Podatki w UK

Podatek od środków na kontach

Odsetki od oszczędności podlegają zazwyczaj opodatkowaniu według 20-procentowej stawki. Podatek ten przeważnie odprowadzony jest jeszcze zanim odsetki trafią na Twoje konto. Jeśli płacisz podatek dochodowy według stawki wyżej (40%) lub dodatkowej (50%), będziesz musiał zapłacić należny podatek od otrzymanych odsetek. W przypadku niskich dochodów, możesz odzyskać nadpłacony podatek. (więcej…)

Podatek od dywidend

Podatek od brytyjskich dywidend (zysków z udziałów w brytyjskich firmach oraz inwestycji dokonanych w ramach funduszy inwestycyjnych unit trust lub spółek OEIC) jest odprowadzany według innych stawek, aniżeli ma to miejsce w przypadku pozostałych dochodów, takich jak wynagrodzenie, zyski z własnej działalności, emerytura bądź też odsetki od oszczędności na kontach w bankach lub towarzystwach budowlanych. (więcej…)

Podatek od oszczędności i inwestycji zagranicznych

Jeśli czerpiesz dochody z oszczędności i inwestycji zagranicznych, zazwyczaj będziesz musiał umieścić informacje o nich w swojej deklaracji podatkowej (tax return) wypełnianej w systemie Self Assessment. Możliwe, że będziesz musiał zapłacić od nich podatek dochodowy (Income Tax). Jeśli jednak zapłaciłeś już podatek od tych dochodów za granicą, będziesz mógł skorzystać z ulgi podatkowej z tego tytułu. (więcej…)

Podatek od nabytych udziałów

Zakup udziałów w spółkach brytyjskich pociąga za sobą konieczność uiszczenia podatku od przeprowadzonej transakcji. Jest to podatek od zakupu, tzw. Stamp Duty Reserve Tax (SDRT) – w przypadku transakcji zawieranych drogą elektroniczną, i opłata skarbowa, Stamp Duty – w przypadku korzystania z formularza przekazania akcji. (więcej…)

Podatek przy sprzedaży udziałów

Jeśli Twój całkowity zysk ze sprzedaży posiadanych aktywów, włączając w to akcje, przekroczy określony poziom, możliwe, że będziesz musiał zapłacić podatek od zysków kapitałowych (Capital Gains Tax). Istnieją także specjalne zasady w przypadku identyfikacji udziałów w tej samej firmie nabytych w różnym czasie – mają one zagwarantować, że Twój zysk lub strata zostaną obliczone prawidłowo. (więcej…)

Jak skutecznie oszczędzać i inwestować?

Jeśli oszczędzasz lub inwestujesz swoje pieniądze, zazwyczaj będziesz musiał zapłacić podatek od uzyskanych w ten sposób dochodów. Niektóre formy inwestycji i oszczędności pozwolą Ci na czerpanie zysków wolnych od podatku. Jeśli posiadasz niskie dochody, możliwe, że nie będziesz musiał płacić w ogóle żadnego podatku dochodowego. (więcej…)

GOV.UK

HMRC

VOTE

TAXPOL