Podatki w UK

Council Tax – podatek lokalny od nieruchomości

Council Tax, czyli podatek lokalny od nieruchomości, jest przeznaczony na sfinansowanie usług lokalnych, takich jak służby policyjne, czy wywóz śmieci. Podatkiem lokalnym objęte są wszystkie nieruchomości mieszkalne, włączając w to domy, bungalowy, mieszkania, przyczepy i łodzie mieszkalne, zarówno posiadane na własność, jak i wynajmowane.


Duże i szybkie zwroty podatku – Tylko £40!

Jak obliczany jest podatek lokalny

Wszystkie nieruchomości podlegają wycenie, według której umieszczane są w tzw. „przedziałach wyceny” (valuation bands) – w Anglii przedziały te bazują na wartościach z 1 kwietnia 1991, nie zaś na obecnej wartości nieruchomości. Wysokość należnego podatku lokalnego jest uzależniona od przedziału wyceny, do którego zalicza się daną nieruchomość.

Poniższa tabela przedstawia istniejące przedziały. Poniżej możesz sprawdzić w jakim przedziale mieści się Twoja nieruchomość.


Przedziały wyceny

Oznaczenie Przedziały wyceny w Anglii
A do £40,000
B powyżej £40,000 i do £52,000
C powyżej £52,000 i do £68,000
D powyżej £68,000 i do £88,000
E powyżej £88,000 i do £120,000
F powyżej £120,000 i do £160,000
G powyżej £160,000 i do £320,000
H powyżej £320,000

Pamiętaj, że w Szkocji i Walii obowiązują inne przedziały.

Dowiedz się, do jakiego przedziału wyceny należy Twoja nieruchomość (Anglia i Walia) – Find the Council Tax band for your property (England and Wales). Informacje dotyczące wyceny nieruchomości na potrzeby podatku lokalnego w Szkocji – Information about Council Tax valuations in Scotland


Jeśli podejrzewasz pomyłkę

Jeśli uważasz, że Twój podatek lokalny jest obliczany według niewłaściwego przedziału, skontaktuj się z biurem ds. wyceny (Valuation Office Agency – VOA), które ma za zadanie upewnić się, że nieruchomość została zaliczona do odpowiedniego przedziału. Możesz także uzyskać odpowiedź na swoje pytania, kontaktując się z zespołem ds. podatku lokalnego (Council Tax team), gdzie uzyskasz także wyjaśnienie w jaki sposób obliczono wartość Twojej nieruchomości. Członkowie zespołu mogą czasem też sprawdzić, czy Twoja nieruchomość została zaliczona do właściwego przedziału.

Więcej o przedziałach podatku lokalnego na stronie biura ds. wyceny nieruchomości – More about Council Tax banding on the VOA website . Znajdź lokalną placówkę biura ds. wyceny nieruchomości – Find details of your local VOA valuation office


Odwołanie do trybunału ds. wyceny

Trybunały ds. wyceny (valuation tribunals) zajmują się rozpatrywaniem odwołań dotyczących podatku lokalnego. Odwołanie można złożyć, jeśli VOA lub władze lokalne (council)nie zgadzają się z płatnikiem podatku lokalnego, który kwestionuje wysokość naliczonego podatku lub jeśli płatnik nie jest usatysfakcjonowany decyzją podjętą przez VOA lub władze lokalne.


Wycena

Jeśli skontaktujesz się z biurem ds. wyceny, aby zakwestionować przedział, według którego obliczany jest Twój podatek lokalny, biuro musi udzielić odpowiedzi w ciągu 4 miesięcy. Otrzymasz także wyjaśnienie podjętej decyzji oraz informację dotyczącą możliwych sposobów odwołania. Jeśli planujesz się odwołać, masz na to czas do trzech miesięcy od daty otrzymania decyzji. Możesz złożyć odwołanie listownie, emailem lub korzystając z formularza odwołania, który możesz pozyskać od trybunału ds. wyceny lub pobrać ze strony trybunału.

Odwołanie do trybunału ds. wyceny – Appealing to the valuation tribunal service


Odwołanie od unieważnienia

Jeśli trybunał ds. wyceny zadecyduje, że Twoje odwołanie zostało złożone niezgodnie z przepisami lub jest bezpodstawne, możesz otrzymać decyzję unieważniającą (invalidity notice) – jest to informacja, że Twoje odwołanie jest nieważne. W otrzymanym piśmie znajdziesz także informacje o możliwościach odwołania do trybunału ds. wyceny, w przypadku, gdy nie zgadzasz się z podjętą decyzją. Od decyzji unieważniającej możesz odwołać się do czterech tygodni od dnia jej otrzymania. Możesz to zrobić listownie, emailem lub korzystając z formularza odwołania, który znajdziesz na stronie trybunału.


Duże i szybkie zwroty podatku - Tylko £40!

Rzeczywista kwota

Rzeczywista wysokość podatku lokalnego zależy od przedziału wyceny nieruchomości oraz od władz lokalnych – każde władze ustalają własne stawki podatku lokalnego. Informacje dotyczące stawek obowiązujących w Twojej okolicy możesz uzyskać w siedzibie władz lokalnych.

Znajdź informacje dotyczące podatku lokalnego na stronie swoich władz lokalnych – Visit the Council Tax pages of your council website


Kto odpowiada za opłacenie podatku?

Na każde gospodarstwo domowe przypada jeden rachunek za podatek lokalny. Zazwyczaj rachunek ten musi zostać opłacony przez osobę zamieszkującą nieruchomość. Współmałżonkowie i partnerzy mieszkający razem, odpowiedzialność za opłacenie rachunku ponoszą wspólnie. Należny podatek musi zostać zapłacony przez osobę zajmującą najwyższą pozycję na poniższej liście:
• lokator, będący równocześnie właścicielem nieruchomości
• lokator dzierżawiący nieruchomość (w tym także assured tenants, czyli najemcy chronieni według ustawy mieszkaniowej z roku 1988)
• osoba zamieszkująca nieruchomość jako statutory tenant (dzierżawca ustawowy) lub secure tenant (dzierżawca zabezpieczony)
• lokator nie będący dzierżawcą, ale posiadający zezwolenie na mieszkanie
• osoba zamieszkująca nieruchomość (na przykład „dziki lokator”, czyli squatter)
• osoba dzierżawiąca nieruchomość przez okres co najmniej 6 miesięcy, ale nie zamieszkująca jej
• właściciel nieruchomości nie mieszkający w niej

Jeśli nie ukończyłeś jeszcze 18 lat, nie możesz odpowiadać za opłacanie podatku lokalnego.

Jeśli w dalszym ciągu nie jesteś pewien, kto powinien płacić podatek od danej, przedstawiciele władz lokalnych będą w stanie udzielić Ci wszelkich informacji na ten temat.

Zdobądź informacje dotyczące podatku lokalnego na stronie swoich władz lokalnych – Visit the Council Tax pages of your council website


Kiedy nieruchomość pozostaje niezamieszkana

Jeśli nieruchomość pozostaje niezamieszkana, osoba odpowiedzialna za płacenie podatku zazwyczaj kwalifikuje się do całkowitego zwolnienia od podatku lub do jego obniżenia. Więcej informacji o zniżkach i zwolnieniach znajdziesz w częściach 10-13 ulotki zatytułowanej „Council Tax – a guide to your bill” („Podatek lokalny – informator dotyczący rachunku”), którą znajdziesz w sekcji „Inne przydatne linki” poniżej. Na stronach, które znajdują się pod poniższymi linkami możesz wpisać swój adres, aby przenieść się na stronę swoich władz lokalnych, gdzie możesz uzyskać więcej informacji lub złożyć wniosek przez Internet.

Wystąp o zwolnienie od podatku lokalnego – Apply for an exemption from Council Tax . Wystąp o obniżenie podatku lokalnego – Apply for a discount on Council Tax


Przeprowadzka

W razie przeprowadzki musisz poinformować o niej władze lokalne. Jest to konieczne, jeśli chcesz uniknąć nadpłaty podatku lokalnego za swoje stare miejsce zamieszkania oraz płacić właściwą kwotę za swoje nowe lokum. Jeśli zmieniasz miejsce zamieszkania:
• poinformuj swoje władze lokalne o dacie wyprowadzki, aby umożliwić im aktualizację podatku za Twoje stare miejsce zamieszkania (możesz nawet otrzymać zwrot nadpłaconego podatku)
• poinformuj swoje władze lokalne (lub nowe władze lokalne, jeśli zmieniasz region zamieszkania) o dacie wprowadzenia się do nowego domu, aby umożliwić im otwarcie rachunku dla podatku lokalnego od nowej nieruchomości od właściwej daty


Inne przydatne linki

Podatek lokalny: informator o rachunku – Council Tax: a guide to your bill (dokument PDF, 155K) . Pomoc z plikami w formacie PDF – Help with PDF files. Informacje o dopłatach na pokrycie podatku lokalnego – Council Tax Benefit information. Obniżenie podatku lokalnego dla osób niepełnosprawnych – Council Tax reduction for disabled people


Masz problemy prawne w Polsce? – Adwokat Broniszewski

Więcej informacji

Opracowanie: Weronika Tomaszewska-Collins
Ostatnia aktualizacja tekstu: 22.08.2011 (Monika Rebisz)
Aktualna wersja w języku angielskim: Directgov
Rozliczenia podatkowe w UK: Taxpol


Napisz komentarz


Komentarze są moderowane. Pisz na temat   “Council Tax – podatek lokalny od nieruchomości”. Uzupełnij tekst, podziel się swoja wiedzą i doświadczeniem. Nie zadawaj w tym miejscu pytań!
Pytania (prośby o pomoc) zadajemy na forum.

Należy wypełnić wszystkie pola
GOV.UK

HMRC

VOTE

TAXPOL