Podatki w UK

Jak wypełnić deklarację podatkową?

Jeśli Twoja sytuacja podatkowa nie należy do skomplikowanych i Twój podatek jest odprowadzany bezpośrednio od Twojego wynagrodzenia lub emerytury w systemie PAYE (Pay As You Earn), to prawdopodobnie nie będziesz musiał wypełniać deklaracji podatkowej. W niektórych sytuacjach może się jednak okazać, że będziesz musiał złożyć własną deklarację – szczególnie, jeśli płacisz podatki według wyższej stawki (higher rate), jesteś dyrektorem firmy lub jeśli Twoja sytuacja podatkowa jest bardziej złożona.


Skrócona deklaracja podatkowa

Jeśli Twoja sytuacja podatkowa jest w miarę oczywista, prawdopodobnie kwalifikujesz się do wypełnienia zeznania podatkowego w wersji skróconej. W takim wypadku HM Revenue & Customs (HMRC) prześle Ci odpowiedni formularz do wypełnienia. Deklaracja w wersji składa się jedynie z czterech stron, a w jej wypełnieniu pomogą Ci załączone informacje. Deklaracji tej nie możesz złożyć przez Internet. Decydując się na złożenie deklaracji online, będziesz musiał wypełnić formularz w wersji rozszerzonej. Do wypełnienia głównych sekcji pełnego zeznania będziesz potrzebował tych samych danych, które musisz podać w wersji skróconej. Więcej informacji znajdziesz w sekcji „Krok trzeci – wypełnianie stron kluczowych”.

Więcej informacji o skróconej deklaracji podatkowej – More about the short tax return


Składanie deklaracji przez Internet

Możesz wypełnić pełne zeznanie podatkowe w wersji papierowej lub online. Jeśli zdecydujesz się na skorzystanie z opcji internetowej, należny podatek zostanie obliczony automatycznie. Otrzymasz także natychmiastowe potwierdzenie dostarczenia deklaracji do HMRC. Deklarację internetową możesz złożyć do 31 stycznia po zakończeniu danego roku podatkowego, a nie do 31 października tego samego roku – jak ma to miejsce w przypadku deklaracji papierowej. Aby uzyskać możliwość wypełnienia deklaracji za pośrednictwem Internetu, będziesz musiał dokonać rejestracji w sekcji Online Services na stronie HMRC.

Jak zrozumieć i wypełnić zeznanie podatkowe przez Internet? – Understanding and using Self Assessment Online


Wypełnianie deklaracji podatkowej

Główna część deklaracji podatkowej w wersji papierowej zawiera dwa formularze podstawowe (SA100 i SA101) oraz sekcje dodatkowe (np. dotyczące dochodów z tytułu zatrudnienia lub z posiadanych nieruchomości), dopasowane do Twoich potrzeb. Wypełniając pełną wersję formularza, powinieneś:
• upewnić się, że posiada on wszystkie potrzebne strony – w przypadku wersji papierowej
• zebrać wszystkie niezbędne dokumenty i rachunki
• wypełnić sekcje podstawowe oraz podać dodatkowe informacje, tam gdzie jest to wymagane
• wypełnić sekcje dodatkowe, które dotyczą Twojej sytuacji
• odesłać wypełnioną deklarację do swojej placówki Tax Office w wyznaczonym terminie

1) Deklaracja elektroniczna

Jeśli składasz deklarację przez Internet, wybierz dodatkowe strony, których potrzebujesz. System HMRC zawiera większość sekcji dodatkowych (choć nie wszystkie). Możesz także przesłać odpowiednie strony, korzystając z innych dostępnych programów.

2) Deklaracja papierowa

Deklaracja będzie zwierała informacje odnośnie tego, czy musisz wypełnić któreś z dodatkowych sekcji. Brakujące strony oraz dodatkowe informacje możesz pobrać ze strony HMRC.

Aktualnie obowiązujące terminy składanie deklaracji podatkowych i kary za zwłokę – Tax return deadlines and penalties: read the current dates. Deklaracja w Internecie: sprawdź które strony możesz wypełnić korzystając z oprogramowania HMRC i innych dostępnych programów – Tax return software: check which supplementary pages can be filled in online using HMRC and third party software. Jak zdobyć deklarację podatkową do wypełnienia w systemie Self Assessment? – Get a Self Assessment tax return


Potrzebne informacje

Będziesz potrzebował określonych informacji dotyczących danego roku podatkowego (który trwa od 6 kwietnia do 5 kwietnia roku następnego) na temat:
• Twojego zatrudnienia
• odprowadzanych składek emerytalnych lub pobieranej emerytury
• dochodów z wynajmu gruntów lub nieruchomości
• wszelkich zysków i strat kapitałowych odnotowanych w roku podatkowym, którego dotyczy deklaracja


Potrzebne dokumenty

Za dany rok podatkowy musisz posiadać dokumenty przedstawiające:
• Twoje inwestycje i oszczędności na terenie Wielkiej Brytanii
• brytyjskie emerytury, renty i benefity
• zyski z tytułu ubezpieczenia na życie lub zwrotu AVC (Additional Voluntary Contributions – dodatkowe, odprowadzane dobrowolnie składki emerytalne)
• inne dochody podlegające opodatkowaniu

Self Assessment: prowadzenie dokumentacji przez dyrektorów i osoby prywatne – Self Assessment: record keeping for individuals and directors


Ulgi, kwoty wolne od podatku oraz spłata pożyczek studenckich

Jeśli chcesz ubiegać się o ulgę z tytułu składek odprowadzanych na emeryturę lub rentę dożywotnią (retirement annuity) oraz z tytułu kosztów poniesionych w związku z przekazaniem środków na cele charytatywne, musisz udokumentować dokonane płatności. Jeśli spłacasz pożyczkę studencką (student loan), a Twoje dochody przekraczają £15,000 rocznie, możesz spłacać raty w systemie Self Assessment lub PAYE, na tych samych zasadach, na których odprowadzany jest Twój podatek dochodowy i składki na ubezpieczenie społeczne (National Insurance).


Duże i szybkie zwroty podatku - Tylko £40!

Dowiedz się więcej o kredytach studenckich – Student loans: learn more


Dane kontaktowe i dane konta

HMRC poprosi Cię o podanie:
• Twojego numeru telefonu, dzięki czemu pracownicy Tax Office będą mogli szybko skontaktować się z Tobą w razie dodatkowych pytań
• danych Twojego konta bankowego, jeśli chcesz otrzymać należny zwrot nadpłaconego podatku bezpośrednio na konto w banku (jest to zalecane rozwiązanie)


Jeśli nie posiadasz szczegółowych danych

Jeśli nie posiadasz szczegółowych danych, możesz skorzystać z:
• danych szacunkowych (estimate) – są to dane, które HMRC Twoim zdaniem powinno zaakceptować jako dane ostateczne
• danych tymczasowych (provisional figures) – z których chcesz skorzystać dopóki nie będziesz w stanie podać dokładnej kwoty (musisz podać termin, w którym zamierzasz dostarczyć rzeczywiste dane)

Skorzystaj z sekcji „Additional Information” (Informacje dodatkowe), aby wyjaśnić, w jaki sposób obliczyłeś podane kwoty i dlaczego nie możesz podać dokładnych danych. Jeśli dokonasz korekty w późniejszym terminie i okaże się, że zapłaciłeś zbyt niski podatek, grozi Ci naliczenie kary lub dodatkowych odsetek.


Termin składania deklaracji

Ostateczny termin odesłania deklaracji podatkowej upływa:
• w przypadku deklaracji papierowej – 31 października (lub do trzech miesięcy po otrzymaniu informacji o konieczności złożenia deklaracji). Obowiązuje późniejszy z dwóch terminów.
• w przypadku składania deklaracji przez Internet – 31 stycznia (lub do trzech miesięcy po otrzymaniu informacji o konieczności złożenia deklaracji). Obowiązuje późniejszy z dwóch terminów.

W przypadku wersji papierowej nie otrzymasz potwierdzenia odbioru. Jeśli zdecydujesz się wypełnić deklarację w formie elektronicznej, po jej przesłaniu na ekranie komputera pojawi się natychmiastowe powiadomienie, że HMRC otrzymało deklarację.

Terminy składania deklaracji podatkowej i kary za zwłokę – Tax return deadlines and penalties


Najczęstsze błędy

Aby HMRC nie napotkało żadnych przeszkód w trakcie przetwarzania Twojej deklaracji:
• w przypadku deklaracji papierowej – upewnij się, że znajduje się na niej Twój podpis i data
• sprawdź, czy załączyłeś wszystkie dodatkowe strony, które dotyczą Twojej sytuacji
• nie wpisuj w pola deklaracji dodatkowych komentarzy, takich jak np. „informacje będą dostarczone później”
• korzystaj wyłącznie z formularza na dany rok podatkowy (z wyjątkiem sytuacji, w których formularz dotyczący danego roku nie jest jeszcze dostępny)

Wypełniając deklarację przez Internet możesz uniknąć pomyłek. W poniższym linku znajdziesz informacje na temat rejestracji, której musisz dokonać, aby móc złożyć deklarację przez Internet.


Problemy z wypełnieniem deklaracji

Jeśli potrzebujesz pomocy, zadzwoń na infolinię ds. Self Assessment pod numerem 0845 900 0444. Usługa jest dostępna od 8:00 do 20:00 codziennie, z wyjątkiem Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku.


Więcej informacji

Opracowanie: Weronika Tomaszewska-Collins
Ostatnia aktualizacja tekstu: 31.05.2010
Aktualna wersja w języku angielskim: Directgov
Rozliczenia podatkowe w UK: Taxpol

UWAGA: Powyższe opracowanie jest chronione prawem autorskim. Kopiowanie i rozpowszechnianie (całości lub części) bez pisemnej zgody administratora jest zabronione! Wobec osób łamiących zakaz podjęte będą kroki prawne.


Napisz komentarz


Komentarze są moderowane. Pisz na temat   “Jak wypełnić deklarację podatkową?”. Uzupełnij tekst, podziel się swoja wiedzą i doświadczeniem. Nie zadawaj w tym miejscu pytań!
Pytania (prośby o pomoc) zadajemy na forum.

Należy wypełnić wszystkie pola
GOV.UK

HMRC

VOTE

TAXPOL