Podatki w UK

Podatek i składki od świadczeń pracowniczych

Jeśli pracodawca zapewnia Ci określone świadczenia rzeczowe – takie jak możliwość korzystania z samochodu służbowego lub ubezpieczenie zdrowotne – możliwe, że będziesz musiał zapłacić od nich podatek. Podatek ten jest odprowadzony niezależnie od podatku i ubezpieczenia społecznego opłacanego w systemie PAYE od Twoich zarobków i dodatków pieniężnych.


Rozlicz podatek – Przez internet o 30% taniej !

Kto płaci podatek od świadczeń pracowniczych?

Jeśli jesteś dyrektorem firmy i zarabiasz co najmniej £8,500 rocznie – wliczając w to wartość przysługujących Ci świadczeń – będziesz musiał zapłacić podatek od wszystkich świadczeń, z których korzystasz. Możliwe, że będziesz musiał także zapłacić podatek od niektórych dodatkowych świadczeń – jak np. zakwaterowania zapewnianego przez pracodawcę – bez względu na wysokość Twojego wynagrodzenia i niezależnie od tego, czy jesteś dyrektorem firmy, czy też nie.


Świadczenia, które mogą podlegać opodatkowaniu

1) Samochody służbowe

Zazwyczaj w przypadku gdy pracodawca udostępnia Ci samochód, będziesz musiał zapłacić podatek od wartości tego świadczenia. Wartość ta jest zależna od kilku czynników, takich jak:
• cena samochodu wg cennika, włącznie z dodatkowymi akcesoriami
• emisja dwutlenku węgla
• rodzaj paliwa

Wartość ta może ulec obniżeniu, jeśli samochód pozostaje niedostępny przez część roku, jeśli pokrywasz część kosztów jego utrzymania (są to tzw. wkłady kapitałowe, czyli capital contributions) lub jeśli płacisz pracodawcy za korzystanie z pojazdu do celów prywatnych. Jeśli pracodawca zapewnia Ci pokrycie kosztów paliwa, które możesz wykorzystać także do celów prywatnych, będziesz musiał zapłacić podatek od tych kosztów jak od osobnego świadczenia.

2) Pożyczki z niskim oprocentowaniem

Możliwe, że będziesz musiał zapłacić dodatkowy podatek, w przypadku gdy pracodawca udzieli Ci bezprocentowej pożyczki wyższej niż £5,000 lub udzieli Ci pożyczki o oprocentowaniu niższym niż oficjalne stopy procentowe. Wartość, od której będziesz musiał zapłacić podatek, to zazwyczaj różnica między:
• rzeczywiście zapłaconymi odsetkami
• odsetkami, które zostałyby naliczone przy zastosowaniu oficjalnych stóp procentowych

Podatek może obowiązywać Cię także w przypadku, gdy Twój pracodawca udzieli pożyczki któremuś z członków Twojej rodziny. Jeśli łączna kwota pożyczek udzielonych Ci przez pracodawcę w danym roku nie przekroczy £5,000, nie będziesz musiał zapłacić podatku od korzyści poniesionych w związku z zerowym lub zaniżonym oprocentowaniem.

3) Zakwaterowanie

Jeśli pracodawca pokrywa koszty zakwaterowania – Twojego lub członka Twojej rodziny – możliwe, że będziesz musiał zapłacić podatek od takiego świadczenia. Sposób obliczania wartości tego świadczenia dla potrzeb podatkowych będzie zależny od tego, czy koszty zakwaterowania przekraczają £75,000. W przypadku gdy zakwaterowanie to jest konieczne, abyś mógł wykonywać swoją pracę lub ma ono zwiększyć Twoją efektywność, możesz zostać zwolniony z obowiązaku płacenia podatku.

4) Ubezpieczenie zdrowotne

Jeśli pracodawca pokrywa koszty Twojego ubezpieczenia zdrowotnego, przeważnie będziesz musiał zapłacić podatek od wartości tego świadczenia. Wartość ta jest zazwyczaj obliczana jako równowartość składek na ubezpieczenie. Istnieją także świadczenia pracownicze, od których nie będziesz musiał płacić podatku, takie jak np.:
• ubezpieczenie mające pokryć koszty leczenia, w przypadku osób pracujących za granicą
• badania okresowe

Internetowy kalkulator świadczeń pracowniczych w postaci paliwa i samochodu służbowego na stronach HM Revenue & Customs – HM Revenue & Customs online company car and car fuel benefit calculator. Wskazówki dotyczące obliczania wartości świadczeń w postaci paliwa i samochodu (PDF, 82K) – Guidance on calculating car and fuel benefits (PDF, 82K). Informacje o nadchodzących zmianach przepisów o korzystaniu z samochodów służbowych – Information on forthcoming changes to car benefit rules. Pomoc dotycząca ulg podatkowych z tytułu pożyczek (PDF, 107K) – Help with tax relief on loans (PDF, 107K). Wskazówki dotyczące świadczeń w postaci zakwaterowania (PDF, 196K) – Guidance on the benefit of living accommodation (PDF, 196K)


Inne świadczenia i benefity

Powyżej wymieniono wyłącznie najczęściej występujące rodzaje świadczeń pracowniczych. Powinieneś dowiedzieć się od pracodawcy o jakich świadczeniach poinformował on Tax Office za pośrednictwem formularza P11D dotyczącego świadczeń pracowniczych i pokrycia kosztów utrzymania – (zob. sekcja „Sposób płacenia podatku” poniżej). Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji o innych możliwych świadczeniach pracowniczych i sposobie ich opodatkowania, przejdź do alfabetycznej listy świadczeń i wydatków służbowych, która znajduje się w sekcji dla pracowników na stronie HM Revenue & Customs (HMRC).

Wydatki służbowe i świadczenia pracownicze od A do Z – Expenses and benefits from A to Z


Świadczenia wolne od podatku

Z niektórych świadczeń możesz skorzystać bez konieczności płacenia od nich podatku. Należą do nich między innymi:
• posiłki dla pracowników dostępne w stołówce zakładowej
• gorące napoje i woda spożywane w pracy
• telefon komórkowy – pod warunkiem, że jest on przeznaczony dla Ciebie, a nie dla członka Twojej rodziny
• parking udostępniony w miejscu pracy lub w jego pobliżu
• przyjęcia bożonarodzeniowe
• opieka nad dzieckiem


Rozlicz podatek – Przez internet o 30% taniej !

Jeśli chesz dowiedzieć się więcej o sytuacjach, w których nie musisz płacić podatku od powyższych świadczeń, przejdź do alfabetycznego spisu wydatków służbowych i świadczeń pracowniczych w sekcji dla pracowników na stronie HM Revenue & Customs (HMRC).

Wydatki służbowe i świadczenia pracownicze od A do Z – Expenses and benefits from A to Z


Składki na ubezpieczenie odprowadzane od świadczeń

Przeważnie pracodawca odpowiada za odprowadzanie składek na ubezpieczenie społeczne klasy I (Class 1 National Insurance) od wszelkich świadczeń rzeczowych oferowanych pracownikom, w związku z czym nie musisz odprowadzać od nich dodatkowych składek. Przykłady takich świadczeń znajdziesz w sekcji „Świadczenia, które mogą podlegać opodatkowaniu”. W niektórych wypadkach jednak świadczenia traktowane są jako element składowy dochodów – w takim wypadku musisz odprowadzić od nich składki na ubezpieczenie społeczne klasy I. Dzieje się tak w przypadku świadczeń pieniężnych lub świadczeń wydawanych w formie umożliwiającej ich wymianę na gotówkę – np. w formie kuponów pieniężnych (cash vouchers). Jeśli pragniesz dowiedzieć się, w jakich sytuacjach należy odprowadzić składki na ubezpieczenie od świadczeń pracowniczych, przejdź do alfabetycznego spisu świadczeń i wydatków służbowych, który znajdziesz w sekcji dla pracowników na stronie HMRC.

Wydatki służbowe i świadczenia pracownicze od A do Z – Expenses and benefits from A to Z


Sposób płacenia podatku

W obowiązku Twoim, jak i pracodawcy, leży informowanie Tax Office o wszystkich otrzymanych przez Ciebie świadczeniach. Będziesz musiał umieścić informację o nich w swojej deklaracji podatkowej, jeśli wypełniasz taką samodzielnie w ramach Self Assessment, a Twój pracodawca musi wypełnić formularz P11D lub P9D (w przypadku świadczeń, które nie podlegają opodatkowaniu). Twoja placówka Tax Office może nadać Ci kod podatkowy, dzięki któremu należny podatek zostanie odprowadzony w systemie PAYE.

Kody podatkowe: podstawowe informacje – Tax codes: the basics. Świadczenia pracownicze a kod podatkowy – Company benefits in your tax code. Zgłaszanie zmian, które mogą wpłynąć na wysokość Twojego podatku – Reporting changes that might affect your tax


Twoje obowiązki

Pracodawca przekaże Ci szczegóły dotyczące świadczeń, o których poinformował HM Revenue & Customs (HMRC) za pośrednictwem formularzy P11D i P9D. Musisz przechować te informacje przez dwa lata po zakończeniu roku podatkowego, którego one dotyczą. Będziesz ich także potrzebował, wypełniając swoją deklarację podatkową. Pamiętaj, że musisz poinformować Tax Office o wszlekich świadczeniach pracowniczych, z których korzystasz Ty lub Twoja rodzina, nawet jeśli zapłaciłeś już od nich podatek w systemie PAYE.

Zgłaszanie zmian, które mogą wpłynąć na wysokość Twojego podatku – Reporting changes that might affect your tax. Pomoc w wypełnieniu sekcji zeznania podatkowego, dotyczącej zatrudnienia (PDF, 71K) – Help with completing the employment pages of your tax return (PDF, 71K)


Gdzie możesz uzyskać pomoc?

Odpowiedzi na wszelkie pytania dotyczące świadczeń, z których korzystasz w ramach swojego zatrudnienia powinien udzielić Ci pracodawca. Jeśli potrzebujesz pomocy w wypełnieniu deklaracji podatkowej, skontaktuj się ze swoją placówką Tax Office lub zadzwoń na ifolinię HMRC zajmującą się kwestiami związanymi z systemem Self Assessment. Jest ona dostępna pod numerem 0845 900 0444, od 8:00 do 20:00, przez siedem dni w tygodniu (także w święta państwowe).

Dane kontaktowe wszystkich placówek Tax Office – Contact details for all Tax Offices. Koszt połączeń na numery zaczynające się od cyfr 08 i 03 – The cost of contacting 08 and 03 telephone numbers


Inne przydatne linki

Ulgi i kwoty wolne od podatku dla dyrektorów i pracowników – Tax allowances and reliefs: employees or directors. Wydatki służbowe a kod podatkowy – Expense payments in your tax code. Jak złożyć deklarację podatkową przez Internet – How to file your tax return online. Ulgi i kwoty wolne od podatku dla osób samozatrudnionych – Tax allowances and reliefs if you’re self-employed


Wybierz dobre biuro księgowe –

Więcej informacji

Opracowanie: Weronika Tomaszewska-Collins
Ostatnia aktualizacja tekstu: 22.05.2010
Aktualna wersja w języku angielskim: Directgov
Rozliczenia podatkowe w UK: Taxpol


Napisz komentarz


Komentarze są moderowane. Pisz na temat   “Podatek i składki od świadczeń pracowniczych”. Uzupełnij tekst, podziel się swoja wiedzą i doświadczeniem. Nie zadawaj w tym miejscu pytań!
Pytania (prośby o pomoc) zadajemy na forum.

Należy wypełnić wszystkie pola
GOV.UK

HMRC

VOTE

TAXPOL