Podatki w UK

Ulgi podatkowe dla osób wspomagających instytucje charytatywne

Udzielając określonego wsparcia organizacjom charytatywnym, zarejestrowanym na terenie Wielkiej Brytanii, możesz skorzystać z ulg podatkowych, które obniżą kwotę Twojego podatku dochodowego. Z ulg tych możesz skorzystać także w przypadku, gdy sprzedasz jakąś rzecz brytyjskiej organizacji charytatywnej po cenie niższej niż rynkowa. (więcej…)

GOV.UK

HMRC

VOTE

TAXPOL