Podatki w UK

Formularze PAYE

Obowiązkiem każdego pracodawcy jest wydanie pracownikom odpowiednich dokumentów – formularzy P45 i P60 – związanych z podatkiem odprowadzanym od jego wynagrodzenia. Jeśli korzystasz z dodatkowych świadczeń pracowniczych lub ponosisz określone wydatki służbowe, pracodawca zawrze te informacje w formularzu P11D, który zostanie następnie przesłany do HM Revenue & Customs (HMRC). Pracodawca ma także obowiązek przekazać Ci , jakie informacje zostały zawarte w tym formularzu.


Rozlicz podatek – Przez internet o 30% taniej !

P45

P45 to dokument, który otrzymasz od swojego pracodawcy w przypadku ustania Twojego zatrudnienia. Jest to wykaz Twoich zarobków oraz podatku odprowadzonego od nich w danym roku podatkowym. Formularz zawiera następujące pozycje:
• Twój kod podatkowy oraz numer referencyjny PAYE (Pay As You Earn)
• Twój numer ubezpieczenia National Insurance
• datę ustania zatrudnienia
• Twoje zarobki w danym roku podatkowym
• wysokość podatku odprowadzonego od Twoich zarobków

Formularz P45 składa się z czterech części – 1, 1A, 2 oraz 3. Część 1 jest przesyłana przez pracodawcę do HMRC, podczas gdy pozostałe trzy trafiają do Ciebie. W przypadku podjęcia nowej pracy lub jeśli wystąpisz o zasiłek dla bezrobotnych (Jobseeker’s Allowance), będziesz musiał przekazać części 2 i 3 nowemu pracodawcy lub swojej placówce Jobcentre. Pozostałą część – 1A – zachowaj dla własnej informacji. W przypadku odejścia z pracy, pracodawca powinien wydać Ci formularz P45 automatycznie. Jeśli tak się nie stanie – możesz upomnieć się o niego, powołując się na obowiązujące przepisy.

Kody podatkowe: podstawowe informacje – Tax codes: the basics


P60

P60 to podsumowanie Twoich zarobków i odprowadzonego od nich podatku w danym roku podatkowym.Pracodawca powinien wydać Ci formularz P60 po zakończeniu każdego roku podatkowego (który trwa od 6 kwietnia do 5 kwietnia roku następnego). W przypadku nieotrzymania formularza P60 po zakończeniu roku podatkowego, upomnij się o niego u pracodawcy – przysługuje Ci on według obowiązujących przepisów, jeśli tylko w dalszym ciągu jesteś zatrudniony w ostatnim dniu danego roku podatkowego (5 kwietnia).

Formularza tego możesz potrzebować w przypadku:
• wypełniania deklaracji podatkowej (tax return) w systemie Self Assessment (jeżeli Cię to dotyczy)
• wystąpienia o zwrot nadpłaconego podatku
• ubiegania się o dodatki do dochodów (tax credits)

Formularz P60 może także posłużyć jako zaświadczenie o dochodach, w przypadku ubiegania się o pożyczkę lub kredyt hipoteczny – dlatego tak ważne jest, abyś go zachował.


P11D

Pracodawcy korzystają z formularza P11D, aby poifnormować HMRC o wszelkich świadczeniach rzeczowych (benefits in kind), które otrzymałeś od nich w trakcie roku podatkowego. Uwzględniane są te świadczenia, które w znacznym stopniu wpływają na wzrost Twoich dochodów, takie jak:
• samochód służbowy
• prywatne ubezpieczenie zdrowotne
• pożyczki bezprocentowe


Rozlicz podatek – Przez internet o 30% taniej !

Pracodawca zadeklaruje te świadczenia tylko wtedy, jeśli w danym roku Twoje zarobki (włącznie z wartością otrzymanych świadczeń) przekroczą £8,500. W takim wypadku obliczy on wartość każdego świadczenia i zamieści ją w formularzu przesyłanym do HMRC. Ty także otrzymasz kopię dokumentu, która może przydać Ci się w przypadku wypełniania własnej deklaracji podatkowej. Jeśli wystąpisz o pożyczkę lub kredyt hipoteczny, banki i towarzystwa budowlane zaakceptują formularz P11D jako zaświadczenie o dodatkowych dochodach.

Dowiedz się w jaki sposób obliczany jest podatek od świadczeń pracowniczych – Find out how company benefits are taxed through your tax code


Jeśli nie posiadasz dokumentów

1) Zgubienie formularza P60

Jeśli zgubiłeś swój formularz P60, pracodawca może wydać Ci duplikat, ale musi na nim zostać wyraźnie zaznaczone, że jest to kopia pierwotnie wydanego dokumentu.

2) Wypełnianie formularza P46 w przypadku zgubienie formularza P45

W przypadku zgubienia formularza P45, nie będziesz mógł otrzymać dodatkowej kopii. Nowy pracodawca poprosi Cię o wypełnienie formularza P46, na podatswie którego HMRC nada Ci nowy kod podatkowy.

3) P11D

Wydanie Ci kopii formularza P11D nie należy do obowiązków pracodawcy. Zgodnie z prawem musi Cię on jednak poinformować o zawartych w nim informacjach – nawet w przypadku Twojego zwolnienia lub odejścia z pracy. Zazwyczaj najłatwiejszym rozwiązaniem jest przekazanie Ci kopii dokumentu przy okazji przesyłania go do HMRC. W przypadku zgubienia tego dokumentu, pracodawca powinien wydać Ci dodatkową kopię. W przeciwnym wypadku, możesz poprosić o nią w swojej placówce Tax Office.

Dane kontaktowe wszystkich placówek Tax Office – Contact details for all Tax Offices


Inne przydatne linki

Czy musisz wypełniać deklarację podatkową? – Do you need to fill in a tax return?. Jak zrozumieć i wypełnić deklarację podatkową? –Understanding and completing a tax return. Zwrot podatku i występowanie o zwrot nadpłaconego podatku –Tax refunds and reclaiming overpaid tax


Wybierz dobre biuro księgowe –

Więcej informacji

Opracowanie: Weronika Tomaszewska-Collins
Ostatnia aktualizacja tekstu: 22.05.2010
Aktualna wersja w języku angielskim: Directgov
Rozliczenia podatkowe w UK: Taxpol


Napisz komentarz


Komentarze są moderowane. Pisz na temat   “Formularze PAYE”. Uzupełnij tekst, podziel się swoja wiedzą i doświadczeniem. Nie zadawaj w tym miejscu pytań!
Pytania (prośby o pomoc) zadajemy na forum.

Należy wypełnić wszystkie pola
GOV.UK

HMRC

VOTE

TAXPOL