Podatki w UK

Inheritance Tax – podatek od spadku

Inheritance Tax, czyli podatek od spadku, nie dotyczy każdego spadkobiercy. Obejmuje on tylko majątki – włącznie z wszelkimi środkami w postaci funduszy i darowizn przekazanych do 7 lat przed śmiercią – których wartość przekracza próg wyznaczony dla podatku spadkowego (£325,000 w roku 2011-12). Opodatkowanie kwoty powyżej tego progu wynosi 40%.


Duże i szybkie zwroty podatku – Tylko £40!

Co to takiego?

Inheritance Tax zazwyczaj dotyczy majątku osoby zmarłej. Czasami obejmuje on także pieniądze na funduszach powierniczych oraz darowizny przekazane za życia. Większość majątków nie jest jednak objęta podatkiem, gdyż zostają one wycenione poniżej wartości progowej (£325,000 w roku 2011-12).


Małżeństwa i związki homoseksualne

Od października 2007, małżeństwa i pary homoseksualne pozostające w zalegalizowanych związkach (civil partnerships) mogą skorzystać z podwyższonego progu na potrzeby obliczania podatku od majątku po śmierci partnera lub współmałżonka – nawet do £650,000 w roku 2011-12. Wykonawcy testamentu lub osobiści przedstawiciele zmarłego muszą przenieść niewykorzystany przez pierwszego partnera lub współmałżonka próg podatku spadkowego lub zerową stawkę podatku (nil rate band) na drugiego partnera lub współmałżonka w chwili śmierci.

Przeniesienie niewykorzystanego progu podatku spadkowego – Transferring an unused Inheritance Tax threshold. Progi podatku spadkowego – Inheritance Tax thresholds


Kto odpowiada za opłacenie podatku?

To, kto ponosi odpowiedzialność za opłacenie podatku spadkowego, zależy od okoliczności. Zazwyczaj wykonawca testamentu lub osobisty przedstawiciel opłaca podatek z majątku pozostawionego przez zmarłego. Powiernicy zwykle odpowiadają za opłacenie podatku spadkowego od majątku znajdującego się na lub przekazanego do funduszu powierniczego. Czasami osoby, które otrzymały darowiznę lub odziedziczyły coś po zmarłym muszą zapłacić podatek od spadku – jednak takie sytuacje zdarzają się rzadko.

Podatek w przypadku odziedziczenia pieniędzy, dóbr lub nieruchomości – Tax when you inherit money, assets or property. Podatek spadkowy a fundusze powiernicze – Inheritance Tax and trusts . Kto płaci podatek od spadku? – Who pays Inheritance Tax?


Wycena majątku

Aby dowiedzieć się, czy Twój majątek przekazany w spadku podlega opodatkowaniu, najpierw musisz dokonać jego wyceny. Oznacza to zsumowanie wartości poszczególnych elementów majątku – takich jak dom, posiadłości, pieniądze, czy inwestycje – i odjęcie od tej kwoty wszelkich długów posiadanych przez zmarłego, wliczając w to rachunki za media oraz wydatki związane z pogrzebem. W skład majątku wchodzi także udział zmarłego w jakimkolwiek majątku wspólnym oraz wartość wszelkich środków odłożonych na funduszu powierniczym. Powinieneś także ocenić wartość wszelkich darowizn, które zmarły mógł przekazać za życia, aby upewnić się, że są one zwolnione od podatku, lub – jeśli podlegają one opodatkowaniu – dodać je do całkowitej wartości majątku (więcej informacji znajdziesz poniżej).

Jak obliczyć wartość majątku osoby zmarłej – How to value the estate of someone who has died. Zobacz przykładowe obliczenie podatku spadkowego – See an example calculation for Inheritance Tax


Ulgi i zwolnienia

Czasami, nawet jeśli wartość Twojego majątku przekracza obowiązujący próg, przekazanie prawa własności może odbyć się bez konieczności uiszczenia podatku od spadku.

1) Zwolnienie współmałżonków

Zazwyczaj podatek spadkowy nie obejmuje majątku pozostawionego współmałżonkowi lub partnerowi (w civil partnership), którego stałe miejsce pobytu znajduje się na terenie Wielkiej Brytanii, ani też podarunków, przekazanych mu za życia – nawet, jeśli kwota majątku przekracza wyznaczony próg.

2) Zwolnienie działalności charytatywnej

Wszelkie darowizny na rzecz organizacji charytatywnych zarejestrowanych w Wielkiej Brytanii – przekazane za życia lub w testamencie – nie będą objęte podatkiem spadkowym.

3) Potencjalnie zwolnione darowizny

Jeśli przeżyjesz siedem lat od momentu obdarowania kogoś, darowizna taka zazwyczaj nie podlega podatkowi spadkowemu, bez względu na wartość przekazanego majątku.

4) Coroczne zwolnienie

Możesz rozdać do £3,000 rocznie jako pojedynczą darowiznę lub jako kilka mniejszych darowizn, których łączna wartość nie przekroczy tej kwoty – możesz także zużyć niewykorzystaną kwotę ubiegłorocznego zwolnienia, pod warunkiem, że wykorzystałeś już całą dostępną kwotę na rok bieżący.


Duże i szybkie zwroty podatku - Tylko £40!

5) Zwolnienie małych darowizn

Możesz wręczyć darowizny w wysokości do £250 dowolnej liczbie osób, bez konieczności płacenia podatku.

6) Prezenty ślubne i z okazji zawarcia civil partnership

Podarunki wręczone komuś z okazji ślubu lub z okazji zalegalizowania związku przez osoby tej samej płci są zwolnione od podatku, pod warunkiem, że nie przekroczą one określonego progu.

7) Ulgi od działalności gospodarczej, terenów leśnych, dziedzictwa i obszarów farmerskich

Jeśli zmarła osoba była z w posiadaniu firmy, farmy, lasu lub własności będącej częścią dziedzictwa narodowego, umożliwia to skorzystanie z określonych ulg, które można odliczyć od podatku spadkowego.

Podatek spadkowy w przypadku przekazania własnego domu dzieciom – Inheritance Tax when passing on your home to your children. Podatek spadkowy: ulgi i zwolnienia – Inheritance Tax exemptions and reliefs


Termin uiszczenia podatku

Przeważnie podatek spadkowy musi zostać opłacony do 6 miesięcy od końca miesiąca śmierci spadkodawcy. Po upływie tego okresu będą naliczone odsetki od nieuiszczonej płatności. Możesz spłacać podatek w corocznych ratach rozłożonych na 10 lat, jeśli spadek jest formie nieruchomości, np. domu. W przypadku podatku spadkowego od funduszy powierniczych obowiązuje osobny termin płatności.

Więcej informacji o terminie zapłaty podatku spadkowego – More about Inheritance Tax due dates . Rozłożenie podatku spadkowego na coroczne raty – How to pay Inheritance Tax in annual instalments. Kiedy i w jaki sposób naliczane są odsetki od podatku spadkowego – When and how interest is charged on Inheritance Tax


Formularze zatwierdzania testamentu

Wypełnienie formularza podatku spadkowego to element postępowania spadkowego (probate process, a w Szkocji tzw. confirmation), nawet w przypadku gdy spadek nie podlega opodatkowaniu. Formularze różnią się między sobą, w zależności od miejsca zamieszkania zmarłego oraz od tego, czy istnieje konieczność uiszczenia podatku spadkowego. Warunkiem otrzymania zatwierdzenia testamentu jest uiszczenie całości lub części podatku spadkowego.

Podatek spadkowy i postępowanie spadkowe – Inheritance Tax and the probate process. Znajdź odpowiednią stawkę podatku i formularze postępowania spadkowego – Find the right Inheritance Tax and probate forms


Jak uiścić podatek?

Istnieje wiele sposobów na opłacenie podatku spadkowego od majątku, włącznie z odroczeniem płatności lub zapłatą w ratach.

Jak dokonać wpłat z tytułu podatku spadkowego – How to make an Inheritance Tax payment . Rozłożenie podatku spadkowego na coroczne raty – How to pay Inheritance Tax in annual instalments. Jak odroczyć zapłatę podatku spadkowego – How to make an Inheritance Tax payment on account . Inne sposoby na uiszczenie podatku spadkowego – Other ways to fund an Inheritance Tax payment


Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Skontaktuj się z infolinią dotyczącą podatku i postępowania spadkowego – Contact the Probate and Inheritance Tax Helpline


Inne przydatne linki

Kwestie dotyczące podatków i benefitów w razie śmierci – What to do about tax and benefits after a death


Masz problemy prawne w Polsce? – Adwokat Broniszewski

Więcej informacji

Opracowanie: Weronika Tomaszewska-Collins
Sprawdzono: 25.08.2011 (Monika Rebisz)
Aktualna wersja w języku angielskim: Directgov
Rozliczenia podatkowe w UK: Taxpol

Jeden komentarz do “Inheritance Tax – podatek od spadku”

  1. teresa lenart pisze:

    mam pytanie otrzymałam 1000 funtów spadku jaki musze zapłacic podatek w Szkocji a ja mieszkam w polsce


Napisz komentarz


Komentarze są moderowane. Pisz na temat   “Inheritance Tax – podatek od spadku”. Uzupełnij tekst, podziel się swoja wiedzą i doświadczeniem. Nie zadawaj w tym miejscu pytań!
Pytania (prośby o pomoc) zadajemy na forum.

Należy wypełnić wszystkie pola
GOV.UK

HMRC

VOTE

TAXPOL