Podatki w UK

Personal Allowance – osobista kwota wolna od podatku

Niemalże każdemu mieszkańcowi Wielkiej Brytanii przysługuje pewna kwota dochodów zwolniona od podatku dochodowego, czyli Income Tax Personal Allowance. Jest to kwota dochodu, jaki możesz uzyskać każdego roku, bez konieczności odprowadzania od niego podatku. W zależności od sytuacji, w jakiej się znajdujesz, mogą Ci przysługiwać także dodatkowe ulgi.


Rozlicz podatek – Przez internet o 30% taniej !

Wysokość kwoty wolnej od podatku

Wysokość przysługującej Ci kwoty wolnej od podatku zależy od:
• Twojego wieku
• Twojego całkowitego dochodu w danym roku podatkowym

Całkowity dochód to suma podlegających opodatkowaniu kwot uzyskanych z różnych źródeł. Oznacza to, że w obliczeniach musisz także wziąć pod uwagę np. otrzymywaną emeryturę, czy odsetki od oszczędności na koncie bankowym w wysokości sprzed odliczenia podatku.

1) Osobista kwota wolna od podatku jest przyznawana według trzech stawek

Personal Allowance – kwota osobista rok podatkowy 2011-12 Limit dochodu
Stawka podstawowa £7,475 £100,000
Osoby w wieku 65-74 lat £9,940 £24,000
Osoby w wieku powyżej 75 lat £10,090 £24,000

Jeśli ukończysz 65 lub 75 lat w roku podatkowym kończącym się 5 kwietnia 2012, za rok 2011-12 przysługuje Ci już kwota dla danej grupy wiekowej.

2) Jeśli masz 65 lub więcej lat i Twój dochód wynosi od £24,000 do £100,000

Jeśli Twój dochód przewyższa £24,000 (limit dochodu w przypadku kwot wolnych od podatku przyznawanych osobom starszym), ale nie przekracza £100,000, przysługująca Ci kwota wolna od podatku (Personal Allowance) zostanie pomniejszona o połowę kwoty – £1 na każde £2 – dochodu powyżej wyznaczonego limitu £24,000, aż do momentu osiągnięcia stawki podstawowej. Na przykład, jeśli masz 66 lat, a Twój dochód wynosi £24,500 (czyli £500 powyżej limitu), przysługująca Ci ze względu na wiek kwota wolna od podatku zostanie pomniejszona o £250, do kwoty £9,690.

3) Jeśli Twój dochód przewyższa £100,000

Począwszy od roku podatkowego 2010-11, jeśli Twój dochód jest wyższy niż £100,000, przysługująca Ci kwota wolna od podatku zostanie pomniejszona o połowę kwoty – £1 na każde £2 – powyżej tego limitu. W przypadku bardzo wysokich dochodów, przysługująca Ci kwota wolna od podatku zostanie zredukowana do zera. Limit £100,000 obowiązuje wszystkich podatników, bez względu na wiek.

Sprawdź wysokość kwot wolnych od podatku i limity dochodu w roku podatkowym 2011-12 – Check Income Tax allowances and income limit for 2010-2011


Otrzymanie kwoty wolnej od podatku

Jeśli płacisz podatek w ramach otrzymywanego wynagrodzenia lub emerytury, bądź też wypełniasz samodzielnie swoją deklarację podatkową (tax return) w systemie Self Assessment, kwota wolna od podatku powinna być Ci przyznawana automatycznie. Jeśli jednak nie otrzymałeś swojej kwoty wolnej od podatku, mimo że uważasz, iż powinieneś, skontaktuj się ze swoją placówką Tax Office, gdzie będziesz w stanie uzyskać więcej informacji. Aby uzyskać zależną od wieku kwotę Personal Allowance, będziesz musiał wypełnić formularz P161 Pension Enquiry („Zapytania dotyczące emerytury”).

Dlaczego powinieneś wypełnić formularz P161 – Why it’s important to fill in your P161 Pension Enquiry form. Dane kontaktowe wszystkich placówek Tax Office – Contact details for all Tax Offices

1) Wpływ dochodu przewyższającego £100,000 na Twój kod podatkowy

W roku podatkowym 2011-12 Twój kod podatkowy uwzględni wszelkie zmniejszenia kwoty wolnej od podatku, w oparciu o Twój oszacowany dochód. HM Revenue & Customs (HMRC) obliczy rzeczywistą przysługującą Ci kwotę wolną od podatku (jeśli takowa Ci się należy) w chwili otrzymania Twojej deklaracji podatkowej za rok 2011-12.

2) Jeśli uważasz, że zapłaciłeś zbyt wysoki podatek

Jeżeli chcesz wystąpić o zwrot podatku nadpłaconego w wyniku niewykorzystania przysługującej Ci kwoty Personal Allowance (lub z innych powodów), musisz to zrobić w określonym terminie. Jest on różny, w zależności od tego, czy wypełniasz swoje zeznanie podatkowe samodzielnie, czy też nie. W artykule pod poniższym linkiem znajdziesz informacje odnośnie terminu wnioskowania o zwrot nadpłaconego podatku.


Rozlicz podatek – Przez internet o 30% taniej !

Zwrot podatku i występowanie o zwrot nadpłaconego podatku –Tax refunds and reclaiming overpaid tax


Komu nie przysługuje Personal Allowance?

Osobista kwota wolna od podatku (Personal Allowance) nie przysługuje osobom niezamieszkałym na stałe w Wielkiej Brytanii (non-UK domiciled), które korzystają ze specjalnej podstawy podatkowej dla przekazów pieniężnych (remittance basis of tax), dzięki czemu płacą podatek wyłącznie od dochodów przesyłanych do Wielkiej Brytanii. Jeśli powyższa sytuacja znajduje zastosowanie w Twoim przypadku, skontaktuj się z działem HMRC ds. działalności charytatywnej, majątku i zamieszkania (Charity, Assets and Residency).

Skontaktuj się z działem HMRC ds. działalności charytatywnej, majątku i zamieszkania – Contact HMRC Charity, Assets and Residency


Inne zwolnienia od podatku, które mogą Ci przysługiwać

1) Kwota wolna od podatku dla osób niewidomych – Blind Person’s Allowance

Zarejestrowane w Anglii osoby niewidome, jak i mieszkańcy Szkocji i Irlandii Północnej, którzy ze względu na problemy ze wzrokiem nie mogą wykonywać pracy, wymagającej poprawnego widzenia, mogą ubiegać się o Blind Person’s Allowance, czyli kwotę wolną od podatku dla osób niewidomych. Jeśli pozostajesz w związku małżeńskim lub w zarejestrowanym związku z osobą tej samej płci (civil partnership) i nie jesteś w stanie wykorzystać przysługującej Ci kwoty wolnej od podatku, możesz przekazać niewykorzystaną kwotę swojemu współmałżonkowi lub partnerowi. Oznacza to, że nawet jeśli osobiście nie uzyskujesz żadnych podlegających opodatkowaniu dochodów, możesz wystąpić o przyznanie Ci kwoty zwolnionej od podatku dla osób niewidomych, z której będzie mógł skorzystać Twój partner lub współmałżonek.

Kwota wolna od podatku dla osób niewidomych – Blind Person’s Allowance

2) Married Couple’s Allowance: ulga podatkowa dla małżeństw i civil partnership

Aby skorzystać z powyższego świadczenia, musisz płacić jakiś podatek, gdyż kwota ta jest przyznawana w postaci ulgi od już należnego podatku. Istnieje także możliwość przeniesienia jej na współmałżonka lub partnera (w civil partnership). Married Couple’s Allowance przysługuje osobom, które:
• pozostają w związku małżeńskim lub civil partnership
• płacą podatek
• urodziły się (lub ich partner/współmałżonek urodził się) przed 6 kwietnia 1935

Dowiedz się więcej o uldze podatkowej dla małżeństw – Learn more about Married Couple’s Allowance


Wpłaty na cele charytatywne

Jeśli jesteś podatnikiem wspomagającym finansowo brytyjską organizację charytatywną lub społeczny amatorski klub sportowy (Community Amateur Sports Club – CASC), korzystając z systemu Gift Aid, koniecznie poinformuj o tym HMRC. Może to wpłynąć na zwiększenie przysługującej Ci kwoty dochodów zwolnionej od podatku lub innych otrzymywanych przez Ciebie świadczeń.

Ulgi podatkowe dla osób oddających pieniądze na cele charytatywne w systemie Gift Aid – Tax relief when giving to charity through Gift Aid


Inne przydatne linki

Czy musisz płacić podatki po przejściu na emeryturę? – Do you have to pay tax in retirement?. Planowanie emerytury – Planning for retirement. Informacje o podatkach dla osób pracujących – Working and paying tax. Kwestie podatkowe w przypadku podjęcia pracy, odejścia z pracy lub przejścia na emeryturę – Tax when starting, leaving or retiring from work. Sprawdź aktualną wysokość kwot wolnych od podatku na stronie HMRC – Check up-to-date figures for personal allowances from HMRC. Więcej informacji o rejestracji związków miedzy osobami tej samej płci – More about civil partnerships


Wybierz dobre biuro księgowe –

Więcej informacji

Opracowanie: Weronika Tomaszewska-Collins
Ostatnia aktualizacja tekstu: 18.08.2011 (Ewelina Rosa)
Aktualna wersja w języku angielskim: Directgov
Rozliczenia podatkowe w UK: Taxpol

Jeden komentarz do “Personal Allowance – osobista kwota wolna od podatku”

  1. babuchna pisze:

    Bardzo dokladne informacje-dziekuje.


Napisz komentarz


Komentarze są moderowane. Pisz na temat   “Personal Allowance – osobista kwota wolna od podatku”. Uzupełnij tekst, podziel się swoja wiedzą i doświadczeniem. Nie zadawaj w tym miejscu pytań!
Pytania (prośby o pomoc) zadajemy na forum.

Należy wypełnić wszystkie pola
GOV.UK

HMRC

VOTE

TAXPOL