Podatki w UK

Koszty i ulgi przy wynajmie nieruchomości

Jeśli wynajmujesz komuś posiadaną nieruchomość, aby obliczyć podlegający opodatkowania zysk (lub stratę)z tego tytułu, od uzyskiwanych dochodów możesz odliczyć określone wydatki i kwoty wolne od podatku. Jeżeli posiadasz kilka nieruchomości mieszkalnych w Wielkiej Brytanii, uzyskane z ich wynajmu przychody oraz poniesione koszty podliczasz łącznie. Będziesz musiał jednak uwzględnić osobno dochód z wynajmu nieruchomości znajdujących się za granicą oraz z wynajmowanych kwater wakacyjnych.


Rozlicz podatek – Przez internet o 30% taniej !

Dopuszczalne wydatki

Wydatki, które możesz odliczyć od dochodów z wynajmu (pod warunkiem, że nie korzystasz z programu Rent a Room) to:
• wynagrodzenie agencji nieruchomości
• opłaty prawne (legal fees) dla wynajmu na okres do jednego roku oraz opłaty za odnowienie umowy dzierżawy na okres krótszy niż 50 lat
• obsługa księgowości
• ubezpieczeni budynków i ich wyposażenia
• oprocentowanie kredytów hipotecznych
• prace konserwatorskie i naprawy (ale nie ulepszenia)
• rachunki za media (takie jak gaz, woda i elektryczność)
• czynsz, opłata za dzierżawę gruntu i opłata za obsługę
Council Tax, czyli podatek lokalny
• usługi, za które płacisz dodatkowo, takie jak sprzątanie lub zajmowanie się ogrodem
• inne koszty bezpośrednio związane z wynajmem nieruchomości, jak np. koszt połączeń telefonicznych, artykuły biurowe czy reklama

Jeśli Twój dochód z wynajmu nieruchomości za rok 2009-10 wyniesie mniej niż £68,000 (przed odliczeniem kosztów) możesz umieścić w swojej deklaracji podatkowej (tax return) sumę wszystkich wydatków; jeśli jednak dochód ten wyniesie £68,000 lub więcej – będziesz musiał zamieścić szczegółowy wykaz poniesionych kosztów. Pamiętaj, że możesz odliczyć wyłącznie te koszty, które poniosłeś w związku z wynajmem nieruchomości. Jeśli wydatek był tylko częściowo związany z wynajmem (lub jeśli sam mieszkasz w wynajmowanej nieruchomości) możliwe, że będziesz mógł odliczyć jakąś jego część.


Niedopuszczalne wydatki

Obliczając swój zysk nie możesz odliczyć:
• kosztów inwestycyjnych, takich jak koszty zakupu mebli lub samej nieruchomości
• wydatków osobistych – czyli wszelkich kosztów niezwiązanych z Twoją działalnością
• strat poniesionych w związku ze sprzedażą nieruchomości

Zamiast tego mogą przysługiwać Ci pewne ulgi.


Ulgi, które mogą obniżyć ostateczną kwotę opodatkowanego zysku

Istnieją różne rodzaje ulg, które możesz wykorzystać z tytułu poniesionych kosztów inwestycyjnych. Koszty inwestycyjne to wydatki na zakup mebli i sprzętów. Ulgi, z jakich możesz skorzystać w związku z tymi kosztami będą różniły się w zależności od charakteru prowadzonej przez Ciebie działalności.

1) Wynajem umeblowanych nieruchomości mieszkalnych w Wielkiej Brytanii i za granicą

W przypadku mebli i wyposażenia znajdującego się w umeblowanych nieruchomościach mieszkalnych (za wyjątkiem kwater wakacyjnych) możesz skorzystać z ulgi z tytułu zużycia (wear and tear allowance). Ulga ta wynosi 10% wartości czynszu netto – czyli otrzymanego czynszu pomniejszonego o poniesione koszty, które zazwyczaj powinien pokryć najemca. Zamiast ulgi z tytułu zużycia, możesz skorzystać z ulgi renowacyjnej (renewals allowance). Ma ona pokryć koszty wymiany mebli i wyposażenia, w tym także drobnych przedmiotów, takich jak sztućce. Aby obliczyć wysokość tej ulgi, musisz od kosztów wymiany danego przedmiotu odjąć:
• cenę, za którą sprzedałeś stary przedmiot (jeśli coś za niego otrzymałeś)
• wszelkie dodatkowe koszty związane z zakupem lepszego przedmiotu

Kiedy już zdecydujesz, z której ulgi chcesz korzystać w przypadku swojej nieruchomości, będziesz musiał korzystać z niej konsekwentnie także w kolejnych latach.

2) Umeblowane kwatery wakacyjne

Jeśli Twoja nieruchomość spełnia kryteria umeblowanej kwatery wakacyjnej i znajduje się ona w Wielkiej Brytanii lub w Europejskim Obszarze Gospodarczym, możesz ubiegać się o ulgę inwestycyjną z tytułu zakupu każdego przedmiotu i mebla znajdującego się w nieruchomości. Alternatywą jest ulga renowacyjna (jej zasady zostały wyjaśnione powyżej). W tym wypadku nie możesz skorzystać z ulgi z tytułu zużycia. Kiedy już dokonasz wyboru dla każdego przedmiotu – musisz konsekwentnie się go trzymać.


Rozlicz podatek – Przez internet o 30% taniej !

Zmiany budżetowe ogłoszone w roku 2009 zakładają, że zasady obowiązujące ten rodzaj wynajmu mają zostać wycofane dla podatku dochodowego (Income Tax) i podatku od zysków kapitałowych (Capital Gains Tax) od 6 kwietnia 2010, oraz od 1 kwietnia 2010 – dla podatku dochodowego od osób prawnych (Corporate Tax).

Zobacz jakie kryteria musi spełniać lokal wynajmowany jako umeblowana kwatera wakacyjna – Find out what qualifies as a furnished holiday letting

3) Wszystkie wynajmowane nieruchomości

Bez względu na charakter wynajmu możesz skorzystać z ulgi, która pokryje koszty związane z prowadzeniem działalności – takie jak wyposażenie niezbędne do sprzątania i pielęgnacji ogrodu. Możesz także wystąpić o ulgę na pokrycie kosztów wyposażenia służącego większej liczbie nieruchomości, jak np. zakup bojlera, ogrzewającego więcej niż jeden lokal.


Wysokość dostępnych ulg

Wysokość przysługującej Ci ulgi będzie zależała od kupowanego przedmiotu. Zazwyczaj będziesz mógł w chwili zakupu odliczyć 50% poniesionych kosztów, jednak w przypadku zakupu niektórych rozwiązań przyjaznych dla środowiska może to być nawet 100%. W kolejnych latach możesz skorzystać z ulgi w wysokości 25% pozostałej kwoty. HM Revenue & Customs (HMRC) od czasu do czasu wprowadza zmiany w powyższych stawkach. Ulga taka jest odliczana wraz z innymi wydatkami w trakcie obliczania osiągniętego zysku. Jeśli zakupiony obiekt będzie wykorzystywany przez Ciebie dla celów prywatnych lub innych niż związane z prowadzoną działalnością, przysługujące Ci ulgi będą niższe.

Informator dotyczący gruntów i nieruchomości przy rozliczeniu podatkowym w ramach Self Assessment – Land and property helpnotes for Self Assessment (PDF 93K). Informator HMRC dotyczący ulg inwestycyjnych – HMRC help sheet on capital allowances (PDF, 141K)


Którego roku dotyczą wydatki?

Musisz przyporządkować wydatki do roku, którego dotyczą – bez względu na to, kiedy faktycznie dokonasz zapłaty. Czasami określony wydatek będzie musiał zostać podzielony między kolejne lata.


Straty

Zazwyczaj, jeśli odnotujesz stratę w związku z prowadzonym wynajmem nieruchomości, możesz przenieść ją na kolejny rok i odliczyć od przyszłych zysków z tej samej działalności. Jeśli wynajmujesz wakacyjne kwatery na terenie Wielkiej Brytanii, możesz odliczyć poniesione straty także od dochodów ze źródeł innych niż wynajem nieruchomości, za wszystkie lata podatkowe, do roku 2009-10 włącznie.

Więcej informacji o podatku od zysków z wynajmu umeblowanych kwater wakacyjnych – More about tax on furnished holiday lettings


Wybierz dobre biuro księgowe –

Więcej informacji

Opracowanie: Weronika Tomaszewska-Collins
Ostatnia aktualizacja tekstu: 23.09.2010
Aktualna wersja w języku angielskim: Directgov
Rozliczenia podatkowe w UK: Taxpol


Napisz komentarz


Komentarze są moderowane. Pisz na temat   “Koszty i ulgi przy wynajmie nieruchomości”. Uzupełnij tekst, podziel się swoja wiedzą i doświadczeniem. Nie zadawaj w tym miejscu pytań!
Pytania (prośby o pomoc) zadajemy na forum.

Należy wypełnić wszystkie pola
GOV.UK

HMRC

VOTE

TAXPOL