Podatki w UK

Opodatkowanie zysku z wynajmu domów i mieszkań

Udostępnianie pod wynajem nieruchomości mieszkalnych jest traktowane jako pojedyncza działalność, nawet jeśli wynajmujesz więcej niż jeden lokal. W przypadku kilku wynajmowanych nieruchomości, straty poniesione w przypadku jednej z nich mogą zostać zrównoważone przez zyski z wynajmu innej. Ostateczny zysk zostanie opodatkowany wraz z Twoimi całkowitymi dochodami.


Pracujesz w UK jako subcontractor? – Odzyskaj swój podatek!

Co liczy się jako wynajem nieruchomości mieszkalnych?

Wynajem nieruchomości mieszkalnych (residential lettings) polega na wynajęciu nieruchomości jako zakwaterowanie osobom prywatnym. Dla celów podatkowych są one traktowane inaczej, aniżeli umeblowane nieruchomości wynajmowane na okres wakacyjny. Jeśli wynajmujesz część własnego domu, możesz także traktować to jako wynajem nieruchomości mieszkalnej i skorzystać z programu „Rent a Room” („Wynajmij Pokój”). W jego ramach możesz skorzystać ze zwolnienia od podatku dochodów do £4,250 z wynajmowania zakwaterowania we własnym domu.

Więcej informacji o podatku od zysków z umeblowanych nieruchomości wynajmowanych w okresie wakacyjnym – More on tax on furnished holiday lettings. Program „Rent a Room” – The Rent a Room scheme


Obliczanie zysków z wynajmu lokali mieszkaniowych

1) Pierwszy krok

Aby obliczyć zysk netto (net profit), musisz:
• zsumować całkowity otrzymany czynsz
• zsumować wszystkie „dopuszczalne koszty”
• odjąć dopuszczalne koszty od otrzymanego czynszu

Jeśli wynajmujesz więcej niż jedną nieruchomość, zsumuj dochody i wydatki związane ze wszystkimi lokalami.

2) Drugi krok

W trakcie obliczania ostatecznej kwoty dochodu, który stanowił będzie podstawę do obliczenia należnego podatku, możesz odliczyć pewne kwoty od swojego zysku netto. Jeśli wynajmowana nieruchomość jest umeblowana, możesz odliczyć jedną z poniższych kwot:
• ulgę z tytułu zwykłego zużycia (wear and tear allowance) – stanowi ona procent pobieranego czynszu
• ulgę renowacyjną – jest to koszt zastąpienia starych przedmiotów ich nowymi odpowiednikami (musisz jednak odjąć ewentualne zyski ze sprzedaży starych przedmiotów)

Możliwe, że będziesz także mógł odliczyć określone koszty kapitałowe w formie wydatków na zakup wyposażenia związanego ogólnie z Twoją działalnością obejmującą wynajem nieruchomości – więcej szczegółów znajdziesz w powiązanym artykule.

Koszty i ulgi odliczane od dochodu z tytułu posiadanej nieruchomości – Expenses and allowances on income from property


Informowanie Tax Office o zyskach

1) W przypadku zysków poniżej £2,500

Jeśli jesteś osobą zatrudnioną lub pobierasz emeryturę opodatkowaną w ramach systemu PAYE, a Twój podlegający opodatkowaniu dochód z nieruchomości wynosi mniej niż £2,500, podatek od tego dochodu może zostać odprowadzony poprzez PAYE, po uprzednim wprowadzeniu zmian w Twoim kodzie podatkowym. Wystarczy, że zwrócisz się do swojej placówki Tax Office z prośbą o coroczne przesłanie Ci formularza P810, za pośrednictwem którego możesz zgłosić uzyskany dochód. Dane kontaktowe swojego Tax Office możesz znaleźć w swoich odcinkach z wypłaty (payslips) lub w Internecie.

Dane kontaktowe wszystkich placówek Tax Office – Contact details for all Tax Offices


Pracujesz w UK jako subcontractor? – Odzyskaj swój podatek!

2) Jeśli Twój zysk wyniósł przynajmniej £2,500 i nie jesteś objęty systemem PAYE

W takiej sytuacji będziesz musiał wypełnić deklarację podatkową (tax return) w systemie Self Assessment. Jeśli nie otrzymałeś formularza deklaracji podatkowej automatycznie, możesz sprawdzić jak go zdobyć pod poniższym linkiem. Jeśli w roku podatkowym 2009-10 Twój całkowity dochód z nieruchomości znajdujących się na terenie Wielkiej Brytanii wyniósł przynajmniej £68,000, musisz wpisać uzyskaną kwotę na stronach deklaracji podatkowej dotyczących gruntów i nieruchomości (land and property pages) i osobno zamieścić wykaz poniesionych wydatków. W przypadku zysków niższych niż £68,000 możesz zsumować wszystkie poniesione wydatki i umieścić je w deklaracji jako pojedynczą kwotę. Wypełniając deklarację podatkową, zapisz w niej czynsz i wydatki należne za określony rok – bez względu na to, kiedy ma miejsce faktyczne przekazanie środków. Najszybszym i najprostszym sposobem złożenia deklaracji podatkowej jest skorzystanie z formularza internetowego. Wszystkie obliczenia zostaną wykonane automatycznie na podstawie wprowadzonych danych. Będziesz miał także więcej czasu na wypełnienie deklaracji, jeśli nie chcesz samodzielnie obliczać należnego podatku.

Dowiedz się jak zdobyć formularz deklaracji podatkowej – Find out how to get a tax return. Pobierz strony deklaracji podatkowej dotyczące gruntów i nieruchomości – Download Self Assessment land and property pages (PDF document, 95K). Informator dotyczący gruntów i nieruchomości przy rozliczeniu podatkowym w ramach Self Assessment – Land and property helpnotes for Self Assessment (PDF document 93K)


Wysokość należnego podatku

Podlegający opodatkowaniu zysk z wynajmu nieruchomości zostanie dodany do Twoich całkowitych dochodów ze wszystkich źródeł. Jeśli ten z kolei przekroczy przysługującą Ci kwotę wolną od podatku, od pozostałej kwoty zapłacisz podatek według normalnych stawek podatku dochodowego (Income Tax).


Jeśli wynajmujesz nieruchomość wspólnie z inną osobą

Jeśli wynajmujesz komuś nieruchomość na spółę z inną osobą, wypełniając deklarację podatkową lub formularz P810, każde z Was powinno zaznaczyć swój udział:
• w dochodach i wydatkach
• w zysku (lub stracie)

Informacje o tym, jak to zrobić, znajdziesz w notatkach pomocniczych załączonych do deklaracji podatkowej.


Informacje i dokumenty, które należy zachować

Wszelką dokumentację związaną z Twoją działalnością polegającą na wynajmowaniu nieruchomości musisz zachować przez okres kolejnych sześciu lat po upływie danego roku podatkowego. Będzie Ci ona potrzebna jako podstawa danych umieszczonych w deklaracji podatkowej. Dokumenty powinny zawierać następujące informacje:
• wykaz otrzymanego czynszu oraz daty wynajmu nieruchomości
• wszelki dochód z usług świadczonych na rzecz lokatorów
• wydatki związane z prowadzoną działalnością
• rozliczenia czynszu, rachunki, faktury i wyciągi bankowe

Prowadzenie dokumentacji przez właścicieli wynajmowanych nieruchomości – Record keeping for landlords


Inne przydatne linki

Podatek przy zakupie nieruchomości – Tax on selling property. Przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny w przypadku wynajmowanych nieruchomości – Health and safety regulations when you let your home


Masz problemy prawne w Polsce? – Adwokat Broniszewski

Więcej informacji

Opracowanie: Weronika Tomaszewska-Collins
Ostatnia aktualizacja tekstu: 22.09.2010
Aktualna wersja w języku angielskim: Directgov
Rozliczenia podatkowe w UK: Taxpol


Napisz komentarz


Komentarze są moderowane. Pisz na temat   “Opodatkowanie zysku z wynajmu domów i mieszkań”. Uzupełnij tekst, podziel się swoja wiedzą i doświadczeniem. Nie zadawaj w tym miejscu pytań!
Pytania (prośby o pomoc) zadajemy na forum.

Należy wypełnić wszystkie pola
GOV.UK

HMRC

VOTE

TAXPOL