Podatki w UK

Jeśli nie zgadzasz się z decyzją

Jeśli uważasz, że decyzja podjęta przez HM Revenue & Customs (HMRC) jest błędna lub bezpodstawna, masz prawo ją podważyć. Możesz zrobić to osobiście lub poprzez reprezentującego Cię doradcę.


Pracujesz w UK jako subcontractor? – Odzyskaj swój podatek!

Co zrobić, jeśli nie zgadzasz się z decyzją HMRC

Jeśli nie zadowala Cię decyzja podjęta przez HMRC, pod poniższym linkiem znajdziesz informacje odnośnie tego co i kiedy powinieneś zrobić. W zależności od tego, czego dotyczyła decyzja, obowiązują różne procedury odwoławcze.


Self Assessment, PAYE, składki na ubezpieczenie społeczne itp.

Sposób odwołania od decyzji HMRC oraz możliwości po złożeniu odwołania, włączając w to informacje odnośnie tego, co należy zrobić, jeśli nie potrafisz dojść do porozumienia z HMRC.

Jak odwołać się od decyzji HMRC: podatki bezpośrednie – How to appeal against an HMRC decision: direct taxes


Dodatki do dochodów

Jeśli nie zadowala Cię decyzja podjęta w kwestiach związanych z tax credits, przeważnie będziesz mógł się od niej odwołać. Zazwyczaj musisz to zrobić do 30 dni od chwili otrzymania decyzji wydanej przez Biuro ds. Tax Credit.

Odwołanie od decyzji dotyczącej dodatków do dochodów – Appealing against a tax credit decision


Pracujesz w UK jako subcontractor? – Odzyskaj swój podatek!

Zasiłek na dziecko

Jeśli nie zgadzasz się z decyzją dotyczącą zasiłku na dziecko (Child Benefit), zazwyczaj będziesz miał prawo odwołać się od niej. Przeważnie musisz to zrobić do 30 dni od chwili przesłania Ci decyzji przez odpowiedni urząd.

Odwołanie od decyzji dotyczącej zasiłku na dziecko – Appealing against a Child Benefit decision


Decyzje dotyczące zwrotu dóbr przejętych przez służby celne

Jeśli HMRC odmówi zwrotu przejętych produktów lub poprosi o spełnienie określonych warunków przed dokonaniem zwrotu, masz prawo wystąpić o ponowne rozpatrzenie decyzji, jeżeli się z nią nie zgadzasz.

Co możesz zrobić, jeśli nie zgadzasz się z decyzją HMRC dotyczącą zwrotu (restoration) przejętych dóbr – What you can do if you don’t agree with HMRC’s decision about the return of seized goods, also called 'restoration'


Masz problemy prawne w Polsce? – Adwokat Broniszewski

Więcej informacji

Opracowanie: Weronika Tomaszewska-Collins
Ostatnia aktualizacja tekstu: 23.09.2010
Aktualna wersja w języku angielskim: Directgov
Rozliczenia podatkowe w UK: Taxpol


Napisz komentarz


Komentarze są moderowane. Pisz na temat   “Jeśli nie zgadzasz się z decyzją”. Uzupełnij tekst, podziel się swoja wiedzą i doświadczeniem. Nie zadawaj w tym miejscu pytań!
Pytania (prośby o pomoc) zadajemy na forum.

Należy wypełnić wszystkie pola
GOV.UK

HMRC

VOTE

TAXPOL