Podatki w UK

Korekta deklaracji i zwrot podatku

Jeśli pomyliłeś się w swojej deklaracji podatkowej, coś pominąłeś lub uważasz, że zapłaciłeś niewłaściwą kwotę podatku, zawsze możesz taki problem rozwiązać. Jeśli HM Revenue & Customs (HMRC) zaakceptuje nowe, podane przez Ciebie informacje, otrzymasz zwrot nadpłaconego podatku lub informację o tym, jaką kwotę musisz dopłacić.


Duże i szybkie zwroty podatku – Tylko £40!

Korekta przed upływem 12 miesięcy

Jeśli pomyliłeś się, wypełniając swoją deklarację podatkową, zazwyczaj masz 12 miesięcy (licząc od 31 stycznia po zakończeniu roku podatkowego) na poprawienie błędu. Korekta taka jest określana jako amendment, czyli poprawka. Przykładowo, w przypadku deklaracji za rok 2010-11 możesz dokonać poprawek do 31 stycznia 2013. Poprawki po tej dacie możesz dokonać jedynie w przypadku, gdy otrzymałeś swoją deklarację z opóźnieniem (po 31 października). Będziesz miał wtedy 12 miesięcy od ostatecznego terminu złożenia deklaracji (dzień, do którego miałeś odesłać deklarację) na poprawienie błędów. Jeśli złożyłeś deklarację w formie papierowej, nie istnieje specjalny formularz do zgłaszania poprawek – musisz po prostu zwrócić się na piśmie do swojego Tax Office, informując o popełnionych błędach (adres znajdziesz w swojej deklaracji podatkowej, obliczeniach podatkowych oraz w dokumencie Self Assessment Statement). W swoim liście powinieneś podać szczegóły koniecznych poprawek i odpowiednie strony deklaracji oraz pozycje, w których zostały wpisane błędne informacje. Możesz też zdecydować się na przesłanie pierwotnej deklaracji z zaznaczeniem wprowadzonych zmian. Jeśli złożyłeś deklarację przez Internet, możesz zalogować się do swojej sekcji Self Assessment i samodzielnie nanieść poprawki na swoją deklarację – jednak ta opcja dostępna jest wyłącznie dla lat podatkowych od 2007-08 włącznie. Jeśli chcesz skorygować deklarację podatkową za wcześniejsze lata, możesz zrobić to jedynie zwracając się na piśmie do swojej placówki Tax Office.

Zaloguj się albo dokonaj rejestracji, aby uzyskać dostęp do systemu Self Assessment przez Internet – Log in to or register for Self Assessment Online


Otrzymywanie nadpłaconej kwoty

Jeśli uważasz, że zapłaciłeś zbyt wysoki podatek, będziesz musiał poinformować HMRC w jaki sposób chciałbyś otrzymać należną Ci kwotę. Wygodnym rozwiązaniem może być odliczenie jej od podatku w kolejnym roku podatkowym, szczególnie w przypadku gdy:
• kwota ta wynosi mniej niż £10
• zbliża się termin zapłaty podatku

Możesz także poprosić o:
• bezpośrednią wpłatę środków na konto w banku lub towarzystwie budowlanym – jest to szybkie i bezpieczne rozwiązanie
• czek, choć jego przesłanie będzie nieco bardziej czasochłonne

Czasami HMRC może poprosić Cię o dodatkowe informacje, w celu weryfikacji przedstawionych danych, zanim zwróci Ci nadpłacony podatek.


Zapłata dodatkowego podatku

Jeśli w wyniku wprowadzonych zmian musisz zapłacić wyższy podatek, HMRC poinformuje Cię kiedy, ile i w jaki sposób powinieneś zapłacić.


Korekta po upływie 12 miesięcy

Po upływie 12 miesięcy jest już za późno na wprowadzenie poprawek do Twojego zeznania podatkowego. W takiej sytuacji musisz złożyć wniosek do HMRC na piśmie w sprawie wszelkich zmian. Taki wniosek do kwietnia 2010 nosił nazwę ulgi z tytułu pomyłki (error relief lub mistake relief). Od kwietnia 2010 jest to ulga z tytułu nadpłaty (overpayment relief).


Otrzymanie nadpłaconej kwoty

W większości przypadków nadpłacony podatek zostanie Ci zwrócony, pod warunkiem, że złożysz wniosek przed upływem ostatecznego terminu. Terminy składania wniosków zostały przedstawione poniżej. Jeśli nie złożysz wniosku przed wyznaczoną datą, utracisz prawo do wszelkich należnych zwrotów.

Termin składania wniosków

Rok podatkowy Musisz złożyć wniosek przed
2003-04 31 stycznia 2010
2004-05 31 marca 2010
2005-06 5 kwietnia 2010
2006-07 5 kwietnia 2011
2007-08 5 kwietnia 2012
2008-09 5 kwietnia 2013

Jeśli uważasz, że zapłaciłeś zbyt wysoki podatek, będziesz musiał poinformować HMRC w jaki sposób chciałbyś otrzymać należną Ci kwotę. Wygodnym rozwiązaniem może być odliczenie jej od podatku należnego w kolejnym roku podatkowym, w przypadku gdy:
• kwota ta wynosi mnie niż £10
• zbliża się termin zapłaty podatku


Duże i szybkie zwroty podatku - Tylko £40!

Zamiast tego, możesz poprosić o:
• wpłatę środków bezpośrednio na konto w banku lub towarzystwie budowlanym – jest to szybkie i bezpieczne rozwiązanie
• czek, choć jego przesłanie będzie nieco bardziej czasochłonne

W niektórych przypadkach HMRC poprosi Cię o dodatkowe informacje w celu weryfikacji przedstawionych danych, zanim zwróci Ci nadpłacony podatek.


Zapłata dodatkowego podatku

Jeśli z powodu błędnie wypełnionej deklaracji musisz zapłacić dodatkowy podatek, Tax Office obliczy należną kwotę i poprosi Cię o jej uiszczenie. W niektórych wypadkach będziesz musiał zapłacić także odsetki od należnej kwoty.


Odsetki

Jeśli spóźnisz się z zapłaceniem podatku lub nadpłacony podatek zostanie Ci zwrócony z opóźnieniem, HMRC doliczy odsetki do należnej kwoty. Odsetki mogą być naliczane według różnych stawek – bieżące informacje na ten temat znajdziesz w poniższym linku.

Oficjalne stopy procentowe HMRC dotyczące zwrotu nadpłaconego podatku – HMRC official rates of interest on repayments


Więcej informacji

Aby uzyskać dodatkowe informacje, skontaktuj się ze swoim Tax Office lub zadzwoń na infolinię ds. Self Assessment.

Znajdź swoją placówkę Tax Office – Find your Tax Office. Skontaktuj się z infolinią ds. samodzielnego wypełniania zeznań podatkowych – Contact the Self Assessment Helpline


Inne przydatne linki

Self Assessment Statement: objaśnienie – Understanding your Self Assessment Statement


Masz problemy prawne w Polsce? – Adwokat Broniszewski

Więcej informacji

Opracowanie: Weronika Tomaszewska-Collins
Ostatnia aktualizacja tekstu: 30.08.2011 (Ewelina Rosa)
Aktualna wersja w języku angielskim: Directgov
Rozliczenia podatkowe w UK: Taxpol

GOV.UK

HMRC

VOTE

TAXPOL