Podatki w UK

Jak odzyskać podatek po odejściu z pracy

W przypadku odejścia z pracy, może przysługiwać Ci zwrot części podatku dochodowego odprowadzonego w okresie zatrudnienia. Może tak być, jeśli przeszedłeś na emeryturę, ponownie podjąłeś naukę lub stałeś się osobą bezrobotną. Tutaj dowiesz się, kiedy zwrot nadpłaconego podatku dochodowego może Ci przysługiwać i jak się o niego upomnieć.


Pracujesz w UK jako subcontractor? – Odzyskaj swój podatek!

Kiedy może przysługiwać Ci zwrot?

Rok podatkowy trwa od 6 kwietnia do 5 kwietnia. Jeśli Twoje zatrudnienie dobiegnie końca w trakcie roku podatkowego, to może się okazać, że zapłacony przez Ciebie podatek dochodowy za ten rok jest zbyt wysoki.

Taka sytuacja może zaistnieć, jeśli Twój podatek był odprowadzany w systemie PAYE (podatek odciągany od wynagrodzenia na bieżąco) przez Twojego pracodawcę i:
• byłeś zatrudniony tylko przez część roku podatkowego, zaś po zakończeniu pracy, przez resztę roku podatkowego, nie otrzymywałeś żadnych benefitów państwowych, podlegających opodatkowaniu
• odszedłeś na emeryturę w trakcie roku podatkowego
• Twój pracodawca korzystał z niewłaściwego kodu podatkowego
• jesteś studentem i pracowałeś tylko w okresie wakacyjnym, ale nie wypełniłeś formularza dla pracujących studentów P38(S) Student Employees
• zostałeś zwolniony w ramach redukcji etatów i nie byłeś w stanie znaleźć innej pracy

Jeśli jesteś osobą samozatrudnioną musisz dokonać wpłat „na poczet” podatku należnego za rok następny. Jeśli przed rezygnacją z pracy dokonałeś wpłat na poczet przyszłorocznego podatku, możliwe, że zapłaciłeś zbyt wysoką kwotę. Bez względu na to, czy przed zaprzestaniem pracy byłeś osobą zatrudnioną, czy samozatrudnioną – jeśli zapłaciłeś zbyt wysoki podatek, będziesz mógł zwrócić się o zwrot nadpłaconej kwoty.

Krótki opis przychodów podlegających i niepodlegających opodatkowaniu – Taxable and non-taxable income at a glance


Jeśli byłeś osobą zatrudnioną

Jeśli przed zaprzestaniem pracy byłeś osobą zatrudnioną, oznacza to, że Twój podatek był odprowadzany w systemie PAYE. Jeżeli uważasz, że zapłaciłeś zbyt wysoki podatek w tym okresie, sposób ubiegania się o zwrot nadpłaty będzie zależeć od Twojej indywidualnej sytuacji.

1) Jeśli pobierasz Jobseeker’s Allowance lub podlegający opodatkowaniu Incapacity Benefit

Jeśli pobierasz Jobseeker’s Allowance, czyli zasiłek dla bezrobotnych, lub podlegający opodatkowaniu zasiłek z tytułu niezdolności do pracy (Incapacity Benefit), nie będziesz mógł wystąpić o zwrot podatku od razu. Wynika to z tego, że benefity te podlegają opodatkowaniu, w związku z czym mają one wpływ na należną Ci kwotę nadpłaty. Będziesz musiał dostarczyć do Benefit Office (Biuro ds. benefitów) części 2 i 3 swojego formularza P45, aby upewnić się, że otrzymasz zostanie Ci zwrócona odpowiednia kwota. Zachowaj część 1A formularza. Jeśli otrzymujesz zasiłek dla bezrobotnych, Benefit Office zwróci Ci należną kwotę po zakończeniu roku podatkowego. Jeśli przestaniesz pobierać zasiłek przed końcem roku podatkowego, Benefit Office wypłaci należny Ci zwrot podatku po tym, jak przestaniesz pobierać zasiłek. Jeśli pobierasz zasiłek z tytułu niezdolności do pracy, otrzymasz przysługujący Ci zwrot nadpłaconego podatku po zakończeniu roku podatkowego.

2) Jeśli ponownie podejmiesz pracę przed upływem czterech tygodni

Jeśli rozpoczniesz nową pracę w przeciągu czterech tygodni od zakończenia poprzedniej, nowy pracodawca zwróci Ci należną kwotę nadpłaconego podatku wraz z wynagrodzeniem. Będziesz musiał dostarczyć nowemu pracodawcy części 2 i 3 swojego formularz P45, aby upewnić się, że otrzymasz właściwą kwotę. Zachowaj część 1A formularza.


Pracujesz w UK jako subcontractor? – Odzyskaj swój podatek!

3) Jeśli pozostajesz bez pracy przez przynajmniej cztery tygodnie, przechodzisz na emeryturę lub ponownie podejmujesz naukę

Jeśli uważasz, że zapłaciłeś zbyt wysoki podatek, będziesz musiał zwrócić się z prośbą o zwrot nadpłaconej kwoty do HM Revenue & Customs, jeśli zaistniała którakolwiek z poniższych sytuacji:
• byłeś bezrobotny przez okres przynajmniej czterech tygodni
• przestałeś pracować z powodu przejścia na emeryturę i nie otrzymujesz emerytury od dawnego pracodawcy
• ponownie podjąłeś naukę

Możesz wystąpić o zwrot nadpłaconego podatku, wypełniając formularz P50 „Claiming tax back when you have stopped working” („Odzyskiwanie nadpłaconego podatku w przypadku zaprzestania pracy”). Wyślij formularz do swojego Tax Office, wraz z częścią 2 i 3 formularza P45. Zachowaj część 1A formularza w swoich dokumentach. HMRC zwróci Ci należną kwotę pocztą oraz, w razie potrzeby, prześle Ci nowy formularz P45 (części 1A, 2 i 3). Jeżeli po przejściu na emeryturę jest Ci ona wypłacana przez dawnego pracodawcę, uprzednio nadpłacony podatek zostanie Ci wypłacony wraz z emeryturą. W takim wypadku wypełnienie formularza P50 nie będzie konieczne.

Znajdź formularz P50, korzystając z wyszukiwarki formularzy HMRC – Search for form P50 using HMRC’s find a form tool. Dane kontaktowe wszystkich placówek Tax Office – Contact details for all Tax Offices


Zwrot nadpłaconego podatku w przypadku samozatrudnienia

Jeśli zaprzestałeś działalności w ramach samozatrudnienia (self-employment), możesz wystąpić o zwrot nadpłaconego podatku, wypełniając odpowiednie sekcje swojej deklaracji podatkowej. HMRC zwróci Ci nadpłacony podatek wraz z przysługującymi Ci odsetkami. Będziesz musiał poinformować o preferowanym przez Ciebie sposobie przekazania kwoty. Może ona być wypłacona:
• Tobie
• przelewem na Twoje konto bankowe
• wyznaczonej przez Ciebie osobie – może to być Twój księgowy
• przelewem na konto bankowe wyznaczonej przez Ciebie osoby
• wskazanej przez Ciebie organizacji charytatywnej

Jeśli wypełniasz deklarację podatkową w Internecie, wszelkie obliczenia zostaną wykonane automatycznie. Dzięki temu dowiesz się od razu, jaka kwota zostanie Ci zwrócona.

Jak zrozumieć i wypełnić deklarację podatkową w Internecie – Understanding and using Self Assessment Online. Zdobądź deklarację podatkową do samodzielnego wypełnienia – Get a Self Assessment tax return (PDF 138K)


Masz problemy prawne w Polsce? – Adwokat Broniszewski

Więcej informacji

Opracowanie: Weronika Tomaszewska-Collins
Ostatnia aktualizacja tekstu: 30.08.2011 (Ewelina Rosa)
Aktualna wersja w języku angielskim: Directgov
Rozliczenia podatkowe w UK: Taxpol

GOV.UK

HMRC

VOTE

TAXPOL