Podatki w UK

Jak skutecznie oszczędzać i inwestować?

Jeśli oszczędzasz lub inwestujesz swoje pieniądze, zazwyczaj będziesz musiał zapłacić podatek od uzyskanych w ten sposób dochodów. Niektóre formy inwestycji i oszczędności pozwolą Ci na czerpanie zysków wolnych od podatku. Jeśli posiadasz niskie dochody, możliwe, że nie będziesz musiał płacić w ogóle żadnego podatku dochodowego.


Pracujesz w UK jako subcontractor? – Odzyskaj swój podatek!

Konta oszczędnościowe ISA

Indywidualne konta oszczędnościowe ISA (Individual Saving Account) to korzystnie opodatkowane rachunki oszczędnościowo-inwestycyjne. Możesz skorzystać z nich w celu odłożenia pieniędzy lub aby zainwestować w akcje i udziały. Maksymalna kwota wpłat na rachunek ISA wynosi £10,200 w każdym roku podatkowym, z czego maksymalnie £5,100 mogą stanowić oszczędności pieniężne. Odsetki i dywidendy wypłacane w ramach ISA, a także wszelkie zyski z inwestycji dokonanych na tych kontach, są wolne zarówno od podatku dochodowego (Income Tax), jak i od podatku od zysków kapitałowych (Capital Gains Tax). Oznacza to jednak także, że nie możesz wykorzystać strat wynikłych z ISA w celu zredukowania podatku od zysków kapitałowych z inwestycji dokonanych poza tymi kontami.

Więcej informacji o kontach ISA – More about ISAs


Oszczędności i inwestycje państwowe

Państwowy system oszczędności i inwestycji (National Savings and Investments) to całkowicie bezpieczny sposób oszczędzania i inwestowania, wsparty Skarbem Państwa (Treasury). W ofercie tego systemu znajdują się obecnie następujące produkty finansowe, umożliwiające wolne od podatku oszczędzanie i inwestowanie:
• gotówkowe mini ISA – umożliwiające oszczędzanie osobom, które ukończyły 16 lat
• bony oszczędnościowe (Savings Certificates) o stałym (Fixed Interest) lub zmiennym (Index Linked) oprocentowaniu – dla osób, które ukończyły 7 lat
• dziecięce obligacje skarbowe (Children’s Bonus Bonds) – dające możliwość zainwestowania pieniędzy na okres do 5 lat w imieniu dziecka, które nie ukończyło jeszcze lat 16

W ramach programu państwowych oszczędności i inwestycji wydawane są także obligacje premiowe (Premium Bonds) Jeśli zdecydujesz się na zakup obligacji premiowych, nie otrzymasz zysku w postaci odsetek, ale będziesz miał szansę na wygranie wolnej od podatku kwoty.

Więcej informacji o oszczędnościach i inwestycjach państwowych – More about National Savings & Investments. Produkty oferowane obecnie w ramach państwowego programu inwestycji i oszczędności – Current products offered by National Savings & Investments


Dziecięcy Fundusz Powierniczy

Jeśli Twoje dziecko urodziło się przed 1 września 2002 i pobierasz na nie zasiłek dziecięcy (Child Benefit), otrzymasz także od rządu bon o wartości £250 – i dodatkową wpłatę w wysokości £250 przy dochodach poniżej określonego poziomu – umożliwiający założenie konta w ramach Dziecięcego Funduszu Powierniczego (Child Trust Fund). Taka sama wpłata zostanie dokonana po ukończeniu przez dziecko 7 roku życia, a począwszy od kwietnia 2010, dzieci niepełnosprawne będą otrzymywały każdego roku wpłatę w wysokości £100 w ramach Funduszu. W przypadku wysokiego stopnia niepełnosprawności kwota ta wyniesie £200. Po utworzeniu konta w ramach Dziecięcego Funduszu Powierniczego rodzice, krewni i znajomi mogą co roku wpłacić na to konto do £1,200. Do chwili osiągnięcia przez dziecko 18 roku życia ani Ty, ani ono nie będziecie musieli płacić żadnego podatku od dochodów i zysków na koncie.


Pracujesz w UK jako subcontractor? – Odzyskaj swój podatek!

Więcej informacji o Dziecięcym Funduszu Powierniczym – More about the Child Trust Fund


Wolne od podatku odsetki na kontach w bankach

Banki i towarzystwa budowlane zazwyczaj odprowadzają 20-precentowy podatek od wszelkich odsetek jeszcze przed ich wypłaceniem. Jeśli jednak Twoje całkowite dochody uwzględniane dla celów podatkowych wynoszą mniej niż przysługująca Ci kwota wolna od podatku, możesz ubiegać się o otrzymywanie odsetek brutto (gross – czyli przed potrąceniem podatku). W przypadku osób, które nie ukończyły jeszcze 16 lat, rejestracji musi dokonać rodzic lub prawny opiekun. Możesz także odzyskać podatek odprowadzony od Twoich dochodów z tytułu oszczędności, jeśli płaciłeś go, mimo iż nie powinieneś. Aby dowiedzieć się jak to zrobić, odwiedź poniższe linki.

Osobista kwota wolna od podatku – Personal Allowance. Jak otrzymać wolne od podatku odsetki lub odzyskać nadpłacony podatek – Getting tax-free interest on savings or claiming tax back


Ulga podatkowa w przypadku oszczędności emerytalnych

Rząd zachęca podatników do oszczędzania na przyszłą emeryturę, oferując ulgi podatkowe z tytułu odprowadzanych składek emerytalnych. Ulga taka pozwoli na obniżenie należności podatkowych lub zwiększenie zawartości Twojego funduszu emerytalnego. Z chwilą przejścia na emeryturę, jeśli tylko pozwalają na to zasady obowiązujące w Twoim funduszu emerytalnym, masz możliwość wybrania 25% odłożonych środków w formie nieopodatkowanej, jednorazowej wypłaty. Twój dochód wypłacany następnie w formie emerytury będzie podlegał opodatkowaniu na takich samych zasadach jak pozostałe dochody. Według nowego prawa emerytalnego, obowiązującego od kwietnia 2006, możesz odłożyć dowolną kwotę na dowolną liczbę funduszy emerytalnych – każdego roku możesz także skorzystać z ulg z tytułu odprowadzonych składek w wysokości nieprzekraczającej 100% rocznych zarobków, do poziomu górnej kwoty dopuszczalnej, tzw. Annual Allowance. (Oszczędności przewyższające kwotę tzw. Lifetime Allowance będą podlegały opodatkowaniu.) Więcej informacji znajdziesz w sekcji „Nowe zasady emerytalne po kwietniu 2006”.

Ulgi podatkowe z tytułu składek emerytalnych – Tax relief on pension contributions. Nowe zasady emerytalne po kwietniu 2006 – Pension rules from April 2006


Inne przydatne linki

Przegląd dostępnych form oszczędności i inwestycji – Savings and investments: an overview. Dziecięce konta i programy oszczędnościowe – Children’s savings schemes and accounts. Jak wybrać odpowiedni produkt finansowy – How to shop around for financial products. Podstawy systemu podatkowego – Basics of the tax system


Masz problemy prawne w Polsce? – Adwokat Broniszewski

Więcej informacji

Opracowanie: Weronika Tomaszewska-Collins
Ostatnia aktualizacja tekstu: 02.08.2010
Aktualna wersja w języku angielskim: Directgov
Rozliczenia podatkowe w UK: Taxpol


Napisz komentarz


Komentarze są moderowane. Pisz na temat   “Jak skutecznie oszczędzać i inwestować?”. Uzupełnij tekst, podziel się swoja wiedzą i doświadczeniem. Nie zadawaj w tym miejscu pytań!
Pytania (prośby o pomoc) zadajemy na forum.

Należy wypełnić wszystkie pola
GOV.UK

HMRC

VOTE

TAXPOL