Podatki w UK

Jeśli decydujesz się na późniejszą emeryturę

Jeśli postanowisz odłożyć pobieranie emerytury państwowej na później (jest to tzw. State Pension deferral), możesz w ten sposób „zarobić” wyższą emeryturę lub dodatkową, podlegającą opodatkowaniu kwotę, która zostanie Ci wypłacona jednorazowo. Jeżeli płacisz już podatek, zostanie on odprowadzony od tych dodatkowych kwot według takiej stawki obowiązującej w przypadku Twoich pozostałych dochodów i dodatkowo uzyskana kwota nie wpłynie w żaden sposób na wysokość kwot wolnych od podatku, które przysługują Ci ze względu na wiek.


Duże i szybkie zwroty podatku – Tylko £40!

Jak działa odroczenie emerytury?

Odroczenie emerytury oznacza odłożenie na później pobierania emerytury państwowej, mimo osiągnięcia wieku emerytalnego. Jeśli zaczniesz pobierać emeryturę, możesz także zdecydować się na jej okresowe zawieszenie w dowolnym momencie. Ustawowy wiek emerytalny jest ustanowiony prawem i wynosi on 65 lat w przypadku mężczyzn i 60 – w przypadku kobiet urodzonych nie później niż 5 kwietnia 1950. Ustawowy wiek emerytalny kobiet urodzonych po dniu 5 kwietnia 1950 wzrośnie z 60 do 65 w latach 2010 do 2020. Bez względu na termin przejścia na emeryturę, możesz zwlekać z podjęciem przysługującej Ci emerytury, jak długo zechcesz. W poniższym linku znajdziesz dodatkowe informacje dotyczące odroczenia emerytury i zmiany ustawowego wieku emerytalnego.

Więcej informacji o zmianach zasad wypłaty emerytur – More information on changes to pensions rules


Podatki i dostępne opcje

Od dnia 6 kwietnia 2005, decydując się na odroczenie emerytury państwowej (bez względu na to, czy pracujesz, czy też nie), możesz zdecydować się na jej pobranie w późniejszym terminie na różne sposoby. Możesz wybrać którąś z następujących opcji.

1) Extra State Pension – dodatkowa emerytura

Jeśli rozpoczniesz pobierać swoją emeryturę państwową z przynajmniej 5-tygodniowym opóźnieniem, przysługująca Ci emerytura może wzrosnąć o 1% za każde kolejne 5 tygodni zwłoki. Oznacza to, że otrzymasz dodatkowo około 10.4% za każdy rok opóźnienia. Dodatkowa emerytura zostanie Ci wypłacona, kiedy zdecydujesz się na pobieranie emerytury państwowej. Dodatkowa emerytura podlega opodatkowaniu według tych samych zasad co zwykła emerytura państwowa. Jeżeli jednak Twoje dochody nie są zbyt wysokie, może się okazać, że nie musisz płacić podatku, a nawet – w niektórych sytuacjach – będziesz mógł skorzystać z dodatkowych benefitów. Jeśli już płacisz podatek, ten dodatkowy dochód nie wpłynie na jego stawkę, ani na wysokość przysługującej Ci ze względu na wiek kwoty wolnej od podatku.

2) Opodatkowana, jednorazowa wypłata

Jeśli zwlekasz z pobieraniem emerytury państwowej przez okres przynajmniej 12 kolejnych miesięcy, możesz zdecydować się na pobranie dodatkowo uzyskanej kwoty w formie jednorazowej wypłaty, a następnie pobierać zwykłą emeryturę państwową. Taka jednorazowo wypłacana kwota będzie sumą cotygodniowych wypłat, które otrzymałbyś, gdybyś zdecydował się na pobieranie emerytury w minionym okresie, wraz z odsetkami naliczonymi za każdy tydzień zwłoki. Kwota ta zostanie opodatkowana według tej samej stawki, według której odprowadzany jest Twój podatek dochodowy (Income Tax) i nie spowoduje przejścia do wyższego progu podatkowego. Podobnie, w przypadku gdy korzystasz z wyższej kwoty wolnej od podatku dla osób starszych (zob. poniższy informator o kwotach wolnych od podatku przyznawanych ze względu na wiek), nie utracisz prawa do niej, nawet jeśli wysokość Twojego dochodu po doliczeniu dodatkowej wypłaty osiągnie poziom, przy którym kwota wolna od podatku powinna ulec obniżeniu.


Duże i szybkie zwroty podatku - Tylko £40!

Wpływ na benefity

Aby dowiedzieć się, w jaki sposób odroczona emerytura (pobrana jako stały dochód lub jako jednorazowa wypłata) może wpłynąć na inne benefity – w tym także na Pension Credit, Housing Benefit, Council Tax Benefit i dodatki Tax Credit – pobierz poniższy informator dotyczący emerytur.

Pobierz informator dotyczący odroczenia emerytury państwowej – Download 'State Pension Deferral – your guide' (SPD1) (PDF, 513K)


Informowanie o planowanym odroczeniu

Jeśli nie zacząłeś jeszcze pobierać emerytury państwowej, ale już wiesz, że będziesz chciał odłożyć jej pobieranie na później, nie musisz kontaktować się z The Pension Service, dopóki nie podejmiesz decyzji o rozpoczęciu pobierania emerytury. Jeśli pobierasz już emeryturę, ale chciałbyś poprosić o jej zwieszenie, w celu zarobienia dodatkowej emerytury lub otrzymania jednorazowej wypłaty w późniejszym okresie, skontaktuj sie ze swoim lokalnym Centrum ds. Emerytur (pension centre). Telefon kontaktowy znajdziesz w korespondencji otrzymanej od The Pension Service – lub korzystając z wyszukiwarki pod poniższym linkiem.

Znajdź swoje Centrum ds. Emerytur – Find your pension centre


Masz problemy prawne w Polsce? – Adwokat Broniszewski

Więcej informacji

Opracowanie: Weronika Tomaszewska-Collins
Ostatnia aktualizacja tekstu: 21.07.2010
Aktualna wersja w języku angielskim: Directgov
Rozliczenia podatkowe w UK: Taxpol


Napisz komentarz


Komentarze są moderowane. Pisz na temat   “Jeśli decydujesz się na późniejszą emeryturę”. Uzupełnij tekst, podziel się swoja wiedzą i doświadczeniem. Nie zadawaj w tym miejscu pytań!
Pytania (prośby o pomoc) zadajemy na forum.

Należy wypełnić wszystkie pola
GOV.UK

HMRC

VOTE

TAXPOL