Podatki w UK

Masowe kontrole podatkowe w Polsce

Kupiłeś mieszkanie bez kredytu? Skarbówka sprawdzi, skąd miałeś pieniądze. Sprawdzani są często ci, którzy pracowali za granicą i po powrocie zainwestowali pieniądze (więcej…)

Wyższe podatki stają się faktem

Brytyjski minister finansów Alistair Darling ogłosił założenia budżetu państwa na rok obrachunkowy rozpoczynający się 5 kwietnia oraz prognozy dla gospodarki. Zapowiedział wysokie podwyżki akcyzy. (więcej…)

Ulgi podatkowe 2009 (Polska)

Zgodnie z definicją zawartą w art. 3 pkt 6 ustawy Ordynacja Podatkowa, przez ulgę podatkową rozumie się przewidziane w przepisach prawa podatkowego zwolnienia, odliczenia, obniżki albo zmniejszenia, których zastosowanie powoduje obniżenie podstawy opodatkowania lub wysokości podatku. (więcej…)

Opodatkowanie dochodów z pracy najemnej za granicą

Uzyskując dochody z tytułu pracy najemnej wykonywanej za granicą, w większości przypadków należy rozliczyć się z nich także w Polsce. Należy o tym pamiętać szczególnie obecnie, gdy wiele osób mających miejsce zamieszkania w Polsce podejmuje pracę za granicą. (więcej…)

Rozliczenie online w Polsce będzie prostsze

Coraz więcej podatników w Polsce rozlicza się przez Internet. Ministerstwo planuje uproszczenie formularzy. Czy będzie korekta zeznań bez e-podpisu? (więcej…)

Oszuści podatkowi na czarnej liście

W Wielkiej Brytanii weszło w życie prawo zezwalające urzędowi podatkowemu na publikowanie czarnej listy osób uchylających się od zobowiązań podatkowych. (więcej…)

Fiskus zabiera zwrot podatku z zagranicy

„Dziennik Gazeta Prawna” pisze, że fiskus zabiera zwrot podatku z zagranicy. Obywatel, który otrzymał zwrot zagranicznego podatku, powinien go wykazać w rocznym zeznaniu PIT. (więcej…)

GOV.UK

HMRC

VOTE

TAXPOL