Podatki w UK

Dochody podlegające i niepodlegające opodatkowaniu

Istnieją dochody, które w ogóle nie są objęte podatkiem dochodowym, zaś część dochodów normalnie podlegających opodatkowaniu (taxable income) możesz otrzymać w formie wolnej od podatku (tax-free). Poniższa lista pozwoli Ci zorientować się, jakie dochody podlegają opodatkowaniu (czyli zaliczają się do taxable income), a które nie (non-taxable income), a także które spośród tych pierwszych mogą być zwolnione od podatku.


Rozlicz podatek – Przez internet o 30% taniej !

Dochody podlegające opodatkowaniu

1) Zarobki z tytułu zatrudnienia

• dochody z tytułu zatrudnienia na pełny lub niepełny etat oraz z pracy tymczasowej
• świadczenia i dodatki, które otrzymujesz od swojego pracodawcy, także mogą podlegać opodatkowaniu

2) Dochód z samozatrudnienia/działalności w ramach spółki

Zyski z samozatrudnienia, osiągnięte w ramach działalności prowadzonej samodzielnie jako sole trader lub jako partner w spółce (partnership).

3) Dochód emerytalny

State Pension, czyli emerytura państwowa
• emerytura prywatna lub zakładowa
• dochody z tytułu wykupionej renty dożywotniej (retirement annuity)

4) Odsetki od oszczędności

• odsetki od oszczędności przechowywanych w banku lub towarzystwie budowlanym – poza indywidualnymi kontami oszczędnościowymi (Individual Savings Accounts – ISA)
• konta i obligacje w ramach National Savings and Investements (Oszczędności i inwestycje państwowe)

5) Dochody z inwestycji

Dywidendy z posiadanych udziałów w spółce – nie wliczając w to dywidend wypłacanych w ramach kont ISA.

6) Benefity państwowe

Do najczęściej wypłacanych i podlegających opodatkowaniu benefitów zaliczają się:
Carer’s Allowance – zasiłek dla opiekunów osób niepełnosprawnych
Jobseeker’s Allowance – zasiłek dla bezrobotnych
• zależne od składek świadczenie Employment and Support Allowance (zasiłek dla osób niepełnosprawnych i niezdolnych do pracy, które odprowadziły wystarczającą kwotę składek na ubezpieczenie społeczne National Insurance)
Incapacity Benefit (wypłacany według starych zasad zasiłek dla osób niepełnosprawnych) – od 29 tygodnia
Bereavement Allowance, czyli zasiłek żałobny

7) Dochód z czynszu

• pochodzący od lokatora, wynajmującego pomieszczenie w Twoim jedynym domu lub w Twoim domu rodzinnym, jeśli czynsz ten przekracza £4 250 rocznie (£2 215 jeśli jest podzielony między dwie osoby)
• jeżeli wynajem dotyczy drugiej nieruchomości

8) Pozostałe dochody podlegające opodatkowaniu

• obligacje emerytalne (pensioner bonds)
• dochody z funduszy powierniczych (trusts)

Więcej informacji o świadczeniach pracowniczych podlegających opodatkowaniu – More information on taxable company benefits. Lista podlegających opodatkowaniu benefitów państwowych – List of taxable social security benefits


Dochody niepodlegające opodatkowaniu

1) Benefity państwowe

Do najczęściej wypłacanych i nieopodatkowanych benefitów zaliczają się:
Disability Living Allowance – zasiłek dla osób niepełnosprawnych
Attendance Allowance – dodatek pielęgnacyjny
Bereavement Payments (zapomoga żałobna) pobrana jednorazowo
Pension Credit – wyrównanie emerytury
• darmowy abonament radiowo-telewizyjny (TV licence) dla osób, które ukończyły 75 lat
Winter Fuel Payments (dopłaty do ogrzewania) oraz Christmas Bonus (bonus świąteczny)
Housing Benefit – zasiłek mieszkaniowy
• zależny od dochodów zasiłek Employment and Support Allowance (zasiłek dla osób niepełnosprawnych i niezdolnych do pracy, które nie odprowadziły wystarczającej kwoty składek na ubezpieczenie społeczne National Insurance)
Incapacity Benefit wypłacany przez pierwszych 28 tygodni
• niektóre wypłaty w ramach zasiłku dochodowego Income Support
Child Benefit – zasiłek na dziecko
Guardian’s Allowance – zasiłek dla osób sprawujących opiekę nad dzieckiem
Maternity Allowance – zasiłek dla matek
Industrial Injuries Benefit – zasiłek dla osób niepełnosprawnych lub chorych w wyniku wykonywanej pracy
Severe Disablement Allowance – zasiłek dla osób o wysokim stopniu niepełnosprawności
War Widow’s Pension – renta dla wdów po kombatantach wojennych
Young Person’s Bridging Allowance – zasiłek dla młodych osób, wypłacany w przerwach między okresami edukacji lub zatrudnienia


Rozlicz podatek – Przez internet o 30% taniej !

2) Odsetki od oszczędności

• wszystkie indywidualne konta oszczędnościowe (ISA)
Savings Certificates – certyfikaty oszczędnościowe

3) Dochody z pobieranego czynszu

• pierwsze £4 250 pobrane w danym roku od lokatora wynajmującego pomieszczenia w Twoim jedynym domu lub domu rodzinnym – £2 125, jeśli wypłata jest rozdzielona na dwie osoby

4) Dodatki do dochodów (Tax Credits)

Working Tax Credit – dodatek dla osób o niskich zarobkach
Child Tax Credit – dodatek na dziecko

5) Obligacje Premium Bonds

Wygrane z tytułu posiadanych obligacji Premium Bonds są zwolnione od obowiązującego na terenie Wielkiej Brytanii podatku dochodowego (Income Tax) i podatku od zysków kapitałowych (Capital Gains Tax).

Pełna lista benefitów, które nie podlegają opodatkowaniu – A full list of benefits that aren’t taxable


Jeśli posiadasz dochody z innych źródeł

Jeżeli posiadasz dochody, których nie można zaliczyć do żadnej z powyższych kategorii, skontaktuj się ze swoją placówką Tax Office, korzystając z poniższego linku.

Dane kontaktowe wszystkich placówek Tax Office – Contact details for all Tax Offices


Podlegające opodatkowaniu dochody, które mogą zostać zwolnione od podatku

Niemalże każdemu przysługuje określona kwota dochodów, którą w danym roku podatkowym może on uzyskać bez konieczności odprowadzania od nich podatku. Jest to tzw. Personal Allowance (osobista kwota wolna od podatku), a jej wysokość wzrasta w przypadku osób, które ukończyły 65 rok życia. Zarejestrowane w Anglii osoby niewidome, jak i mieszkańcy Szkocji i Irlandii Północnej, którzy ze względu na problemy ze wzrokiem nie mogą wykonywać pracy, wymagającej poprawnego widzenia, mogą ubiegać się także o Blind Person’s Allowance, czyli kwotę wolną od podatku dla osób niewidomych. Podobnie do osobistej kwoty wolnej od podatku, jest to kwota dochodu jaki można uzyskać każdego roku, bez konieczności odprowadzania od niego podatku.

Osobista kwota wolna od podatku – Personal Allowance. Kwota wolna od podatku dla osób niewidomych – Blind Person’s Allowance


Inne przydatne linki

Kwoty wolne od podatku dochodowego i ulgi podatkowe – Income Tax allowances and reliefs


Wybierz dobre biuro księgowe –

Więcej informacji

Opracowanie: Weronika Tomaszewska-Collins
Sprawdzono: 26.08.2011 (Monika Rebisz)
Aktualna wersja w języku angielskim: Directgov, HMRC
Rozliczenia podatkowe w UK: Taxpol


Napisz komentarz


Komentarze są moderowane. Pisz na temat   “Dochody podlegające i niepodlegające opodatkowaniu”. Uzupełnij tekst, podziel się swoja wiedzą i doświadczeniem. Nie zadawaj w tym miejscu pytań!
Pytania (prośby o pomoc) zadajemy na forum.

Należy wypełnić wszystkie pola
GOV.UK

HMRC

VOTE

TAXPOL