Podatki w UK

Sposób opodatkowania benefitów

Niektóre z benefitów wypłacanych przez opiekę społeczną (social security) zaliczają się do dochodów podlegających opodatkowaniu. Aby mieć pewność, że płacisz podatek według właściwej stawki, musisz wiedzieć, które benefity są uwzględniane dla celów podatkowych. (więcej…)

Opodatkowanie emerytury państwowej

Podstawowa emerytura państwowa (basic State Pension) jest wypłacana w oparciu o odprowadzone lub przyznane Ci przed osiągnięciem wieku emerytalnego składki na ubezpieczenie społeczne (NICs). Emerytura ta dolicza się do całkowitych dochodów podlegających opodatkowaniu, ale jest wypłacana w formie nieopodatkowanej. To, w jaki sposób zapłacisz należny podatek od emerytury, zależeć będzie od wielu różnych czynników. (więcej…)

Jeśli decydujesz się na późniejszą emeryturę

Jeśli postanowisz odłożyć pobieranie emerytury państwowej na później (jest to tzw. State Pension deferral), możesz w ten sposób „zarobić” wyższą emeryturę lub dodatkową, podlegającą opodatkowaniu kwotę, która zostanie Ci wypłacona jednorazowo. Jeżeli płacisz już podatek, zostanie on odprowadzony od tych dodatkowych kwot według takiej stawki obowiązującej w przypadku Twoich pozostałych dochodów i dodatkowo uzyskana kwota nie wpłynie w żaden sposób na wysokość kwot wolnych od podatku, które przysługują Ci ze względu na wiek. (więcej…)

Podatek od wykupionych rent dożywotnich

Od kwietnia 2007 obowiązują nowe zasady dotyczące opodatkowania zysków emerytalnych z wykupionych rent (retirement annuities). Jeśli podejrzewasz, że zapłaciłeś zbyt wysoki podatek, będziesz musiał wystąpić o jego odzyskanie w wyznaczonym terminie. (więcej…)

Opodatkowanie emerytur zakładowych, prywatnych i zagranicznych

Każda emerytura – w tym także zakładowa, prywatna (włącznie z wykupionymi rentami) i zagraniczna – podlega opodatkowaniu. To, w jaki sposób i czy w ogóle będziesz musiał zapłacić podatek od pobieranej emerytury, będzie zależało od jej rodzaju oraz od wysokości Twoich całkowitych dochodów, pozostałych po odliczeniu przysługujących Ci kwot wolnych od podatku. (więcej…)

Podatek od emerytury dziedziczonej lub przekazanej w spadku

Jeśli chcesz uwzględnić swoją emeryturę w testamencie lub odziedziczyłeś emeryturę po zmarłej osobie, to, czy będziesz musiał zapłacić od niej podatek, zależy od Twojej indywidualnej sytuacji i od rodzaju emerytury. (więcej…)

Podatek od alimentów

Jeśli płacisz alimenty bądź otrzymujesz alimenty (maintenance payments) na siebie lub na dziecko, od 6 kwietnia 2000 nie powinny one mieć wpływu na wysokość Twojego podatku. Wyjątkiem są osoby płacące alimenty i urodzone przed 6 kwietnia 1935 – w ich przypadku płatności te mogą wpłynąć na ich sytuację podatkową. (więcej…)

GOV.UK

HMRC

VOTE

TAXPOL