Podatki w UK

Opodatkowanie emerytur zakładowych, prywatnych i zagranicznych

Każda emerytura – w tym także zakładowa, prywatna (włącznie z wykupionymi rentami) i zagraniczna – podlega opodatkowaniu. To, w jaki sposób i czy w ogóle będziesz musiał zapłacić podatek od pobieranej emerytury, będzie zależało od jej rodzaju oraz od wysokości Twoich całkowitych dochodów, pozostałych po odliczeniu przysługujących Ci kwot wolnych od podatku.


Pracujesz w UK jako subcontractor? – Odzyskaj swój podatek!

Wysokość podatku od emerytury

Wysokość należnego podatku od Twoich dochodów emerytalnych będzie zależna od wysokości Twoich całkowitych, podlegających opodatkowaniu dochodów. Składają się na nie:
State Pension, czyli emerytura państwowa
• dochód z tytułu wykupionej renty, emerytury zakładowej, prywatnej i/lub udziałowej
• wszelkie pobierane i podlegające opodatkowaniu benefity państwowe (State Benefits)
• dochody z oszczędności i inwestycji
• wynagrodzenie za wykonywaną pracę, jeśli nie zrezygnowałeś z zatrudnienia, mimo osiągnięcia wieku emerytalnego

Jeśli Twoje dochody, uwzględniane dla celów podatkowych, są wyższe, niż przysługująca Ci kwota wolna od podatku (tax allowance), będziesz musiał zapłacić podatek od całości lub części swoich dochodów emerytalnych, zgodnie z obowiązującymi stawkami podatku dochodowego (Income Tax). Jeśli Twój całkowity dochód zawiera się w przysługującej Ci kwocie wolnej od podatku, pobierana przez Ciebie emerytura nie będzie podlegała opodatkowaniu.

Krótki opis dochodów podlegających i niepodlegających opodatkowaniu – Taxable and non-taxable income at a glance. Czy musisz płacić podatki po przejściu na emeryturę? – Do you have to pay tax in retirement?. Podatek dochodowy: informacje podstawowe – Income Tax: the basics


Płacenie podatku

Od wszelkich dochodów tego rodzaju podatek zostanie odprowadzony przez podmiot zarządzający danym planem emerytalnym, w ramach systemu PAYE . Tax Office prześle w odpowiednie miejsce Twój kod podatkowy, zawierający informację o tym, według jakiej stawki należy odprowadzić podatek (także ten należny z tytułu pobieranej przez Ciebie emerytury państwowej), po uwzględnieniu przysługujących Ci kwot wolnych od podatku (patrz link poniżej). Po zakończeniu roku podatkowego otrzymasz dokument P60, zawierający informacje o wysokości wypłaconej Ci emerytury i odprowadzonego podatku. Zachowaj dokument, na wypadek gdybyś musiał wypełnić deklarację podatkową lub wystąpić o zwrot nadpłaconego podatku. Więcej informacji znajdziesz w poniższych linkach.

Emerytury i benefity a kod podatkowy – Pensions, state benefits and your tax code. Odzyskiwanie nadpłaconych składek na ubezpieczenie społeczne – Claiming back overpaid National Insurance contributions. Kwoty wolne od podatku dla osób starszych i nie tylko – Age-related and other tax allowances


Opodatkowanie wykupionych rent dożywotnich przed 6 kwietnia 2007

Przed 6 kwietnia 2007 podatek od tzw. retirement annuities nie był odprowadzany w systemie PAYE. Płatności te podlegały automatycznemu opodatkowaniu w wysokości 22%, ale istniała możliwość wystąpienia o wypłatę należności brutto (przed odprowadzeniem podatku), jeśli – ze względu na wysokość całkowitych dochodów – odprowadzenie podatku nie było konieczne. Korzystając z poniższego linku, możesz dowiedzieć się, czy możesz odzyskać podatek, nadpłacony w ramach powyższego systemu.

Podatek od wykupionych rent – Tax on retirement annuities


Pracujesz w UK jako subcontractor? – Odzyskaj swój podatek!

Opodatkowanie emerytury osób mieszkających zagranicą

Wszelkie emerytury wypłacane na terenie Wielkiej Brytanii, także State Pension, podlegają opodatkowaniu w tym kraju, za wyjątkiem sytuacji, w których Twój kraj zamieszkania podpisał z Wielką Brytanią umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania (dotyczącą także emerytur). W przypadku istnienia takiej umowy, najczęściej zapłacisz podatek w kraju, w którym mieszkasz. Jeśli pobierasz emeryturę za pracę w służbach publicznych – np. jako nauczyciel, pielęgniarz, urzędnik państwowy lub członek sił zbrojnych – zazwyczaj będzie ona podlegać opodatkowaniu na terenie Wielkiej Brytanii. Aby móc skorzystać z przysługujących Ci kwot wolnych od podatku, powinieneś wypełnić własne zeznanie podatkowe (tax return) w systemie Self Assessment. W celu uzyskania dodatkowych informacji, skontaktuj się z HM Revenue & Customs (HMRC) Residency pod numerem 0845 0700 040 (+44 151 210 2222 w przypadku połączeń z zagranicy) – linia jest dostępna od poniedziałku do piątku (z wyjątkiem świąt państwowych) w godzinach od 8:00 do 17:00.

Opodatkowanie emerytury pobieranej za granicą lub po powrocie do Wielkiej Brytanii – T ax when retiring abroad or back in the UK. Informacje dla nierezydentów – Centre of Non-Residents. Dowiedz się więcej o wyprowadzce za granicę na emeryturze dzięki grupie pomagającej osobom o niskich dochodach w sprawach podatkowych – Find out more about retiring abroad from the Low Incomes Tax Reform Group. Samodzielne wypełnianie zeznania podatkowego – Self Assessment: your tax return.


Podatek od emerytur zagranicznych

Jeśli pobierasz emeryturę z zagranicy mieszkając na terenie Wielkiej Brytanii, będzie ona podlegała opodatkowaniu w systemie brytyjskim. To, w jaki sposób zostanie opodatkowany Twój dochód zagraniczny, zależeć będzie od statusu Twojego pobytu w Wielkiej Brytanii – może to być resident, ordinarily resident, bądź domiciled. Dodatkowe informacje znajdziesz w poniższych linkach.

Podatek od dochodów zagranicznych – Tax on overseas income. Opodatkowanie emerytury pobieranej za granicą lub po powrocie do Wielkiej Brytanii – Tax when retiring abroad or back in the UK


Informowanie o zmianach

W przypadku podjęcia nowej emerytury, zawsze informuj o tym swoją placówkę Tax Office – umożliwi to prawidłowe obliczanie Twojego podatku.

Dane kontaktowe wszystkich placówek Tax Office – Contact details for all Tax Offices


Inne przydatne linki

Wyszukiwarka emerytalna: znajdź szczegóły dotyczące emerytury prywatnej lub zakładowej – Pension Tracing Service: trace a personal or company pension scheme. Międzynarodowe Centrum Emerytalne – International Pension Centre. Kwestie dotyczące podstawowej emerytury państwowej (sekcja dla osób planujących przejście na emeryturę) – Understanding the basic State Pension (pensions and retirement planning section)


Masz problemy prawne w Polsce? – Adwokat Broniszewski

Więcej informacji

Opracowanie: Weronika Tomaszewska-Collins
Ostatnia aktualizacja tekstu: 22.07.2010
Aktualna wersja w języku angielskim: Directgov
Rozliczenia podatkowe w UK: Taxpol


Napisz komentarz


Komentarze są moderowane. Pisz na temat   “Opodatkowanie emerytur zakładowych, prywatnych i zagranicznych”. Uzupełnij tekst, podziel się swoja wiedzą i doświadczeniem. Nie zadawaj w tym miejscu pytań!
Pytania (prośby o pomoc) zadajemy na forum.

Należy wypełnić wszystkie pola
GOV.UK

HMRC

VOTE

TAXPOL