Podatki w UK

PAYE Coding Notice

Dokument PAYE Coding Notice zwiera informację o przydzielonym Ci kodzie podatkowym oraz wyjaśnia, na jakiej podstawie Ci go przyznano. Kod podatkowy to informacja dla Twojego pracodawcy (lub podmiotu, który wypłaca Ci emeryturę) o wysokości przysługującej Ci kwoty wolnej od podatku (jeśli taka Ci się należy), a tym samym – o wysokości podatku, który należy odprowadzić od Twojego wynagrodzenia lub emerytury. Taki sposób płacenia podatku określa się skrótem PAYE, czyli Pay As You Earn („Płać w miarę zarabiania”)


Rozlicz podatek – Przez internet o 30% taniej !

Pozycje w PAYE Coding Notice

Informacje zawarte w PAYE Coding Notice dzielą się na dwie kategorie i łącznie wpływają na wysokość podatku, jaki zostanie odprowadzony od Twoich dochodów.

1) Ulgi i kwoty wolne od podatku – wartości dodatnie

Te wartości są przedstawione jako kwoty dodatnie i należą do nich:
• kwoty wolne od podatku (dochód, który możesz uzyskać bez konieczności odprowadzania od niego podatku: Personal Allowance lub, w przypadku osób niewidomych, Blind Person’s Allowance)
oraz
• inne odliczenia i ulgi, obliczone stosownie do Twojej indywidualnej sytuacji, które mogą obniżyć Twój podatek

Jeśli Twój dokument PAYE Coding Notice zawiera tylko te pozycje, zostaną one odjęte od Twoich całkowitych dochodów podlegających opodatkowaniu (wynagrodzenia, emerytury oraz innych zarobków i zysków), a należny podatek zostanie odliczony wyłącznie od pozostałej kwoty.

2) Pozycje zmniejszające należną Ci kwotę wolną od podatku – wartości ujemne

Twój dokument Coding Notice może także zawierać pewne kwoty ujemne. Zostaną one odjęte od przysługujących Ci ulg i kwot wolnych od podatku. Na obniżenie Twoich kwot zwolnionych od podatku mogą wpłynąć:
• podlegające opodatkowaniu dochody/benefity/emerytury, które zostały Ci wypłacone w formie nieopodatkowanej
• podlegające opodatkowaniu świadczenia pracownicze (company benefits), które są Ci wypłacane w formie nieopodatkowanej
• zaległy podatek za wcześniejszy okres

Objaśnienie pozycji często pojawiających się w dokumencie PAYE Coding Notice – Common PAYE Coding Notice entries explained


Dlaczego kwoty wolne są obniżane?

Obniżenie przysługujących Ci kwot wolnych od podatku o odliczane kwoty ma na celu zniwelowanie różnicy między:
• dochodem, który możesz uzyskać bez konieczności odprowadzenia od niego podatku
• dochodami, które otrzymałeś lub otrzymujesz, od których podatek nie został odprowadzony

Redukując należne Ci kwoty wolne od podatku, HM Revenue & Customs (HMRC) stara się upewnić, że odprowadzony przez Ciebie w danym roku podatek zostanie prawidłowo obliczony.


Skutki obniżenia kwoty wolnej

Po dokonaniu odliczeń od przysługujących Ci kwot wolnych od podatku, mogą wystąpić trzy różne sytuacje:

1) Jeśli odliczona kwota była niższa, niż przysługujące Ci kwoty wolne od podatku

W takim wypadku otrzymana kwota to wysokość dochodów, które w danym roku możesz uzyskać bez konieczności zapłacenia od nich podatku. Kwota ta zostanie odjęta od Twoich całkowitych dochodów przed obliczeniem należnego podatku.


Rozlicz podatek – Przez internet o 30% taniej !

2) Jeśli odliczona kwota była równa przysługującym Ci kwotom wolnym od podatku

W takim wypadku nie przysługuje Ci już żaden dochód zwolniony od podatku w danym roku podatkowym, w związku z czym podatek zostanie odprowadzony od wszystkich uzyskanych przez Ciebie dochodów, podlegających opodatkowaniu.

3) Jeśli odliczona kwota była wyższa, niż przysługujące Ci kwoty wolne od podatku

W takim wypadku wykorzystałeś już całą należną Ci kwotę wolną od podatku i będziesz musiał zapłacić podatek od otrzymanej różnicy. Na przykład, jeśli suma Twoich kwot wolnych od podatku wyniosła £6,000, a odliczona kwota wyniosła £6,250, będziesz musiał zapłacić podatek od pozostałych £250. Kwota ta zostanie dodana do Twoich całkowitych dochodów, a podatek będzie odprowadzany stopniowo, na przestrzeni całego roku podatkowego. (Informacja o wykorzystaniu całej należnej Ci kwoty wolnej od podatku oraz o tym, że powinieneś zapłacić dodatkowy podatek, zostanie zawarta przez HMRC w przyznanym Ci kodzie podatkowym „K”.)

Objaśnienie kodów podatkowych – Understanding your tax code. Dowiedz się więcej o podatku dochodowym – Income Tax: learn more


Jeśli Twój roczny dochód przewyższa £150,000

W roku 2010-11 Twój kod podatkowy nie uwzględni nowej, 50-procentowej stawki podatkowej (i nie zostanie ona zawarta w PAYE Coding Notice). Oznacza to, że jeśli posiadasz więcej niż jedno miejsce zatrudnienia lub pobierasz więcej niż jedną emeryturę, bądź w przypadku gdy korzystasz z ulg i wyrównań, czyli reliefs and adjustments (np. jeśli należy Ci się ulga podatkowa z tytułu datków na cele charytatywne lub składek emerytalnych, albo jeżeli HMRC musi uwzględnić niezapłacony przez Ciebie podatek z lat wcześniejszych), obliczona kwota podatku może być błędna. HM Revenue & Customs (HMRC) obliczy podatek, który faktycznie powinieneś zapłacić, po otrzymaniu Twojej deklaracji podatkowej (tax return) za rok 2010-11, wypełnionej w systemie Self Assessment. Może się okazać, że przysługuje Ci zwrot nadpłaconego podatku lub że musisz wpłacić dodatkową kwotę.


Co zrobić z dokumentem?

Informacje zawarte w Coding Notice są przeznaczone dla Ciebie i powinieneś je zachować. HMRC przekaże informacje dotyczące Twojego kodu podatkowego Twojemu pracodawcy lub podmiotowi, który wypłaca Ci emeryturę, a także wszelkim osobom, występującym w Twoim imieniu.


Błędne informacje

Jeśli uważasz, że Twój dokument PAYE Coding Notice zawiera błędy (np. wynikające ze zmiany Twojej sytuacji lub Twoich dochodów, lub też wynikające z pomyłki HMRC), skontaktuj się ze swoją placówką Tax Office. Błędne kwoty zawarte w dokumencie mogą spowodować, że zapłacisz zbyt wysoki lub zbyt niski podatek. Dane kontaktowe odpowiedniego Tax Office znajdziesz w Coding Notice lub pod poniższym linkiem. W przypadku stwierdzenia błędów, HMRC wyda nowy dokument Coding Notice i nada Ci nowy kod podatkowy. Dodatkowe wyjaśnienia dotyczące informacji zawartych w Coding Notice możesz uzyskać w swojej placówce Tax Office.

Dane kontaktowe wszystkich placówek Tax Office – Contact details for all Tax Offices


Inne przydatne linki

Co zrobić w przypadku błędnego kodu podatkowego – What to do if your tax code is wrong


Wybierz dobre biuro księgowe –

Więcej informacji

Opracowanie: Weronika Tomaszewska-Collins
Ostatnia aktualizacja tekstu: 24.08.2011 (Ewelina Rosa)
Aktualna wersja w języku angielskim: Directgov
Rozliczenia podatkowe w UK: Taxpol


Napisz komentarz


Komentarze są moderowane. Pisz na temat   “PAYE Coding Notice”. Uzupełnij tekst, podziel się swoja wiedzą i doświadczeniem. Nie zadawaj w tym miejscu pytań!
Pytania (prośby o pomoc) zadajemy na forum.

Należy wypełnić wszystkie pola
GOV.UK

HMRC

VOTE

TAXPOL