Podatki w UK

Koszty i ulgi przy wynajmie nieruchomości

Jeśli wynajmujesz komuś posiadaną nieruchomość, aby obliczyć podlegający opodatkowania zysk (lub stratę)z tego tytułu, od uzyskiwanych dochodów możesz odliczyć określone wydatki i kwoty wolne od podatku. Jeżeli posiadasz kilka nieruchomości mieszkalnych w Wielkiej Brytanii, uzyskane z ich wynajmu przychody oraz poniesione koszty podliczasz łącznie. Będziesz musiał jednak uwzględnić osobno dochód z wynajmu nieruchomości znajdujących się za granicą oraz z wynajmowanych kwater wakacyjnych. (więcej…)

Stamp Duty Land Tax – podatek przy zakupie nieruchomości

W przypadku zakupu nieruchomości w Wielkiej Brytanii, powyżej pewnej określonej kwoty będziesz musiał zapłacić podatek od zakupu nieruchomości, czyli Stamp Duty Land Tax (SDLT). Podatek ten obowiązuje przy zakupie wszelkich domów, mieszkań oraz innych gruntów i budynków. (więcej…)

Podatek przy sprzedaży nieruchomości

Jeśli zdecydujesz się na sprzedaż nieruchomości, w której mieszkasz na stałe, i jeśli spełniasz określone warunki – nie będziesz musiał płacić dodatkowego podatku. Jednak w przypadku sprzedaży nieruchomości niebędącej Twoim głównym miejscem zamieszkania, możliwe, że będziesz musiał zapłącić podatek od zysków kapitałowych (Capital Gains Tax).


Wybierz dobre biuro księgowe –

Rozlicz podatek – Przez internet o 30% taniej !

Podatek od zysków kapitałowych – Capital Gains Tax (więcej…)

Ulga przy sprzedaży własnego domu

Ulga od domów prywatnych (Private Residence Relief) została stworzona, aby uchronić większość osób przed koniecznością uiszczenia podatku od zysków kapitałowych (Capital Gains Tax) w przypadku sprzedaży ich własnego domu. (więcej…)

Podatek od dochodów z wynajmu

Jeśli udostępniasz pod wynajem całą posiadaną nieruchomość lub jej część (dotyczy to także domu, w którym mieszkasz), sposób opodatkowania dochodów z tej działalności zależał będzie od różnych czynników. Jeśli wynajmowana nieruchomość znajduje się za granicą, a Wielka Brytania jest Twoją rezydencją podatkową, może obowiązywać Cię brytyjski podatek od zysków z wynajmu. (więcej…)

Program „Rent a Room” (Wynajmij pokój)

Jeśli odnajmujesz pokój sublokatorowi lub rozważasz możliwość odnajęcia komuś umeblowanego pokoju w swoim własnym domu, kwota zwolniona z podatku z tego tytułu może wynieść do £4,250 (£2,125 w przypadku wynajmowania wspólnie z inną osobą). Program, w ramach którego możesz skorzystać z tej ulgi, to Rent a Room, czyli „Wynajmij Pokój”. (więcej…)

Opodatkowanie zysku z wynajmu domów i mieszkań

Udostępnianie pod wynajem nieruchomości mieszkalnych jest traktowane jako pojedyncza działalność, nawet jeśli wynajmujesz więcej niż jeden lokal. W przypadku kilku wynajmowanych nieruchomości, straty poniesione w przypadku jednej z nich mogą zostać zrównoważone przez zyski z wynajmu innej. Ostateczny zysk zostanie opodatkowany wraz z Twoimi całkowitymi dochodami. (więcej…)

Podatek od wynajmu umeblowanych kwater wakacyjnych

Jeśli udostępniasz pod wynajem umeblowane zakwaterowanie wakacyjne położone w granicach Europejskiego Obszaru Ekonomicznego (EOG), zysk z tego wynajmu może być traktowany inaczej aniżeli pozostałe zyski pochodzące z wynajmu nieruchomości. Nieruchomość taka musi jednak spełniać określone kryteria podlegające testom kwalifikacyjnym (qualifying tests). (więcej…)

Podatek od wynajmu nieruchomości za granicą

Jeśli mieszkasz w Wielkiej Brytanii i jesteś objęty obowiązkiem podatkowym na terytorium tego kraju, musisz umieścić w swojej deklaracji podatkowej informacje o dochodach czerpanych z wynajmu nieruchomości znajdujących się za granicą. W przypadku gdy odprowadzisz podatek od tych dochodów za granicą, zazwyczaj będziesz mógł odliczyć zapłacony podatek od podatku należnego w Wielkiej Brytanii. (więcej…)

Prowadzenie dokumentacji przy wynajmie nieruchomości

Jeśli wynajmujesz komuś posiadany lokal, będziesz musiał prowadzić rejestr pobranego czynszu oraz poniesionych wydatków w celu obliczenia zysku, od którego będziesz musiał następnie zapłacić podatek. Podlegającą opodatkowaniu kwotę otrzymasz, odejmując poniesione koszty i określone kwoty wolne od podatku od dochodów z tytułu pobranego czynszu. (więcej…)

GOV.UK

HMRC

VOTE

TAXPOL