Podatki w UK

Podatki – wprowadzenie

HM Revenue & Customs (czyli brytyjski urząd skarbowy) pobiera podatki, które następnie przeznaczane są na pokrycie kosztów usług publicznych. Każdego roku budżet państwa przewiduje koszt owych usług oraz określa, jaka kwota podatków będzie potrzebna na ich opłacenie. (więcej…)

Income Tax – podatek dochodowy

Income Tax to podatek dochodowy. Nie wszystkie dochody podlegają opodatkowaniu, w związku z czym jest on odprowadzany wyłącznie od kwoty podlegającej opodatkowaniu (taxable income). Poza tym istnieją także ulgi i świadczenia, które mogą obniżyć kwotę należnego podatku dochodowego, a w niektórych wypadkach sprawić, że nie będziesz musiał nic płacić. (więcej…)

Value Added Tax – podatek od towarów i usług

VAT to podatek, który musisz zapłacić, kupując produkty i usługi na terenie Unii Europejskiej, w tym także w Wielkiej Brytanii. W przypadkach, w których obowiązuje podatek VAT, jest on zazwyczaj wliczony w podaną cenę. Istnieją także pewne produkty, których VAT nie obowiązuje. (więcej…)

Council Tax – podatek lokalny od nieruchomości

Council Tax, czyli podatek lokalny od nieruchomości, jest przeznaczony na sfinansowanie usług lokalnych, takich jak służby policyjne, czy wywóz śmieci. Podatkiem lokalnym objęte są wszystkie nieruchomości mieszkalne, włączając w to domy, bungalowy, mieszkania, przyczepy i łodzie mieszkalne, zarówno posiadane na własność, jak i wynajmowane. (więcej…)

Stamp Duty – opłata skarbowa

Stamp Duty, czyli opłata skarbowa, to podatek naliczany w przypadku zakupu nieruchomości oraz udziałów. Obecnie jednak w przypadku zakupu nieruchomości prawie zawsze obowiązuje Stamp Duty Land Tax (SDLT), czyli podatek od zakupu nieruchomości. W przypadku zakupu udziałów zwykle należy uiścić Stamp Duty Reserve Tax, czyli podatek od zakupu udziałów, poza transakcjami „na papierze”, dla których w dalszym ciągu obowiązuje opłata skarbowa Stamp Duty. (więcej…)

Stamp Duty Land Tax – podatek przy zakupie nieruchomości

W przypadku zakupu nieruchomości w Wielkiej Brytanii, powyżej pewnej określonej kwoty będziesz musiał zapłacić podatek od zakupu nieruchomości, czyli Stamp Duty Land Tax (SDLT). Podatek ten obowiązuje przy zakupie wszelkich domów, mieszkań oraz innych gruntów i budynków. (więcej…)

Capital Gains Tax – podatek od zysków kapitałowych

Capital Gains Tax to brytyjski podatek od zysków kapitałowych. Jeżeli wartość Twojej własności w chwili jej sprzedaży lub przekazania jest wyższa aniżeli jej wartość początkowa, uzyskany przez Ciebie zysk (profit) może podlegać opodatkowaniu. Zasada ta nie znajduje zastosowania w przypadku sprzedaży własnego dobytku, którego wartość nie przekracza £6,000 ani też, w większości wypadków, sprzedaży nieruchomości będącej głównym miejscem zamieszkania. (więcej…)

Inheritance Tax – podatek od spadku

Inheritance Tax, czyli podatek od spadku, nie dotyczy każdego spadkobiercy. Obejmuje on tylko majątki – włącznie z wszelkimi środkami w postaci funduszy i darowizn przekazanych do 7 lat przed śmiercią – których wartość przekracza próg wyznaczony dla podatku spadkowego (£325,000 w roku 2011-12). Opodatkowanie kwoty powyżej tego progu wynosi 40%. (więcej…)

Corporation Tax – podatek od firm

Podatek dla firm (Corporation Tax) to podatek odprowadzany od podlegających opodatkowaniu zysków firm typu limited company i innych organizacji, takich jak kluby, stowarzyszenia, związki i inne podmioty nie mające odrębnej osobowości prawnej (unincorporated bodies). Niniejszy artykuł zawiera podstawowe informacje dotyczące podatku Corporation Tax. Znajdziesz tutaj nie tylko definicję Corporation Tax, ale także informacje o tym, kto musi go płacić oraz co i kiedy powinieneś zrobić w związku z tym podatkiem. Dowiesz się także więcej o stawkach i sposobie obliczania podatku. (więcej…)

GOV.UK

HMRC

VOTE

TAXPOL