Podatki w UK

Podatek i składki od napiwków i bonusów

Napiwki, które otrzymujesz w ramach wykonywanej pracy, zawsze wiążą się z obowiązkiem odprowadzenia od nich podatku. W niektórych wypadkach jednak nie będziesz musiał odprowadzać od nich skłądek na ubezpieczenie społeczne. Zarówno podatek jak i składki na ubezpieczenie są odprowadzane w systemie PAYE (Pay As You Earn).


Rozlicz podatek – Przez internet o 30% taniej !

Napiwki

Napiwek to płatność, której klient dokonuje dobrowolnie, najczęściej w zamian za usługi, z których właśnie skorzystał. Obowiązkowa opłata za obsługę (compulsory service charge) nie jest traktowana jako napiwek (tip), gdyż decyzja o jej uiszczeniu nie należy do klienta. Sposób obliczania podatku oraz kwestia odprowadzania składek na ubezpieczenie zależą od rozwiązań, dotyczących tego:
• do kogo trafiają napiwki
• kto decyduje o ich rozdziale

1) Napiwki wypłacane w gotówce bezpośrednio przez klienta

Jeśli otrzymasz napiwek bezpośrednio od klienta, z pominięciem pośrednictwa pracodawcy, od otrzymanej kwoty będziesz musiał odprowadzić podatek, ale nie składkę na ubezpieczenie. Twoim obowiązkiem jest poinformowanie Tax Office o tych napiwkach i uwzględnienie ich w Twoim zeznaniu podatkowym, jeśli wypełniasz je samodzielnie w systemie Self Assessment. W tym celu musisz prowadzić rejestr otrzymanych napiwków. Jeśli, tak jak większość osób, nie wypełniasz swojej deklaracji samodzielnie, Tax Office oszacuje wysokość napiwków, które możesz otrzymywać, i na tej podstawie nada Ci kod podatkowy, który umożliwi odprowadzenie należnego podatku w systemie PAYE. Jeśli uważasz, że oszacowana kwota nie odzwierciedla stanu faktycznego, skontaktuj się ze swoją placówką Tax Office.

2) Napiwki w przypadku płatności kartą lub czekiem

Niektórzy klienci płacą napiwki w ramach płatności dokonywanej kartą kredytową/debetową lub czekiem. Pracodawca może przekazać napiwek bezpośrednio Tobie lub umieścić go w „puli” (tronc lub pool), która następnie zostanie rozdzielona pomiędzy należących do niej pracowników.

Jeśli pracodawca przekaże napiwek bezpośrednio Tobie:
• jego obowiązkiem jest odprowadzenie podatku w systemie PAYE
• jesli pracodawca decyduje o sposobie rozdziału napiwków, musi on także odprowadzić od nich składki na ubezpieczenie społeczne w systemie PAYE
• jeśli pracodawca nie uczestniczy w rozdziale napiwków i nie wpływa na decyzję o sposobie ich rozdzielenia, składki na ubezpieczenie nie muszą zostać odprowadzone

Jeśli pracodawca umieszcza napiwki pochodzące z płatności bezgotówkowych w puli, należy stosować reguły opisane w poniższej sekcji.

3) Napiwki umieszczane w puli

Czasami napiwki trafiają do wspólnej puli, z której następnie są rozdzielane pomiędzy pracowników. Pula taka jest określana jako tronc, a osoba odpowiedzialna za rozdział napiwków to tzw. troncmaster. Po rozdzieleniu napiwków, zadaniem troncmastera jest odprowadzenie od nich podatku dochodowego w systemie PAYE. W przypadku gdy napiwki trafiają do wspólnej puli obowiązują następujące zasady dotyczące składek na ubezpieczenie społeczne:
• jeśli Twój pracodawca – pośrednio lub bezpośrednio – decyduje o sposobie rozdziału napiwków, musisz odprowadzić od nich nie tylko podatek, ale także składki na ubezpieczenie społeczne – odpowiada za to pracodawca (a nie troncmaster), który musi odprowadzić składki korzystając z systemu PAYE
• jeśli Twój pracodawca nie decyduje w żaden sposób o systemie podziału napiwków znajdujących się w puli, składki na ubezpieczenie społeczne nie muszą być odprowadzone

Pracodawca ma obowiązek przekazać poinformować HM Revenue & Customs (HMRC) o istnieniu puli oraz o tym, kto pełni obowiązki toncmastera. Jeśli pełnisz funkcję troncmastera, na Tobie spoczywa odpowiedzialność za odprowadzenie podatku dochodowego (Income Tax) w systemie PAYE. Pomoc oraz porady odnośnie tego procesu możesz uzyskać w dziale biznesowym (Business Support Team) swojej placówki Tax Office.


Rozlicz podatek – Przez internet o 30% taniej !

Dane kontaktowe wszystkich placówek Tax Office – Contact details for all Tax Offices. Kody podatkowe: podstawowe informacje – Tax codes: the basics. Wyjaśnie wpływu napiwków na kod podatkowy – Understanding tips in your tax code. Kody podatkowe: podstawowe informacje – Tax codes: the basics. Dodatkowe informacje dla troncmasterów o napiwkach, pulach itp. (PDF, 1,3MB) – More about tips, gratuities, service charges and troncs if you’re a troncmaster (PDF, 1,3MB)


Zapłata za obsługę

Zapłata za obsługę (service charge) to kwota doliczona do rachunku jeszcze przed wręczeniem go klientowi. Taka obowiązkowa zapłata nie jest traktowana jak napiwek. Jeśli pracodawca zdecyduje się przekazać ją Tobie, będzie ona traktowana jako część Twojego zwykłego wynagrodzenia i na tych samych zasadach zostanie od niej odprowadzony podatek oraz składki na ubezpieczenie. Jeśli zapłata za obsługę jest pobierana na zasadzie dobrowolności, jest ona traktowana jak zwykły napiwek (tip). To, czy będziesz musiał odprowadzić od niej składki na ubezpieczenie, zależeć będzie od tego czy jest to:
• gotówka, przekazywana Ci bezpośrednio przez klienta, którą zachowujesz dla siebie
• kwota dodana przy okazji płatności kartą lub czekiem
• zapłata, która trafia do wspólnej puli (tronc)


Bonusy

Jeśli prcodawca wypłaca Ci bonus, jest on traktowany jako część Twojego wynagrodzenia i zostanie od niego odprowadzony podatek oraz składki na ubezpieczenie w systemie PAYE. Pracodawca umieści szczegóły dotyczące bonusów na Twoim odcinku z wypłaty (payslip), wraz z pozostałymi informacjami dotyczącymi Twojego wynagrodzenia.


Gdzie możesz uzyskać pomoc?

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o sposobie rozliczania napiwków, płatności za obsługę lub bonusów – zwróć się do swojego pracodawcy. Nawet jeśli nie będzie on w stanie udzielić Ci szczegółowych informacji, z pewnością będzie w stanie podać Ci dane kontaktowe Twojej placówki Tax Office. Dane te możesz również znaleźć w Internecie.

Dane kontaktowe wszystkich placówek Tax Office – Contact details for all Tax Offices


Inne przydatne linki

Podatek i ubezpieczenie społeczne pracowników – Employee tax and National Insurance. Podatek i ubezpieczenie społeczne osób samozatrudnionych – Self-employed tax and National Insurance. Ubezpieczenie społeczne: podstawowe informacje – National Insurance: the basics. Krajowa płaca minimalna a napiwki – National Minimum Wage and handling tips at work


Wybierz dobre biuro księgowe –

Więcej informacji

Opracowanie: Weronika Tomaszewska-Collins
Ostatnia aktualizacja tekstu: 22.05.2010
Aktualna wersja w języku angielskim: Directgov
Rozliczenia podatkowe w UK: Taxpol


Napisz komentarz


Komentarze są moderowane. Pisz na temat   “Podatek i składki od napiwków i bonusów”. Uzupełnij tekst, podziel się swoja wiedzą i doświadczeniem. Nie zadawaj w tym miejscu pytań!
Pytania (prośby o pomoc) zadajemy na forum.

Należy wypełnić wszystkie pola
GOV.UK

HMRC

VOTE

TAXPOL