Podatki w UK

Czy musisz wypełniać deklarację podatkową?

Jeśli Twoja sytuacja podatkowa nie jest skomplikowana i Twój podatek jest odprowadzany w systemie PAYE (Pay As You Earn – podatek w tym systemie jest odprowadzany od wypłacanego Ci wynagrodzenia lub emerytury), to prawdopodobnie nie będziesz musiał wypełniać deklaracji podatkowej (tax return). Jednak w przypadku, gdy Twoja sytuacja podatkowa jest bardziej złożona – lub jeśli Twoje przychody pochodzą z kilku źródeł – możliwe, że masz obowiązek wypełnić własną deklarację.


Pracujesz w UK jako subcontractor? – Odzyskaj swój podatek!

Kto musi składać zeznanie podatkowe?

Poniżej znajdziesz listę najczęstszych sytuacji, w których konieczne jest wypełnienie deklaracji podatkowej. Musisz także wypełnić deklarację, jeśli HM Revenue & Customs (HMRC) poprosi Cię o to. Zazwyczaj zdarza się to, jeśli HMRC chce upewnić się, że płacisz właściwy podatek i korzystasz z odpowiednich ulg.

1) Samozatrudnienie

Jeśli jesteś osobą samozatrudnioną (także jako członek spółki – ang. partnership), masz obowiązek wypełnić własną deklarację podatkową.

2) Dyrektorzy firm, duchowni, członkowie i uczestnicy rynku Lloyd’s

Następujące osoby mają obowiązek wypełnić własne zeznanie podatkowe:
• dyrektorzy firm (za wyjątkiem dyrektorów organizacji non-profit, np. organizacji charytatywnych, którzy nie otrzymują żadnego wynagrodzenia i nie korzystają z dodatkowych świadczeń)
• duchowni (niezależnie od wyznania)
• osoby (Names) oraz członkowie (members) aktywni na rynku Lloyd’s

3) Dochód oszczędności, inwestycji lub nieruchomości, przekraczający określony próg

Jeśli zazwyczaj nie wypełniasz samodzielnie deklaracji podatkowej, musisz to zrobić w przypadku, gdy czerpiesz:
• dochody z tytułu oszczędności i inwestycji – od £10,000 wzwyż
• dochody z tytułu nieopodatkowanych oszczędności – od £2,500 wzwyż
• dochody z tytułu nieruchomości (przed odliczeniem kosztów) – od £10,000 wzwyż
• dochody z tytułu nieruchomości (po odliczeniu kosztów) – od £2,500 wzwyż
• coroczny dochód z tytułu funduszu powierniczego lub odszkodowania, od którego nie został odprowadzony podatek
• dochód z tytułu majątku osoby zmarłej, od którego nie został odprowadzony podatek

4) Dochody zagraniczne

Musisz wypełnić deklarację podatkową, jeśli uzyskujesz jakikolwiek dochód poza granicami kraju, który podlega opodatkowaniu według przepisów obowiązujących w Wielkiej Brytanii.

5) Roczny dochód w wysokości minimum £100,000

Jeśli Twój całkowity roczny dochód wynosi co najmniej £100,000, spoczywa na Tobie obowiązek wypełnienia deklaracji podatkowej.

6) Określone ulgi i koszty

Jeśli jako pracownik chcesz odliczyć od swojego podatku określone koszty służbowe lub koszty przynależności do organizacji zawodowych (Professional subscriptions) w wysokości od £2,500 wzwyż, będziesz musiał wypełnić deklarację podatkową. O przyznanie niektórych, rzadziej wykorzystywanych ulg, jak np. ulga z tytułu programu inwestycyjnego dla przedsiębiorstw (Enterprise Investment Scheme) lub ulga dla funduszy podwyższonego ryzyka (Venture Capital Trust), można ubiegać się wyłącznie wypełniając własne zeznanie podatkowe.

7) Jeśli HMRC nie jest w stanie pobrać należnego podatku, korzystając z kodu podatkowego lub wolisz zapłacić podatek bezpośrednio

W sytuacji gdy po zakończeniu roku podatkowego w dalszym ciągu musisz zapłacić podatek, mimo że był on odprowadzany w systemie PAYE, będziesz musiał wypełnić deklarację podatkową w każdej z poniższych sytuacji:
• jeśli HMRC nie ma możliwości pobrania podatku, zmieniając Twój kod podatkowy (zostaniesz o tym fakcie poinformowany)
• jeśli nie chcesz płacić podatku według kodu podatkowego i wolisz dokonać bezpośredniej wpłaty

8) Musisz zapłacić podatek od zysków kapitałowych

Jeśli musisz zapłacić podatek od zysków kapitałowych (Capital Gains Tax) – np. sprzedałeś lub w inny sposób pozbyłeś się majątku w postaci domu wakacyjnego lub akcji – będziesz musiał wypełnić deklarację podatkową oraz strony dotyczące podatku od zysków kapitałowych.

Dowiedz się więcej o zeznaniu podatkowym i podatku od zysków kapitałowych – Find out more about tax returns and Capital Gains Tax

9) Mieszkałeś lub pracowałeś za granicą albo nie mieszkasz na stałe w Wielkiej Brytanii

Możliwe, że będziesz musiał wypełnić deklarację podatkową, jeżeli:
• nie posiadasz statusu rezydenta
• nie zamieszkujesz na stałe w Wielkiej Brytanii (ordinarily resident)
• Wielka Brytania nie jest Twoim stałym miejscem pobytu (domicile) i korzystasz ze specjalnej podstawy podatkowej dla przekazów pieniężnych (remittance basis)
• posiadasz status rezydenta w Wielkiej Brytanii i innym kraju

Zamieszkanie, czyli residency, to złożone zagadnienie. Więcej informacji na temat miejsca pobytu, remittance basis oraz ich konsekwencji znajdziesz w poniższym informatorze.

Pobierz informator dotyczący zamieszkania, stałego pobytu oraz specjalnej podstawy podatkowej dla przekazów pieniężnych – Download a guide on residence, domicile and the remittance basis (PDF, 753K)

10) Powiernicy

Musisz wypełnić deklarację podatkową, jeżeli:
• jesteś powiernikiem (trustee) lub osobistym przedstawicielem (personal representative) – dotyczy także osób zarządzających sprawami podatkowymi zmarłego
• jesteś powiernikiem w przypadku niektórych programów emerytalnych

Deklaracje podatkowe powierników – Tax returns for trustees


Pracujesz w UK jako subcontractor? – Odzyskaj swój podatek!

Jeśli nie wypełniasz deklaracji podatkowej

Nawet jeśli po zapoznaniu się z informacjami przedstawionymi powyżej uznałeś, że nie musisz wypełniać deklaracji podatkowej, w dalszym ciągu musisz informować Tax Office o nowych źródłach dochodu oraz wszelkich zmianach w Twoich przychodach w sytuacji, gdy:
• podatek od Twojego wynagrodzenia lub emerytury jest odprowadzany w systemie PAYE, ale zmianom uległy Twoje dochody czerpane z innych źródeł lub przekroczyłeś wyższy próg podatkowy (płacisz stawkę higher tax rate)
• nie płacisz podatku w systemie PAYE, a Twój całkowity dochód podlegający opodatkowaniu przekracza lub właśnie przekroczył przysługującą Ci kwotę wolną od podatku (Personal Allowance) lub kwotę wolną od podatku dla osób niewidomych (Blind Person’s Allowance)

Twój opodatkowany dochód może wzrosnąć np.:
• jeśli otrzymasz odprawę przekraczającą £30,000 (płatność poniżej tej kwoty nie podlega opodatkowaniu)
• jeżeli otrzymasz zysk z tytułu polisy na życie (jest to tzw. chargeable event)
• jeśli uzyskasz dochód z inwestycji po wejściu w posiadanie pewnej kwoty

HMRC zdecyduje, czy powinieneś wypełnić deklarację podatkową. Jeśli płacisz podatek w systemie PAYE, HMRC może zdecydować się na ściągnięcie podatku poprzez przyznanie Ci odpowiedniego kodu podatkowego.

Sprawdź, które dochody podlegają opodatkowaniu – Check what counts as taxable income. Zgłaszanie zmian, które mogą wpłynąć na Twoje podatki – Reporting changes that might affect your tax


Rodzaje deklaracji podatkowych

Istnieje kilka rodzajów deklaracji podatkowych, odpowiadających różnym rodzajom dochodów. Więcej informacji znajdziesz w poniższych linkach.

Wypełnianie deklaracji podatkowej (osoby prywatne i dyrektorzy) – Completing your tax return (individuals and directors). Deklaracje podatkowe dla osób samozatrudnionych i spółek – Tax returns if you’re self-employed or in a partnership. Deklaracja podatkowa w przypadku śmierci podatnika – Dealing with a tax return for someone who has died. Deklaracje podatkowe dla powierników i organizacji charytatywnych – Tax returns for trustees or charities . Deklaracje podatkowe w przypadku zarejestrowanych programów emerytalnych – Tax returns for registered pension schemes


Jak zdobyć deklarację podatkową?

Jeśli z końcem kwietnia nie otrzymałeś deklaracji podatkowej (lub pisma z prośbą o jego wypełnienie przez Internet), a uważasz, że powinieneś wypełnić deklarację, musisz skontaktować się z HMRC. O wszelkich zmianach możesz poinformować HMRC pisemnie lub telefonicznie. W obu przypadkach będziesz musiał podać swój numer ubezpieczenia społecznego – National Insurance number. Formularz kontaktowy oraz numer telefonu znajdziesz poniżej.

Wystąpienie o przyznanie numeru ubezpieczenia społecznego – Applying for a National Insurance number

1) Osoby samozatrudnione

Jeśli pracujesz na własny rachunek, będziesz musiał najpierw dokonać rejestracji jako osoba samozatrudniona (self-employed) – w takim wypadku automatycznie zostaniesz także zarejestrowany w systemie Self Assessment i po zakończeniu roku podatkowego otrzymasz deklarację podatkową.

Dokonaj telefonicznej rejestracji samozatrudnienia – Contact the helpline to register as self-employed. Dowiedz się więcej o samozatrudnieniu i dokonaj rejestracji przez Internet – Find out more about being newly self-employed and register online

2) Jeśli nie jesteś samozatrudniony

Osoby, które nie prowadzą działalności w ramach samozatrudnienia (self-employment) muszą wypełnić formularz SA1, aby dokonać rejestracji w systemie Self Assessment, zanim otrzymają swoją deklarację podatkową.

Pobierz formularz SA1, aby dokonać rejestracji w systemie Self Assessment – Download form SA1 to register for Self Assessment (PDF, 31K)


Korzyści z wypełniania deklaracji online

Wypełnianie deklaracji przez Internet to przede wszystkim oszczędność czasu i papieru. Otrzymasz także natychmiastowe potwierdzenie dostarczenia deklaracji i dowiesz się od razu, ile musisz zapłacić lub jaki zwrot Ci przysługuje, gdyż obliczenia są wykonywane automatycznie.

Jak zrozumieć i wypełnić zeznanie podatkowe przez Internet? – Understanding and using Self Assessment Online


Inne przydatne linki

Ostateczne terminy składania deklaracji podatkowych i kary za zwłokę – Tax return deadlines and penalties. Oprogramowanie, z którego możesz skorzystać, aby przesłać swoją deklarację podatkową przez Internet – Software you can use to send in your tax return online. Znajdź swoją placówkę Tax Office – Find your Tax Office


Masz problemy prawne w Polsce? – Adwokat Broniszewski

Więcej informacji

Opracowanie: Weronika Tomaszewska-Collins
Ostatnia aktualizacja tekstu: 31.05.2010
Aktualna wersja w języku angielskim: Directgov
Rozliczenia podatkowe w UK: Taxpol


Napisz komentarz


Komentarze są moderowane. Pisz na temat   “Czy musisz wypełniać deklarację podatkową?”. Uzupełnij tekst, podziel się swoja wiedzą i doświadczeniem. Nie zadawaj w tym miejscu pytań!
Pytania (prośby o pomoc) zadajemy na forum.

Należy wypełnić wszystkie pola
GOV.UK

HMRC

VOTE

TAXPOL