Podatki w UK

Gdy zaczynasz, kończysz pracę lub odchodzisz na emeryturę

Kwestie podatkowe mogą wydawać się bardzo zawiłe, szczególnie osobom, które podejmują pierwszą pracę lub których sytuacja zawodowa ulega zmianie. Warto jednak poświęcić nieco czasu na dopełnienie wszelkich formalności, aby uniknąć błędów przy płaceniu podatku.


Pracujesz w UK jako subcontractor? – Odzyskaj swój podatek!

Pierwsza praca

Jeśli jesteś studentem i pracowałeś w bieżącym roku w niepełnym wymiarze godzin (part-time), możliwe, że otrzymałeś od swojego pracodawcy formularz P45. Powinien on zawierać szczegóły dotyczące Twoich zarobków i odprowadzonego od nich podatku. Rok podatkowy trwa od 6 kwietnia do 5 kwietnia roku następnego. Jeśli nie posiadasz formularz P45, nowy pracodawca poprosi Cię o wypełnienie formularz P46. Koniecznie wypełnij go przed dniem pierwszej wypłaty, aby Twój pracodawca wiedział, z jakiego kodu podatkowego powinien skorzystać. Formularz P46 zostanie następnie przesłany do HM Revenue & Customs (HMRC), gdzie zostaniesz zarejestrowany, a Twój kod zostanie poddany weryfikacji. Kod podatkowy służy pracodawcy do obliczenia podatku, który musi on odprowadzić od wypłacanego Ci wynagrodzenia w systemie PAYE (Pay As You Earn).


Wysokość podatku

Istnieją trzy podstawowe stawki, według których jest obliczany podatek dochodowy (Income Tax):
• 20% od dochodów nie przekraczających £35,000 (stawka podstawowa, czyli basic rate)
• 40% od dochodów między £37,401 a £150,000 (stawka wyższa – higher rate)
• 50% od dochodów w wysokości £150,001 i wyższych (stawka dodatkowa – additional rate)

Niemalże każdemu mieszkańcowi Wielkiej Brytanii przysługuje określona kwota wolna od podatku. Jest to kwota dochodu, jaki możesz uzyskać każdego roku, bez konieczności odprowadzania od niego podatku.

Podatek i ubezpieczenie społeczne w przypadku podjęcia pierwszej pracy – Starting your first job: tax and National Insurance. Podstawowe informacje o podatku dochodowym – Basic information on Income Tax


Zmiana pracy

Z chwilą ustania Twojego zatrudnienia w miejscu, gdzie Twój podatek był odprowadzany w systemie PAYE, otrzymasz z dawnego miejsca pracy formularz P45. Musisz przekazać go nowemu pracodawcy, który dowie się z niego jaki podatek zdążyłeś zapłacić w danym roku podatkowym. Pozwoli to na uniknięcie sytuacji, w której zapłacisz zbyt wysoki podatek. Jeśli zgubisz P45, będziesz musiał wypełnić formularz P46, na podstawie którego HMRC nada Ci nowy kod podatkowy. W formularzu P46 będziesz musiał podać zawrzeć istotne informacje, które mają wpływ na wysokość Twojego podatku dochodowego, takie jak:
• Twój numer ubezpieczenia National Insurance – dla HMRC jest to Twój numer identyfikacyjny
• informacje o tym czy pobierałeś Jobseeker’s Allowance (zasiłek dla bezrobotnych) lub Incapacity Benefit (zasiłek z tytułu niezdolności do pracy), a także o ewentualnej emeryturze, którą mogłeś zacząć pobierać w danym roku podatkowym
• dodatkowe zatrudnienie
• spłacanie pożyczki studenckiej (student loan)


Częste zmiany pracy

W przypadku braku P45 prawidłowe wypełnienie formularz P46 jest naprawdę bardzo istotne. W przeciwnym razie możesz zapłacić zbyt wysoki podatek. Jeśli jesteś studentem pracującym w niepełnym wymiarze godzin, więcej informacji dotyczących Twojej sytuacji znajdziesz w sekcji poniżej.

Jak zapłacić podatek, jeśli jesteś pracobiorcą – Details of how you pay tax through your employment. Więcej informacji o kodach podatkowych i ich znaczenie – More information on tax codes and what they mean


Jeśli pracujesz w kilku miejscach jednocześnie

W przypadku podjęcia dodatkowego zatrudnienia nie otrzymasz formularza P45. W takiej sytuacji będziesz musiał wypełnić formularz P46. O formularz powinieneś poprosić nowego pracodawcę. Za pośrednictwem formularza poinformujesz nowego pracodawcę o innym zatrudnieniu. Nie musisz ujawniać informacji takich jak miejsce zatrudnienia lub wysokość wynagrodzenia – zostanie Ci przyznany osobny kod podatkowy dla każdego pracodawcy. Kod zawiera informację o przysługującej Ci kwocie wolnej od podatku, jednak właściwa kwota Personal Allowance zazwyczaj jest „pochłaniana” przez Twoje dochody z głównego zatrudnienia. Aby uchronić się przed zapłaceniem zbyt wysokiego podatku, możesz poprosić HMRC o podzielenie przysługującej Ci kwoty wolnej od podatku (Personal Allowance) pomiędzy miejsca pracy. Jest to szczególnie korzystne, w przypadku gdy nie płacisz podatków od wynagrodzenia otrzymywanego w pierwszej pracy i jest ono niższe niż przysługująca Ci kwota Personal Allowance. Jeśli posiadasz kilka źródeł dochodów opodatkowanych w systemie PAYE, sytuacja może wydawać się dość skomplikowana. Uważnie przyjrzyj się informacjom zawartym w Twoich odcinkach z wypłaty (payslips), aby upewnić się, że Twój podatek został obliczony prawidłowo.

Jak sprawdzić, czy podatek jest dobrze obliczony, jeśli otrzymujesz więcej niż jeden odcinek PAYE? – How to check your tax if you get more than one PAYE slip


Ustanie zatrudnienia

Z chwilą zakończenia pracy koniecznie zwróć się do pracodawcy o formularz P45. Nie jest to konieczne wyłącznie w przypadku studentów, którzy otrzymali wynagrodzenie niepomniejszone o podatek w związku z wypełnionym formularzem P38S Student Employees („Pracujący studenci”) – więcej informacji na ten temat znajduje się w poniższej sekcji „Jeśli pracujesz i studiujesz”. Z chwilą podjęcia nowej pracy musisz wręczyć P45 nowemu pracodawcy. Na podstawie informacji zawartych w formularzu będzie on mógł obliczyć wysokość Twojego podatku.

Podatek i ubezpieczenie społeczne pracowników – Employee tax and National Insurance


Pracujesz w UK jako subcontractor? – Odzyskaj swój podatek!

Jeśli pracujesz i studiujesz

Jeśli jesteś studentem i wykonywałeś pracę przez okres wakacji, prawdopodobnie nie będziesz musiał zapłacić podatku. W takim wypadku możesz wypełnić formularz P38S dla pracujących studentów, jeżeli tylko spełniasz wszystkie poniższe warunki:
• studiujesz dziennie (full-time) w Wielkiej Brytanii i pracowałeś wyłącznie przez okres wakacyjny
• po wakacjach wracasz do nauki w trybie dziennym
• Twój całkowity dochód w danym roku podatkowym jest niższy niż przysługująca Ci kwota wolna od podatku (Personal Allowance)

Formularz P38S przysługuje tylko tym studentom, którzy nie pracują na niepełny etat w trakcie semestru. Więcej informacji o podatkach dla studentów znajdziesz w drugim z poniższych linków.

Znajdź formularz P38S, korzystając z wyszukiwarki formularzy HMRC – Search for form P38S using HMRC’s find a form tool. Doradztwo podatkowe dla studentów – Student Tax Advice


Jeśli rozpoczynasz samozatrudnienie (self-employment)

Rozpoczynając własną działalność jako osoba samozatrudniona (self-employed), musisz jak najszybciej poinformować o tym fakcie HM Revenue & Customs (HMRC) – nawet jeśli już i tak wypełniasz samodzielnie coroczne zeznanie podatkowe (tax return). Jeśli nie przekażesz tej informacji, będziesz musiał ponieść karę pieniężną. Jako osoba samo zatrudniona, co roku musisz wypełnić deklarację podatkową (tax return), podając szczegółowe informacje dotyczące Twoich zarobków i innych dochodów, na podstawie których zostanie obliczony Twój podatek. Aby dokonać rejestracji w systemie Self Assessment, zadzwoń na infolinię dla osób rozpoczynających własną działalność – Newly Self-Employed Helpline – pod numerem 0845 915 4515 (dostępna od 8:00 do 20:00 od poniedziałku do piątku oraz od 8:00 do 16:00 w weekendy).

Więcej informacji o podatku dla osób samozatrudnionych – More information on tax for the self-employed. Koszt połączeń na numery zaczynające się od cyfr 08 i 03 – The cost of contacting 08 and 03 telephone numbers


Ostateczne przejście na emeryturę

Z chwilą przejścia na emeryturę musisz poinformować HMRC o tym, czy będziesz otrzymywał emeryturę zakładową (company pension).

1) Jeśli zaczynasz pobierać emeryturę zakładową

Twój pracodawca prześle do HMRC formularz P46(PEN) Notification of Pension Starting („Informacja o rozpoczęciu wypłacania emerytury”), którego drugi egzemplarz otrzymasz Ty. HMRC wykorzysta informacje zawarte w formularzu do opracowania Twojego nowego kodu podatkowego i upewni się, że płacisz właściwy podatek.

Znajdź formularz P46(PEN), korzystając z wyszukiwarki formularzy HMRC – Look up form P46(PEN) using HMRC’s find a form tool. Emerytury i benefity a kod podatkowy – Pensions, state benefits and your tax code

2) Jeśli nie pobierasz emerytury zakładowej

Twój pracodawca wręczy Ci formularz P45. Będziesz także musiał wypełnić formularz dotyczący emerytury, P161 Pension Enquiry, który otrzymasz od HMRC. Dzięki zawartym w nim informacjom o zmianach w Twoich dochodach HMRC będzie mogło upewnić się, że płacisz właściwą kwotę podatku. W poniższym linku znajdziesz odpowiedź na pytanie dlaczego musisz wypełnić formularz P161. Jeśli zaczynasz pobierać emeryturę prywatną (nie od swojego pracodawcy) powinieneś przesłać formularz P45 do instytucji, która wypłaca Ci emeryturę.

Dlaczego powinieneś wypełnić formularz dotyczący emerytury P161 – Why it’s important to fill in your Pension Enquiry form (P161). Pobierz formularz dotyczący emerytury P161 – Download form P161: Pension Enquiry


Inne przydatne linki

Podatek i ubezpieczenie społeczne pracowników – Employee tax and National Insurance. Informacje o formularzach PAYE: P45, P46, P60, P11D – Get information on PAYE forms: P45, P46, P60, P11D. Jak zgłaszać zmiany, które mogą wpłynąć na wysokość Twojego podatku dochodowego – Find out how to report changes which might affect your Income Tax. Sprawdź, czy płacisz właściwą stawkę podatku dochodowego – Check you’re paying the right amount of Income Tax. Jak skorygować błędnie obliczony podatek? – How to correct mistakes in your tax. Podatek i ubezpieczenie społeczne w przypadku podjęcia pierwszej pracy – Starting your first job: tax and National Insurance


Masz problemy prawne w Polsce? – Adwokat Broniszewski

Więcej informacji

Opracowanie: Weronika Tomaszewska-Collins
Sprawdzono: 02.09.2011 (Monika Rebisz)
Aktualna wersja w języku angielskim: Directgov
Rozliczenia podatkowe w UK: Taxpol


Napisz komentarz


Komentarze są moderowane. Pisz na temat   “Gdy zaczynasz, kończysz pracę lub odchodzisz na emeryturę”. Uzupełnij tekst, podziel się swoja wiedzą i doświadczeniem. Nie zadawaj w tym miejscu pytań!
Pytania (prośby o pomoc) zadajemy na forum.

Należy wypełnić wszystkie pola
GOV.UK

HMRC

VOTE

TAXPOL