Podatki w UK

Opodatkowanie emerytury państwowej

Podstawowa emerytura państwowa (basic State Pension) jest wypłacana w oparciu o odprowadzone lub przyznane Ci przed osiągnięciem wieku emerytalnego składki na ubezpieczenie społeczne (NICs). Emerytura ta dolicza się do całkowitych dochodów podlegających opodatkowaniu, ale jest wypłacana w formie nieopodatkowanej. To, w jaki sposób zapłacisz należny podatek od emerytury, zależeć będzie od wielu różnych czynników.


Duże i szybkie zwroty podatku – Tylko £40!

Czy musisz zapłacić podatek od emerytury państwowej?

Z chwilą osiągnięcia ustawowego wieku emerytalnego nie przestaniesz automatycznie płacić podatku dochodowego, ale nie będziesz musiał już odprowadzać składek na ubezpieczenie społeczne (National Insurance contributions). Jeśli Twój całkowity dochód, uwzględniany dla celów podatkowych, (włącznie z emeryturą państwową), przewyższa przysługującą Ci kwotę wolną od podatku (której wysokość zależy od Twojego wieku), oznacza to, że jesteś objęty obowiązkiem podatkowym i – jeśli nie płacisz jeszcze podatku dochodowego – musisz skontaktować się z HM Revenue & Customs (HMRC). Jeśli przysługująca Ci kwota wolna od podatku jest równa lub wyższa niż Twój całkowity dochód, nie musisz podejmować żadnych działań. W przypadku gdy płacisz podatek, choć uważasz, że nie powinieneś, możesz ubiegać się o zwrot nadpłaconej kwoty.

Tuż przed osiągnięciem przez Ciebie ustawowego wieku emerytalnego (State Pension age), HMRC prześle Ci formularz P161 „Pension Coding” (Kod emerytalny), który koniecznie powinieneś wypełnić – przekazane w nim informacje pozwolą na prawidłowe obliczenie podatku, który powinien zostać odprowadzony od Twojej emerytury State Pension. Jeśli nie otrzymałeś formularza, poinformuj o tym fakcie swoją placówkę Tax Office.

Krótki opis dochodów podlegających i niepodlegających opodatkowaniu – Taxable and non-taxable income at a glance. Czy musisz płacić podatek po przejściu na emeryturę? – Do you have to pay tax in retirement?. Dlaczego powinieneś wypełnić formularz P161 dotyczący kodów emerytalnych – Why it’s important to fill in your P161 Pension Coding form. Dane kontaktowe wszystkich placówek Tax Office – Contact details for all Tax Offices


Jak zapłacić podatek od emerytury państwowej?

1) Jeśli pobierasz już inny rodzaj emerytury

Jeżeli pobierasz już inną emeryturę (np. w formie retirement annuity bądź emeryturę zakładową lub prywatną), od której płacisz podatek, podatek od Twojej emerytury państwowej (State Pension) zazwyczaj zostanie odprowadzony w tym samym czasie. Dzieje się to w ramach systemu PAYE – Twoja placówka Tax Office przekaże Twój kod podatkowy podmiotowi, który zarządza Twoim planem emerytalnym, a ten odprowadzi właściwą kwotę podatku, włącznie z należnym podatkiem od emerytury państwowej. W takim wypadku podatek odprowadzany od Twojej emerytury zakładowej lub prywatnej może wydawać się zbyt wysoki, ale jest tak dlatego, gdyż zawiera on także kwotę podatku należnego z tytułu otrzymywanej przez Ciebie emerytury państwowej.

2) Jeśli nie otrzymujesz innej emerytury

Jeżeli zazwyczaj nie wypełniasz własnej deklaracji podatkowej (tax return), ale uważasz, że powinieneś, możesz zapłacić podatek na jeden z dwóch sposobów:
• jeśli pracujesz, podatek zostanie odprowadzony przez Twojego pracodawcę w systemie PAYE i jego wysokość będzie zależna od wysokości Twoich zarobków
• jeśli nie pracujesz, będziesz musiał zapłacić podatek w systemie Self Assessment, wypełniając własną deklarację podatkową

Jeżeli zazwyczaj nie wypełniasz własnej deklaracji podatkowej, musisz wypełnić formularz SA1, aby dokonać rejestracji w systemie Self Assessment i otrzymać formularz zeznania podatkowego do wypełnienia.


Duże i szybkie zwroty podatku - Tylko £40!

SA1: formularz rejestracji w systemie Self Assessment – Form SA1 to register for Self Assessment. Self Assessment: wprowadzenie – Introduction to Self Assessment


Weryfikacja kodu podatkowego

Jeśli podatek od Twojej emerytury jest odprowadzany przez Twojego pracodawcę lub podmiot, od którego otrzymujesz emeryturę, przynajmniej raz w roku otrzymasz od swojego Tax Office dokument P2, PAYE Coding Notice, w którym znajdziesz swój aktualny kod podatkowy. Koniecznie sprawdź, czy zawarte w nim informacje są prawdziwe, aby upewnić się, że Twój podatek od emerytury państwowej został obliczony we właściwy sposób. Dodatkowe informacje na ten temat znajdziesz w poniższych linkach.

Emerytury i benefity a kod podatkowy – Pensions, state benefits and your tax code. Jak odczytać informacje zawarte w PAYE Coding Notice? – Understanding your PAYE Coding Notice


Jeśli uważasz, że zapłaciłeś zbyt wysoki podatek

Jeżeli podejrzewasz, że podatek odprowadzony od Twojej emerytury jest zbyt wysoki lub jeśli wydaje Ci się, że nie powinieneś w ogóle płacić podatku, możesz ubiegać się o zwrot nadpłaconej kwoty.

Zwrot podatku odprowadzonego od emerytury – Claim back tax if you’ve had too much deducted from your pension


Inne przydatne linki

Wyjaśnienie podstawowej emerytury państwowej – Understanding the basic State Pension. Ubezpieczenie społeczne – National Insurance. Czy musisz płacić podatki po przejściu na emeryturę? – Do you have to pay tax in retirement?. Odzyskiwanie nadpłaconych składek na ubezpieczenie społeczne – Claiming back overpaid National Insurance contributions


Masz problemy prawne w Polsce? – Adwokat Broniszewski

Więcej informacji

Opracowanie: Weronika Tomaszewska-Collins
Ostatnia aktualizacja tekstu: 21.07.2010
Aktualna wersja w języku angielskim: Directgov
Rozliczenia podatkowe w UK: Taxpol

Jeden komentarz do “Opodatkowanie emerytury państwowej”

  1. Podatek od Pl emerytury pisze:

    Jak więc odprowadzić podatek od polskuej emerytury, gdy jeszcze pracuję się i mieszka w UK?


Napisz komentarz


Komentarze są moderowane. Pisz na temat   “Opodatkowanie emerytury państwowej”. Uzupełnij tekst, podziel się swoja wiedzą i doświadczeniem. Nie zadawaj w tym miejscu pytań!
Pytania (prośby o pomoc) zadajemy na forum.

Należy wypełnić wszystkie pola
GOV.UK

HMRC

VOTE

TAXPOL