną (self-employed), sam odpowiadasz za opłacanie swojego podatku i składek na ubezpieczenie społeczne. Będziesz musiał prowadzić rejestr przychodów i wydatków swojej działalności, na których podstawie co roku wypełnisz swoją deklarację podatkową (tax return) w systemie określanym jako Self Assessment. Możliwe, że będziesz musiał także dokonać rejestracji jako płatnik VAT. (więcej…)

Formularze PAYE

Obowiązkiem każdego pracodawcy jest wydanie pracownikom odpowiednich dokumentów – formularzy P45 i P60 – związanych z podatkiem odprowadzanym od jego wynagrodzenia. Jeśli korzystasz z dodatkowych świadczeń pracowniczych lub ponosisz określone wydatki służbowe, pracodawca zawrze te informacje w formularzu P11D, który zostanie następnie przesłany do HM Revenue & Customs (HMRC). Pracodawca ma także obowiązek przekazać Ci , jakie informacje zostały zawarte w tym formularzu. (więcej…)

Podatek i składki od świadczeń pracowniczych

Jeśli pracodawca zapewnia Ci określone świadczenia rzeczowe – takie jak możliwość korzystania z samochodu służbowego lub ubezpieczenie zdrowotne – możliwe, że będziesz musiał zapłacić od nich podatek. Podatek ten jest odprowadzony niezależnie od podatku i ubezpieczenia społecznego opłacanego w systemie PAYE od Twoich zarobków i dodatków pieniężnych. (więcej…)

Podatek i składki od napiwków i bonusów

Napiwki, które otrzymujesz w ramach wykonywanej pracy, zawsze wiążą się z obowiązkiem odprowadzenia od nich podatku. W niektórych wypadkach jednak nie będziesz musiał odprowadzać od nich skłądek na ubezpieczenie społeczne. Zarówno podatek jak i składki na ubezpieczenie są odprowadzane w systemie PAYE (Pay As You Earn). (więcej…)

Jeśli zatrudniasz pracowników w domu

Jeśli zatrudnisz kogoś do pracy w Twoim domu – może to być np. niania, sprzątaczka, opiekun lub inna pomoc domowa – według prawa możesz figurować jako oficjalny pracodawca, w związku z czym będziesz musiał odprowadzić podatek dochodowy od wypłacanego wynagrodzenia oraz opłacić składki na ubezpieczenie społeczne zatrudnionej osoby, korzystając z systemu PAYE (Pay As You Earn). Do pewnej kwoty możliwe jest korzystanie z uproszczonej wersji PAYE. (więcej…)

GOV.UK

HMRC

VOTE

TAXPOL