Podatki w UK

Jak wypełnić deklarację podatkową?

Jeśli Twoja sytuacja podatkowa nie należy do skomplikowanych i Twój podatek jest odprowadzany bezpośrednio od Twojego wynagrodzenia lub emerytury w systemie PAYE (Pay As You Earn), to prawdopodobnie nie będziesz musiał wypełniać deklaracji podatkowej. W niektórych sytuacjach może się jednak okazać, że będziesz musiał złożyć własną deklarację – szczególnie, jeśli płacisz podatki według wyższej stawki (higher rate), jesteś dyrektorem firmy lub jeśli Twoja sytuacja podatkowa jest bardziej złożona.


Duże i szybkie zwroty podatku – Tylko £40!

Skrócona deklaracja podatkowa

Jeśli Twoja sytuacja podatkowa jest w miarę oczywista, prawdopodobnie kwalifikujesz się do wypełnienia zeznania podatkowego w wersji skróconej. W takim wypadku HM Revenue & Customs (HMRC) prześle Ci odpowiedni formularz do wypełnienia. Deklaracja w wersji składa się jedynie z czterech stron, a w jej wypełnieniu pomogą Ci załączone informacje. Deklaracji tej nie możesz złożyć przez Internet. Decydując się na złożenie deklaracji online, będziesz musiał wypełnić formularz w wersji rozszerzonej. Do wypełnienia głównych sekcji pełnego zeznania będziesz potrzebował tych samych danych, które musisz podać w wersji skróconej. Więcej informacji znajdziesz w sekcji „Krok trzeci – wypełnianie stron kluczowych”.

Więcej informacji o skróconej deklaracji podatkowej – More about the short tax return


Składanie deklaracji przez Internet

Możesz wypełnić pełne zeznanie podatkowe w wersji papierowej lub online. Jeśli zdecydujesz się na skorzystanie z opcji internetowej, należny podatek zostanie obliczony automatycznie. Otrzymasz także natychmiastowe potwierdzenie dostarczenia deklaracji do HMRC. Deklarację internetową możesz złożyć do 31 stycznia po zakończeniu danego roku podatkowego, a nie do 31 października tego samego roku – jak ma to miejsce w przypadku deklaracji papierowej. Aby uzyskać możliwość wypełnienia deklaracji za pośrednictwem Internetu, będziesz musiał dokonać rejestracji w sekcji Online Services na stronie HMRC.

Jak zrozumieć i wypełnić zeznanie podatkowe przez Internet? – Understanding and using Self Assessment Online


Wypełnianie deklaracji podatkowej

Główna część deklaracji podatkowej w wersji papierowej zawiera dwa formularze podstawowe (SA100 i SA101) oraz sekcje dodatkowe (np. dotyczące dochodów z tytułu zatrudnienia lub z posiadanych nieruchomości), dopasowane do Twoich potrzeb. Wypełniając pełną wersję formularza, powinieneś:
• upewnić się, że posiada on wszystkie potrzebne strony – w przypadku wersji papierowej
• zebrać wszystkie niezbędne dokumenty i rachunki
• wypełnić sekcje podstawowe oraz podać dodatkowe informacje, tam gdzie jest to wymagane
• wypełnić sekcje dodatkowe, które dotyczą Twojej sytuacji
• odesłać wypełnioną deklarację do swojej placówki Tax Office w wyznaczonym terminie

1) Deklaracja elektroniczna

Jeśli składasz deklarację przez Internet, wybierz dodatkowe strony, których potrzebujesz. System HMRC zawiera większość sekcji dodatkowych (choć nie wszystkie). Możesz także przesłać odpowiednie strony, korzystając z innych dostępnych programów.

2) Deklaracja papierowa

Deklaracja będzie zwierała informacje odnośnie tego, czy musisz wypełnić któreś z dodatkowych sekcji. Brakujące strony oraz dodatkowe informacje możesz pobrać ze strony HMRC.

Aktualnie obowiązujące terminy składanie deklaracji podatkowych i kary za zwłokę – Tax return deadlines and penalties: read the current dates. Deklaracja w Internecie: sprawdź które strony możesz wypełnić korzystając z oprogramowania HMRC i innych dostępnych programów – Tax return software: check which supplementary pages can be filled in online using HMRC and third party software. Jak zdobyć deklarację podatkową do wypełnienia w systemie Self Assessment? – Get a Self Assessment tax return


Potrzebne informacje

Będziesz potrzebował określonych informacji dotyczących danego roku podatkowego (który trwa od 6 kwietnia do 5 kwietnia roku następnego) na temat:
• Twojego zatrudnienia
• odprowadzanych składek emerytalnych lub pobieranej emerytury
• dochodów z wynajmu gruntów lub nieruchomości
• wszelkich zysków i strat kapitałowych odnotowanych w roku podatkowym, którego dotyczy deklaracja


Potrzebne dokumenty

Za dany rok podatkowy musisz posiadać dokumenty przedstawiające:
• Twoje inwestycje i oszczędności na terenie Wielkiej Brytanii
• brytyjskie emerytury, renty i benefity
• zyski z tytułu ubezpieczenia na życie lub zwrotu AVC (Additional Voluntary Contributions – dodatkowe, odprowadzane dobrowolnie składki emerytalne)
• inne dochody podlegające opodatkowaniu

Self Assessment: prowadzenie dokumentacji przez dyrektorów i osoby prywatne – Self Assessment: record keeping for individuals and directors


Duże i szybkie zwroty podatku - Tylko £40!

Ulgi, kwoty wolne od podatku oraz spłata pożyczek studenckich

Jeśli chcesz ubiegać się o ulgę z tytułu składek odprowadzanych na emeryturę lub rentę dożywotnią (retirement annuity) oraz z tytułu kosztów poniesionych w związku z przekazaniem środków na cele charytatywne, musisz udokumentować dokonane płatności. Jeśli spłacasz pożyczkę studencką (student loan), a Twoje dochody przekraczają £15,000 rocznie, możesz spłacać raty w systemie Self Assessment lub PAYE, na tych samych zasadach, na których odprowadzany jest Twój podatek dochodowy i składki na ubezpieczenie społeczne (National Insurance).

Dowiedz się więcej o kredytach studenckich – Student loans: learn more


Dane kontaktowe i dane konta

HMRC poprosi Cię o podanie:
• Twojego numeru telefonu, dzięki czemu pracownicy Tax Office będą mogli szybko skontaktować się z Tobą w razie dodatkowych pytań
• danych Twojego konta bankowego, jeśli chcesz otrzymać należny zwrot nadpłaconego podatku bezpośrednio na konto w banku (jest to zalecane rozwiązanie)


Jeśli nie posiadasz szczegółowych danych

Jeśli nie posiadasz szczegółowych danych, możesz skorzystać z:
• danych szacunkowych (estimate) – są to dane, które HMRC Twoim zdaniem powinno zaakceptować jako dane ostateczne
• danych tymczasowych (provisional figures) – z których chcesz skorzystać dopóki nie będziesz w stanie podać dokładnej kwoty (musisz podać termin, w którym zamierzasz dostarczyć rzeczywiste dane)

Skorzystaj z sekcji „Additional Information” (Informacje dodatkowe), aby wyjaśnić, w jaki sposób obliczyłeś podane kwoty i dlaczego nie możesz podać dokładnych danych. Jeśli dokonasz korekty w późniejszym terminie i okaże się, że zapłaciłeś zbyt niski podatek, grozi Ci naliczenie kary lub dodatkowych odsetek.


Termin składania deklaracji

Ostateczny termin odesłania deklaracji podatkowej upływa:
• w przypadku deklaracji papierowej – 31 października (lub do trzech miesięcy po otrzymaniu informacji o konieczności złożenia deklaracji). Obowiązuje późniejszy z dwóch terminów.
• w przypadku składania deklaracji przez Internet – 31 stycznia (lub do trzech miesięcy po otrzymaniu informacji o konieczności złożenia deklaracji). Obowiązuje późniejszy z dwóch terminów.

W przypadku wersji papierowej nie otrzymasz potwierdzenia odbioru. Jeśli zdecydujesz się wypełnić deklarację w formie elektronicznej, po jej przesłaniu na ekranie komputera pojawi się natychmiastowe powiadomienie, że HMRC otrzymało deklarację.

Terminy składania deklaracji podatkowej i kary za zwłokę – Tax return deadlines and penalties


Najczęstsze błędy

Aby HMRC nie napotkało żadnych przeszkód w trakcie przetwarzania Twojej deklaracji:
• w przypadku deklaracji papierowej – upewnij się, że znajduje się na niej Twój podpis i data
• sprawdź, czy załączyłeś wszystkie dodatkowe strony, które dotyczą Twojej sytuacji
• nie wpisuj w pola deklaracji dodatkowych komentarzy, takich jak np. „informacje będą dostarczone później”
• korzystaj wyłącznie z formularza na dany rok podatkowy (z wyjątkiem sytuacji, w których formularz dotyczący danego roku nie jest jeszcze dostępny)

Wypełniając deklarację przez Internet możesz uniknąć pomyłek. W poniższym linku znajdziesz informacje na temat rejestracji, której musisz dokonać, aby móc złożyć deklarację przez Internet.


Problemy z wypełnieniem deklaracji

Jeśli potrzebujesz pomocy, zadzwoń na infolinię ds. Self Assessment pod numerem 0845 900 0444. Usługa jest dostępna od 8:00 do 20:00 codziennie, z wyjątkiem Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku.


Masz problemy prawne w Polsce? – Adwokat Broniszewski

Więcej informacji

Opracowanie: Weronika Tomaszewska-Collins
Ostatnia aktualizacja tekstu: 31.05.2010
Aktualna wersja w języku angielskim: Directgov
Rozliczenia podatkowe w UK: Taxpol


Napisz komentarz


Komentarze są moderowane. Pisz na temat   “Jak wypełnić deklarację podatkową?”. Uzupełnij tekst, podziel się swoja wiedzą i doświadczeniem. Nie zadawaj w tym miejscu pytań!
Pytania (prośby o pomoc) zadajemy na forum.

Należy wypełnić wszystkie pola
GOV.UK

HMRC

VOTE

TAXPOL