Podatki w UK

Income Tax – podatek dochodowy

Income Tax to podatek dochodowy. Nie wszystkie dochody podlegają opodatkowaniu, w związku z czym jest on odprowadzany wyłącznie od kwoty podlegającej opodatkowaniu (taxable income). Poza tym istnieją także ulgi i świadczenia, które mogą obniżyć kwotę należnego podatku dochodowego, a w niektórych wypadkach sprawić, że nie będziesz musiał nic płacić.


Rozlicz podatek – Przez internet o 30% taniej !

Dochody podlegające opodatkowaniu

Opodatkowaniu podlegają:
• zarobki z tytułu zatrudnienia
• zarobki osób samozatrudnionych
• większość emerytur (państwowe, firmowe i prywatne)
• odsetki od większości oszczędności
• zyski z akcji (dywidendy)
• czynsz za wynajem nieruchomości
• środki wypłacone przez fundusze powiernicze

Więcej o dochodach podlegających opodatkowaniu – Dochody podlegające i niepodlegające opodatkowaniu


Dochody niepodlegające opodatkowaniu

Istnieją także dochody nieobjęte podatkiem. Zaliczają się do nich określone benefity, dochody z kont zwolnionych od podatku, dodatki dla osób o niskich zarobkach (Working Tax Credit) oraz wygrane z tytułu obligacji rządowych Premium Bonds. Dochody te nie są brane pod uwagę przy obliczaniu należnego podatku dochodowego.

Więcej o dochodach podlegających opodatkowaniu – Dochody podlegające i niepodlegające opodatkowaniu. Szczegółowe informacje dotyczące dochodów podlegających i niepodlegających opodatkowaniu – Details of taxable and non-taxable income. Dodatki dla osób o niskich dochodach – Working Tax Credit. Wygrane z tytułu obligacji rządowych – Premium Bonds


Kwoty wolne od podatku

Niemalże każdemu mieszkańcowi (resident) Wielkiej Brytanii przysługuje Personal Allowance, czyli wolna od podatku kwota, którą może on zarobić lub otrzymać każdego roku, a która nie ulegnie opodatkowaniu podatek. W roku 2011-12, podstawowa kwota Personal Allowance – czyli kwota wolna od podatku – wynosi £ 7,475. Jeśli masz 65 lub więcej lat, przysługująca Ci kwota może być jeszcze wyższa. Jeżeli jesteś zarejestrowany jako osoba niewidoma lub niezdolna do wykonywania pracy wymagającej zdolności widzenia, możesz także ubiegać się o wolną od podatku kwotę dla osób niewidomych (Blind Person’s Allowance). Podatek dochodowy zostanie obliczony wyłącznie w oparciu o zarobki po odliczeniu kwoty zwolnionej od podatku.

Tabela kwot wolnych od podatku

Dopuszczalna kwota przychodu zwolniona od podatku 2009-10 2010-11 2011-12
Personal Allowance – kwota na osobę (1) £6,475 £6,475 £7,475
Limit całkowitego dochodu dla Personal Allowance Nie dotyczy £100,000 £100,000
Personal Allowance dla osób w wieku 65-74 lat (1) (2) £9,490 £9,490 £9,940
Personal Allowance dla osób po 75 roku życia (1) (2) £9,640 £9,640 £10,090
Kwota wolna dla małżeństw (osoby urodzone przed 6 kwietnia 1935, które nie ukończyły jeszcze 75 lat) (2) (3) (4) Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
Kwota wolna dla małżeństw – osoby, które ukończyły 75 lat (2) (3) £6,965 £6,965 £7,256
Limit dochodów w przypadku kwot wolnych zależnych od wieku £22,900 £22,900 £24,000
Minimalna kwota wolna dla małżeństw £2,670 £2,670 £2,800
Kwota wolna od podatku dla osób niewidomych £1,890 £1,890 £1,980

(1) Począwszy od roku podatkowego 2010-11, przypadająca na osobą kwota zwolniona od podatku kwota dochodu (Personal Allowance) ulega obniżeniu w przypadku dochodów przekraczających £100,000 – ulegnie ona obniżeniu o £1 na każde £2 dochodu powyżej £100,000. Zasada ta obowiązywać będzie bez względu na wiek podatnika.

(2) Kwoty te ulegną obniżeniu w przypadku dochodów powyżej wyznaczonego limitu – o £1 na każde £2 dochodu powyżej limitu. W latach podatkowych 2009-10 nie będą one nigdy niższe niż kwota podstawowa Personal Allowance ani niż minimalna kwota wolna dla małżeństw. Jednak od roku podatkowego 2010-11 kwota zwolniona od podatku dla osób w wieku 65-74 i powyżej 75 lat może zostać zredukowana poniżej poziomu podstawowego Personal Allowance w przypadku dochodów przekraczających £100,000.

(3) Married Couple’s Allowance, czyli kwota wolna dla małżeństw jest objęta ulgą podatkową w wysokości 10%.

(4) W roku podatkowym 2009-10 wszystkie osoby w tej kategorii, którym przysługuje kwota wolna od podatku dla małżeństw, osiągną 75 rok życia, a tym samym zacznie im przysługiwać wyższa stawka – dla osób, które ukończyły 75 lat.

Informacje dotyczące kwoty wolnej od podatku – Personal Allowances – kwota wolna dla osób prywatnych. Więcej informacji o kwocie wolnej od podatku dla osób niewidomych – Find out about Blind Person’s Allowance. Tabela kwot wolnych od podatku – Income Tax allowances table


Ulgi i świadczenia, które mogą obniżyć Twój podatek dochodowy

Jeśli musisz zapłacić podatek dochodowy, istnieje wiele ulg i odliczeń, które mogą go zredukować. Są to:
Married Couple’s Allowance (ulga dla małżeństw) – mąż, żona lub partner w civil partnership muszą być urodzeni przed 6 kwietnia 1935
Maintenance Payment Relief (ulga z tytułu opłat alimentacyjnych) – Ty lub Twój były partner musicie być urodzeni przed 6 kwietnia 1935

W przeciwieństwie do Personal Allowance, nie są to nieopodatkowane kwoty, lecz kwoty, które możesz odliczyć od należnego podatku.


Ulgi i odliczenia podatkowe dla dyrektorów i pracowników

Jeśli jesteś pracownikiem lub dyrektorem, możesz skorzystać z ulg podatkowych z tytułu wydatków służbowych.

Ulgi i odliczenia podatkowe dla dyrektorów i pracowników – Tax allowances and reliefs: employees or directors


Rozlicz podatek – Przez internet o 30% taniej !

Podatek od świadczeń pracowniczych

Jeśli jesteś osobą zatrudnioną i otrzymujesz od pracodawcy niepieniężne świadczenia, musisz zapłacić od nich podatek.


Świadczenia podlegające opodatkowaniu

Świadczenia, od których będziesz prawdopodobnie musiał zapłacić podatek, to:
• samochody firmowe
• paliwo
• ubezpieczenie zdrowotne
• zakwaterowanie
• pożyczki niskoprocentowe


Wysokość podatku dochodowego

Po odliczeniu wszystkich dopuszczalnych wydatków oraz kwot zwolnionych od podatku, należny podatek jest obliczony według obowiązujących stóp i progów podatkowych.

Progi podatkowe Podatek od dochodów innych niż z oszczędności Podatek od oszczędności Podatek od dywidend
Od £0 do £2,560 Stawka początkowa od dochodów z oszczędności Niedostępna 10% nie dotyczy – patrz stawka podstawowa
Od £0 do £35,000 Stawka podstawowa 20% 20% 10%
Od £35,000 do 150,000 Stawka podwyższona 40% 40% 32.5%
£150,001 lub więcej Stawka nadprogramowa 50% 50% 42.5%

Ponieważ podatek od dochodów z oszczędności jest obliczany po obliczeniu podatku od dochodów z innych źródeł, dlatego też, jeśli Twoje dochody ze źródeł innych niż oszczędności są poniżej wyznaczonego progu (£2,560) – lub jeśli oszczędności i inwestycje stanowią Twoje jedyne źródło dochodu – Twoje dochody z oszczędności do kwoty wyznaczonego limitu będą opodatkowane według początkowej stopy 10%. Jeśli jednak posiadasz już dochody ze źródeł innych niż oszczędności, które przewyższają limit początkowy, wszystkie Twoje dochody z oszczędności będą opodatkowane na poziomie 20%. Pamiętaj, że progi podatkowe dotyczą Twoich dochodów po odliczeniu kwot zwolnionych od podatku i wszelkich ulg – nie dotyczą one więc Twoich całkowitych dochodów. „Dochody nie pochodzące z oszczędności” obejmują wszelkie dochody wynikające z zatrudnienia lub samozatrudnienia, a także większość emerytur i zysków z wynajmu nieruchomości. „Dywidendy” oznaczają zyski z udziałów w firmach brytyjskich. Dochód z oszczędności i dywidend jest dodawany do Twoich innych dochodów i podlega opodatkowaniu jako ostatni. Oznacza to, że ten rodzaj dochodów podlega opodatkowaniu według Twojego najwyższego progu podatkowego.

Opodatkowanie środków na kontach w banku lub towarzystwie budowlanym: dowiedz się więcej o podatku od oszczędności – Tax on bank and building society accounts: find out more about tax on savings. Więcej informacji o podatku od dywidend brytyjskich – More information about tax on UK dividends. Sprawdź wysokość stóp podatkowych i kwot zwolnionych od podatku na rok podatkowy 2011-12 – Check Income Tax rates and allowances for tax year 2011-11


Jak zapłacić podatek dochodowy?

Podatek dochodowy jest pobierany na różne sposoby, w zależności od źródła dochodów i od Twojej sytuacji zawodowej. Różne sposoby rozliczania podatku dochodowego obejmują:
• PAYE (Pay As You Earn – czyli „Płać w miarę zarabiania”)
Self Assessment (samodzielne wypełnianie zeznania podatkowego)
• podatek pobrany „u źródła” – w tym przypadku podatek jest odciągany od odsetek przed ich wypłatą
• w niektórych przypadkach – jednorazowa wpłata

Jeśli jesteś osobą zatrudnioną albo pobierasz emeryturę prywatną lub firmową, Twój pracodawca lub instytucja, która wypłaca Twoją emeryturę, odliczy podatek korzystając z systemu PAYE. Jako osoba samozatrudniona sam odpowiadasz za wypełnienie swojego zeznania podatkowego w formie Self Assessment oraz zapłacenie należnego podatku.

Sposoby na zapłacenie podatku dochodowego – Ways you pay Income Tax


Zapłacenie prawidłowej kwoty

Koniecznie upewnij się, że płacisz prawidłową kwotę podatku dochodowego. Możesz to zrobić:
• obliczając swój całkowity dochód podlegający opodatkowaniu
• obliczając przysługującą Ci kwotę wolną od podatku i ulgi
• sprawdzając swój obecny kod podatkowy (jeśli go posiadasz)

Jeśli płacisz zbyt wysoki podatek, możesz go odzyskać. Z kolei jeżeli jesteś pracownikiem albo pobierasz emeryturę firmową lub prywatną i uważasz, że płacisz zbyt niski podatek, musisz skontaktować się z HMRC w celu zmiany kodu podatkowego.

Więcej informacji o kodach podatkowych – More information on tax codes. Prawidłowe obliczanie podatku dochodowego – Getting your Income Tax right. Zwrot podatku i występowanie o zwrot nadpłaconego podatku –Tax refunds and reclaiming overpaid tax


Ubezpieczenie społeczne

Oprócz podatku dochodowego od swoich dochodów musisz odliczyć także składki na ubezpieczenie społeczne (National Insurance). Dzięki nim zyskujesz prawo do określonych świadczeń socjalnych, włączając w to State Pension, czyli emeryturę państwową. Kwota składek na ubezpieczenie społeczne jest zależna od wysokości Twoich zarobków i od tego, czy jesteś osobą zatrudnioną, czy też prowadzisz własną działalność w ramach samozatrudnienia. W chwili osiągnięcia wieku emerytalnego przestajesz wpłacać składki na ubezpieczenie społeczne..

Więcej informacji dotyczących ubezpieczeń społecznych – More information on National Insurance. Dowiedz się więcej o podatkach od pensji – Get information about tax on earnings from employment. Szczegółowe informacje dotyczące opodatkowania osób samozatrudnionych – Details of tax for the self-employed.


Inne przydatne linki

Różnica między zatrudnieniem a samozatrudnieniem – Work out if you’re employed or self-employed. Informacje dla emerytowanych podatników i emerytów, którzy nie płacili podatków (sekcja dla osób planujących odejście na emeryturę) – Information for retired taxpayers or non-taxpayers (pensions and retirement planning section). Przekazywanie pieniędzy na cele charytatywne – Giving money to charity. Ulgi podatkowe z tytułu składek emerytalnych (sekcja dla osób planujących przejście na emeryturę) – Tax relief on pension contributions (pensions and retirement planning section). Sprawdź wysokość stóp podatkowych i kwot wolnych od podatku w ubiegłych latach – Check historical Income Tax rates and allowances . Dowiedz się więcej o legalizacji związków między osobami tej samej płci – Find out about civil partnerships. Tabela kwot wolnych od podatku – Income Tax allowances table


Wybierz dobre biuro księgowe –

Więcej informacji

Opracowanie: Weronika Tomaszewska-Collins
Ostatnia aktualizacja tekstu: 18.08.2011 (Monika Rebisz)
Aktualna wersja w języku angielskim: Directgov, HMRC
Rozliczenia podatkowe w UK: Taxpol


Napisz komentarz


Komentarze są moderowane. Pisz na temat   “Income Tax – podatek dochodowy”. Uzupełnij tekst, podziel się swoja wiedzą i doświadczeniem. Nie zadawaj w tym miejscu pytań!
Pytania (prośby o pomoc) zadajemy na forum.

Należy wypełnić wszystkie pola
GOV.UK

HMRC

VOTE

TAXPOL