Podatki w UK

Kontrole i dochodzenia podatkowe

Wszczęcie przez HM Revenue & Customs (HMRC) dochodzenia podatkowego (enquiry) nie musi oznaczać, że zrobiłeś coś nie tak. Urząd przeprowadza rutynową kontrolę określonego odsetka złożonych deklaracji podatkowych (tax return), aby upewnić się, że zostały one prawidłowo wypełnione. W związku z czym czasami może poprosić Cię o dodatkowe informacje, aby lepiej zrozumieć kwoty podane w deklaracji. Deklaracje, które zostają poddane kontroli, są wybierane drogą losową, co ma na celu zapewnić sprawiedliwe funkcjonowanie systemu.


Rozlicz podatek – Przez internet o 30% taniej !

Rozpoczęcie dochodzenia

HMRC poinformuje Ciebie (i Twojego doradcę, jeśli korzystasz z jego usług) na piśmie:
• o zamiarze wszczęcia dochodzenia
• o tym, czy kontrola dotyczy Twojej całej deklaracji, jednej lub kilku pomniejszych obszarów, czy też wniosku złożonego niezależnie od deklaracji podatkowej
• jakie informacje będziesz musiał udostępnić
• ile masz czasu na odpowiedź
• o Twoich prawach i obowiązkach


Jeśli korzystasz z pomocy profesjonalnego doradcy

W dowolnym momencie możesz zdecydować, że chciałbyś wyznaczyć profesjonalnego przedstawiciela. Wystarczy, że wypełnisz i prześlesz do HMRC formularz 64-8, w którym zaznaczysz, że Twój przedstawiciel ma prawo reprezentować Cię w kwestiach podatkowych. Możesz także zamówić formularz, dzwoniąc pod numer 08459 000 404 (lub wysyłając faks na 08459 000 604). Linia ta jest czynna od 8:00 do 22:00 przez siedem dni w tygodniu. Należy pamiętać, że nawet w przypadku korzystania z usług profesjonalnego doradcy, odpowiedzialność za wszelkie sprawy podatkowe oraz za prawdziwość informacji przekazanych do HMRC spoczywa na Tobie.

Pobierz formularz 64-8, aby wyznaczyć swojego przedstawiciela – Download form 64-8 to authorise an agent (PDF, 104K)


Informacje, które będziesz musiał udostępnić

Informacje, jakich będziesz musiał dostarczyć, zależeć będą od natury dochodzenia, ale musisz upewnić się, że jesteś w stanie (lub Twój doradca finansowy jest w stanie) szybko i sprawnie udostępnić wszelkie dokumenty, w oparciu o które wypełniłeś swoją deklarację podatkową.

Sprawdź, jakie są wymogi prawne dotyczące prowadzenia dokumentacji dla potrzeb systemu Self Assessment – Check legal requirements for record keeping for Self Assessment


Termin dostarczenia informacji

Zazwyczaj będziesz miał 30 dni na dostarczenie wszelkich informacji, jednak w uzasadnionych przypadkach HMRC może wydłużyć ten okres.


Pełne dochodzenie

W wyjątkowych wypadkach HMRC może zdecydować się na szczegółową kontrolę wszystkich informacji, zawartych w Twojej deklaracji podatkowej. Takie dochodzenie może wymagać dogłębnej analizy wszystkich dokumentów, w oparciu o które wypełniłeś swoją deklarację podatkową, w tym także dokumentów dotyczących Twojej działalności.

Ostateczne terminy obowiązujące w dochodzeniach podatkowych HMRC: pełna informacja – HMRC enquiry deadlines: full details


Gdzie odbywa się dochodzenie

Większość rutynowych kontroli jest przeprowadzana zdalnie, a komunikacja przebiega listownie. W przypadku gdy wiele kwestii wymaga omówienia, najszybszym sposobem załatwienia sprawy może okazać się jednak spotkanie. HMRC może poprosić Cię o spotkanie:
• w Twojej placówce Tax Office
• u Ciebie w domu
• w siedzibie Twojej firmy (jeśli taką posiadasz)

Jeśli wolisz, możesz poprosić, aby spotkanie odbyło się w biurze Twojego doradcy. Twoja obecność na spotkaniu nie jest obowiązkowa, jednak stawienie się umożliwi Ci zadanie pytań oraz wyjaśnienie kwestii, które mogły zostać błędnie zinterpretowane przez Twoje Tax Office. Możesz także przyjść na spotkanie ze znajomym lub członkiem rodziny.


Rozlicz podatek – Przez internet o 30% taniej !

Możliwe wyniki dochodzenia

1) Jeśli wszystko jest w porządku

Otrzymasz list zamykający (closure notice), w którym znajdziesz informację o zakończeniu dochodzenia. W takim wypadku Twoja deklaracja podatkowa oraz wszelkie złożone do HMRC wnioski pozostaną bez zmian.

2) Jeśli zapłaciłeś zbyt wysoki podatek

HMRC wprowadzi odpowiednie zmiany w Twoim zeznaniu podatkowym oraz wypłaci Ci należne odsetki od nadpłaconej kwoty za okres od dnia, w którym zapłaciłeś zbyt wysoki podatek, do chwili, w której nadpłacona kwota zostanie Ci zwrócona.

3) Jeśli zapłaciłeś zbyt niski podatek

HMRC zasugeruje wprowadzenie zmian i postara się je z Tobą uzgodnić. Następnie zostaniesz poproszony o uiszczenie należnego podatku do 30 dni od otrzymania pisma closure notice, które będzie zawierało szczegóły dotyczące zmian wprowadzonych w Twojej deklaracji podatkowej. Jeśli nie jesteś w stanie zapłacić od razu, możesz ustalić z HMRC specjalne warunki spłaty.

4) Odsetki i inne obciążenia

W niektórych wypadkach może się okazać, że będziesz musiał także zapłacić odsetki od nieuiszczonego podatku. Niedokonanie wpłaty po otrzymaniu pisma zamykającego bądź dokonanie płatności z opóźnieniem, może wiązać się z dodatkowymi obciążeniami.

Więcej informacji o płatnościach zaliczkowych w systemie Self Assessment – More about Self Assessment payments on account. Więcej informacji o wysokości odsetek i kar pieniężnych – More about interest charges and penalty payments


Twoje prawo do odwołania się lub zakończenia dochodzenia

Masz zawsze prawo odwołać się od decyzji lub kary pieniężnej, nałożonej w wyniku przeprowadzonej kontroli. Możesz także ubiegać się o zaprzestanie dochodzenia, jeśli uważasz, że nie ma podstaw do jego prowadzenia.

Odwołania o decyzji HM Revenue & Customs dotyczących kwestii podatkowych – Appeals against HM Revenue & Customs tax decisions


Okres trwania dochodzenia

Przeważnie HMRC może poinformować Cię o zamiarze przeprowadzenia dochodzenia do 12 miesięcy od momentu otrzymania Twojej deklaracji podatkowej. Zasady te ulegają zmianie w przypadku deklaracji złożonych z opóźnieniem lub takich, w których wprowadzono poprawki, bądź też jeśli celowo podałeś nieprawdziwe informacje.

Ostateczne terminy obowiązujące w dochodzeniach podatkowych HMRC: pełne informacje – HMRC enquiry deadlines: full details


Inne przydatne linki

Więcej informacji o dochodzeniach podatkowych w sprawie deklaracji złożonych w systemie Self Assessment: strona HMRC – More about Self Assessment tax enquiries on HMRC’s website. Pobierz ulotkę „Kontrola z urzędu lokalnego osób rozliczających się w systemie Self Assessment” – Download 'Self Assessment local office enquires' in leaflet format (dokument PDF, 131K). Więcej informacji HMRC odnośnie negocjowania warunków płatności – More from HMRC on negotiating settlements. Zarządzanie finansami – Managing Money. Podatki: informacje dla początkujących – Beginner’s guide to tax


Wybierz dobre biuro księgowe –

Więcej informacji

Opracowanie: Weronika Tomaszewska-Collins
Ostatnia aktualizacja tekstu: 23.09.2010
Aktualna wersja w języku angielskim: Directgov
Rozliczenia podatkowe w UK: Taxpol


Napisz komentarz


Komentarze są moderowane. Pisz na temat   “Kontrole i dochodzenia podatkowe”. Uzupełnij tekst, podziel się swoja wiedzą i doświadczeniem. Nie zadawaj w tym miejscu pytań!
Pytania (prośby o pomoc) zadajemy na forum.

Należy wypełnić wszystkie pola
GOV.UK

HMRC

VOTE

TAXPOL