Podatki w UK

Czy musisz wypełniać deklarację podatkową?

Jeśli Twoja sytuacja podatkowa nie jest skomplikowana i Twój podatek jest odprowadzany w systemie PAYE (Pay As You Earn – podatek w tym systemie jest odprowadzany od wypłacanego Ci wynagrodzenia lub emerytury), to prawdopodobnie nie będziesz musiał wypełniać deklaracji podatkowej (tax return). Jednak w przypadku, gdy Twoja sytuacja podatkowa jest bardziej złożona – lub jeśli Twoje przychody pochodzą z kilku źródeł – możliwe, że masz obowiązek wypełnić własną deklarację.


Rozlicz podatek – Przez internet o 30% taniej !


Kto musi składać zeznanie podatkowe?

Poniżej znajdziesz listę najczęstszych sytuacji, w których konieczne jest wypełnienie deklaracji podatkowej. Musisz także wypełnić deklarację, jeśli HM Revenue & Customs (HMRC) poprosi Cię o to. Zazwyczaj zdarza się to, jeśli HMRC chce upewnić się, że płacisz właściwy podatek i korzystasz z odpowiednich ulg.

1) Samozatrudnienie

Jeśli jesteś osobą samozatrudnioną (także jako członek spółki – ang. partnership), masz obowiązek wypełnić własną deklarację podatkową.

2) Dyrektorzy firm, duchowni, członkowie i uczestnicy rynku Lloyd’s

Następujące osoby mają obowiązek wypełnić własne zeznanie podatkowe:
• dyrektorzy firm (za wyjątkiem dyrektorów organizacji non-profit, np. organizacji charytatywnych, którzy nie otrzymują żadnego wynagrodzenia i nie korzystają z dodatkowych świadczeń)
• duchowni (niezależnie od wyznania)
• osoby (Names) oraz członkowie (members) aktywni na rynku Lloyd’s

3) Dochód oszczędności, inwestycji lub nieruchomości, przekraczający określony próg

Jeśli zazwyczaj nie wypełniasz samodzielnie deklaracji podatkowej, musisz to zrobić w przypadku, gdy czerpiesz:
• dochody z tytułu oszczędności i inwestycji – od £10,000 wzwyż
• dochody z tytułu nieopodatkowanych oszczędności – od £2,500 wzwyż
• dochody z tytułu nieruchomości (przed odliczeniem kosztów) – od £10,000 wzwyż
• dochody z tytułu nieruchomości (po odliczeniu kosztów) – od £2,500 wzwyż
• coroczny dochód z tytułu funduszu powierniczego lub odszkodowania, od którego nie został odprowadzony podatek
• dochód z tytułu majątku osoby zmarłej, od którego nie został odprowadzony podatek

4) Dochody zagraniczne

Musisz wypełnić deklarację podatkową, jeśli uzyskujesz jakikolwiek dochód poza granicami kraju, który podlega opodatkowaniu według przepisów obowiązujących w Wielkiej Brytanii.

5) Roczny dochód w wysokości minimum £100,000

Jeśli Twój całkowity roczny dochód wynosi co najmniej £100,000, spoczywa na Tobie obowiązek wypełnienia deklaracji podatkowej.

6) Określone ulgi i koszty

Jeśli jako pracownik chcesz odliczyć od swojego podatku określone koszty służbowe lub koszty przynależności do organizacji zawodowych (Professional subscriptions) w wysokości od £2,500 wzwyż, będziesz musiał wypełnić deklarację podatkową. O przyznanie niektórych, rzadziej wykorzystywanych ulg, jak np. ulga z tytułu programu inwestycyjnego dla przedsiębiorstw (Enterprise Investment Scheme) lub ulga dla funduszy podwyższonego ryzyka (Venture Capital Trust), można ubiegać się wyłącznie wypełniając własne zeznanie podatkowe.

7) Jeśli HMRC nie jest w stanie pobrać należnego podatku, korzystając z kodu podatkowego lub wolisz zapłacić podatek bezpośrednio

W sytuacji gdy po zakończeniu roku podatkowego w dalszym ciągu musisz zapłacić podatek, mimo że był on odprowadzany w systemie PAYE, będziesz musiał wypełnić deklarację podatkową w każdej z poniższych sytuacji:
• jeśli HMRC nie ma możliwości pobrania podatku, zmieniając Twój kod podatkowy (zostaniesz o tym fakcie poinformowany)
• jeśli nie chcesz płacić podatku według kodu podatkowego i wolisz dokonać bezpośredniej wpłaty

8) Musisz zapłacić podatek od zysków kapitałowych

Jeśli musisz zapłacić podatek od zysków kapitałowych (Capital Gains Tax) – np. sprzedałeś lub w inny sposób pozbyłeś się majątku w postaci domu wakacyjnego lub akcji – będziesz musiał wypełnić deklarację podatkową oraz strony dotyczące podatku od zysków kapitałowych.

Dowiedz się więcej o zeznaniu podatkowym i podatku od zysków kapitałowych – Find out more about tax returns and Capital Gains Tax

9) Mieszkałeś lub pracowałeś za granicą albo nie mieszkasz na stałe w Wielkiej Brytanii

Możliwe, że będziesz musiał wypełnić deklarację podatkową, jeżeli:
• nie posiadasz statusu rezydenta
• nie zamieszkujesz na stałe w Wielkiej Brytanii (ordinarily resident)
• Wielka Brytania nie jest Twoim stałym miejscem pobytu (domicile) i korzystasz ze specjalnej podstawy podatkowej dla przekazów pieniężnych (remittance basis)
• posiadasz status rezydenta w Wielkiej Brytanii i innym kraju

Zamieszkanie, czyli residency, to złożone zagadnienie. Więcej informacji na temat miejsca pobytu, remittance basis oraz ich konsekwencji znajdziesz w poniższym informatorze.

Pobierz informator dotyczący zamieszkania, stałego pobytu oraz specjalnej podstawy podatkowej dla przekazów pieniężnych – Download a guide on residence, domicile and the remittance basis (PDF, 753K)

10) Powiernicy

Musisz wypełnić deklarację podatkową, jeżeli:
• jesteś powiernikiem (trustee) lub osobistym przedstawicielem (personal representative) – dotyczy także osób zarządzających sprawami podatkowymi zmarłego
• jesteś powiernikiem w przypadku niektórych programów emerytalnych

Deklaracje podatkowe powierników – Tax returns for trustees


Jeśli nie wypełniasz deklaracji podatkowej

Nawet jeśli po zapoznaniu się z informacjami przedstawionymi powyżej uznałeś, że nie musisz wypełniać deklaracji podatkowej, w dalszym ciągu musisz informować Tax Office o nowych źródłach dochodu oraz wszelkich zmianach w Twoich przychodach w sytuacji, gdy:
• podatek od Twojego wynagrodzenia lub emerytury jest odprowadzany w systemie PAYE, ale zmianom uległy Twoje dochody czerpane z innych źródeł lub przekroczyłeś wyższy próg podatkowy (płacisz stawkę higher tax rate)
• nie płacisz podatku w systemie PAYE, a Twój całkowity dochód podlegający opodatkowaniu przekracza lub właśnie przekroczył przysługującą Ci kwotę wolną od podatku (Personal Allowance) lub kwotę wolną od podatku dla osób niewidomych (Blind Person’s Allowance)


Rozlicz podatek – Przez internet o 30% taniej !

Twój opodatkowany dochód może wzrosnąć np.:
• jeśli otrzymasz odprawę przekraczającą £30,000 (płatność poniżej tej kwoty nie podlega opodatkowaniu)
• jeżeli otrzymasz zysk z tytułu polisy na życie (jest to tzw. chargeable event)
• jeśli uzyskasz dochód z inwestycji po wejściu w posiadanie pewnej kwoty

HMRC zdecyduje, czy powinieneś wypełnić deklarację podatkową. Jeśli płacisz podatek w systemie PAYE, HMRC może zdecydować się na ściągnięcie podatku poprzez przyznanie Ci odpowiedniego kodu podatkowego.

Sprawdź, które dochody podlegają opodatkowaniu – Check what counts as taxable income. Zgłaszanie zmian, które mogą wpłynąć na Twoje podatki – Reporting changes that might affect your tax


Rodzaje deklaracji podatkowych

Istnieje kilka rodzajów deklaracji podatkowych, odpowiadających różnym rodzajom dochodów. Więcej informacji znajdziesz w poniższych linkach.

Wypełnianie deklaracji podatkowej (osoby prywatne i dyrektorzy) – Completing your tax return (individuals and directors). Deklaracje podatkowe dla osób samozatrudnionych i spółek – Tax returns if you’re self-employed or in a partnership. Deklaracja podatkowa w przypadku śmierci podatnika – Dealing with a tax return for someone who has died. Deklaracje podatkowe dla powierników i organizacji charytatywnych – Tax returns for trustees or charities . Deklaracje podatkowe w przypadku zarejestrowanych programów emerytalnych – Tax returns for registered pension schemes


Jak zdobyć deklarację podatkową?

Jeśli z końcem kwietnia nie otrzymałeś deklaracji podatkowej (lub pisma z prośbą o jego wypełnienie przez Internet), a uważasz, że powinieneś wypełnić deklarację, musisz skontaktować się z HMRC. O wszelkich zmianach możesz poinformować HMRC pisemnie lub telefonicznie. W obu przypadkach będziesz musiał podać swój numer ubezpieczenia społecznego – National Insurance number. Formularz kontaktowy oraz numer telefonu znajdziesz poniżej.

Wystąpienie o przyznanie numeru ubezpieczenia społecznego – Applying for a National Insurance number

1) Osoby samozatrudnione

Jeśli pracujesz na własny rachunek, będziesz musiał najpierw dokonać rejestracji jako osoba samozatrudniona (self-employed) – w takim wypadku automatycznie zostaniesz także zarejestrowany w systemie Self Assessment i po zakończeniu roku podatkowego otrzymasz deklarację podatkową.

Dokonaj telefonicznej rejestracji samozatrudnienia – Contact the helpline to register as self-employed. Dowiedz się więcej o samozatrudnieniu i dokonaj rejestracji przez Internet – Find out more about being newly self-employed and register online

2) Jeśli nie jesteś samozatrudniony

Osoby, które nie prowadzą działalności w ramach samozatrudnienia (self-employment) muszą wypełnić formularz SA1, aby dokonać rejestracji w systemie Self Assessment, zanim otrzymają swoją deklarację podatkową.

Pobierz formularz SA1, aby dokonać rejestracji w systemie Self Assessment – Download form SA1 to register for Self Assessment (PDF, 31K)


Korzyści z wypełniania deklaracji online

Wypełnianie deklaracji przez Internet to przede wszystkim oszczędność czasu i papieru. Otrzymasz także natychmiastowe potwierdzenie dostarczenia deklaracji i dowiesz się od razu, ile musisz zapłacić lub jaki zwrot Ci przysługuje, gdyż obliczenia są wykonywane automatycznie.

Jak zrozumieć i wypełnić zeznanie podatkowe przez Internet? – Understanding and using Self Assessment Online


Inne przydatne linki

Ostateczne terminy składania deklaracji podatkowych i kary za zwłokę – Tax return deadlines and penalties. Oprogramowanie, z którego możesz skorzystać, aby przesłać swoją deklarację podatkową przez Internet – Software you can use to send in your tax return online. Znajdź swoją placówkę Tax Office – Find your Tax Office


Więcej informacji

Opracowanie: Weronika Tomaszewska-Collins
Ostatnia aktualizacja tekstu: 31.05.2010
Aktualna wersja w języku angielskim: Directgov
Rozliczenia podatkowe w UK: Taxpol

UWAGA: Powyższe opracowanie jest chronione prawem autorskim. Kopiowanie i rozpowszechnianie (całości lub części) bez pisemnej zgody administratora jest zabronione! Wobec osób łamiących zakaz podjęte będą kroki prawne.


Wybierz dobre biuro księgowe – TAXPOL LTD


Napisz komentarz


Komentarze są moderowane. Pisz na temat   “Czy musisz wypełniać deklarację podatkową?”. Uzupełnij tekst, podziel się swoja wiedzą i doświadczeniem. Nie zadawaj w tym miejscu pytań!
Pytania (prośby o pomoc) zadajemy na forum.

Należy wypełnić wszystkie pola
GOV.UK

HMRC

VOTE

TAXPOL