Podatki w UK

Podatek i ubezpieczenie społeczne pracowników

Jeśli jesteś osobą zatrudnioną, podatek od Twojego wynagrodzenia jest odprowadzany przez pracodawcę w tzw. systemie PAYE (Pay As You Earn – czyli „Płać w miarę zarabiania”). W ramach tego systemu pracodawca odprowadza podatek dochodowy (Income Tax) i składki na ubezpieczenie społeczne (National Insurance contributions) w Twoim imieniu jeszcze przed wypłaceniem Ci wynagrodzenia.


Duże i szybkie zwroty podatku – Tylko £40!

Płaca brutto i netto

Kwota Twoich zarobków przed odprowadzeniem podatku i składek na ubezpieczenie to Twoja pensja brutto (gross salary). Kwota, którą otrzymujesz po odliczeniu podatku i składek na ubezpieczenie, to Twoja wypłata netto (net salary). Na odcinku z wypłaty (payslip) znajdziesz:
• swoje zarobki brutto, włącznie z wszelkimi bonusami
• kwotę odprowadzonego podatku dochodowego
• odprowadzone składki na ubezpieczenie społeczne
• kwoty odprowadzone w ramach spłaty pożyczki studenckiej (student loan), jeśli taką posiadasz
• Twoją wypłatę „na rękę” (take home pay), czyli rzeczywiście otrzymaną kwotę zarobków netto

Podatek zostanie odprowadzony nie tylko od Twojego wynagrodzenia, ale także od wszelkich świadczeń (benefits) pracowniczych, takich jak samochód służbowy, paliwo, niskooprocentowane pożyczki czy ubezpieczenie lekarskie. Możliwe, że będziesz także musiał zapłacić podatek od napiwków otrzymanych w ramach wykonywanej pracy.

Podatek i składki ubezpieczeniowe od napiwków i bonusów – Tax and National Insurance on tips and bonuses. Podatek i ubezpieczenie społeczne od świadczeń pracowniczych – Tax and National Insurance on company benefits


Podatek dochodowy

Podatek dochodowy (Income Tax) to Twój wkład w budżet państwa przekazywany na pokrycie kosztów związanych z systemem komunikacji, służbą zdrowia i edukacją. Wysokość podatku zależy od wysokości Twoich zarobków. HM Revenue & Customs (HMRC) przyzna Ci kod podatkowy (tax code), który będzie widoczny na Twoich odcinkach z wypłaty. Kod podatkowy służy pracodawcy do obliczenia podatku, który musi on odprowadzić od Twojego wynagrodzenia, korzystając z systemu PAYE. Po zakończeniu każdego roku podatkowego, pracodawca wręczy Ci formularz końcowo-roczny P60, na którym znajdziesz informacje dotyczące Twoich zarobków brutto w danym roku podatkowym oraz wysokość odprowadzonego podatku.

Income Tax: informacje podstawowe – Income Tax: the basics. Kody podatkowe: podstawowe informacje – Tax codes: the basics


Składki na ubezpieczenie społeczne

Opłacając składki na ubezpieczenie społeczne National Insurance, zyskujesz prawo do określonych świadczeń socjalnych. Wysokość odprowadzanych składek zależeć będzie od wysokości Twoich zarobków. Jeśli Twoje zarobki przekraczają określony próg, pracodawca odprowadzi składki na ubezpieczenie społeczne klasy I od Twojego wynagrodzenia w ramach systemu PAYE. Jeżeli jesteś objęty programem emerytalnym pracodawcy lub jesteś mężatką bądź wdową posiadającą ważny tzw. election certificate, wysokość składek odprowadzanych od Twojego wynagrodzenia może być niższa. Pracodawca oblicza wysokość należnych składek na ubezpieczenie na podstawie wysokości Twoich zarobków, uwzględniając wszelkie dodatkowe świadczenia związane z Twoją pracą, jak np. samochód służbowy. HM Revenue & Customs (HMRC) może śledzić odprowadzane przez Ciebie składki, korzystając z Twojego numeru ubezpieczenia (National Insurance number). Jest to numer Twojego indywidualnego rachunku ubezpieczeniowego.

Stawki i progi składek na ubezpieczenie społeczne – National Insurance contributions rates and thresholds


Przy jakich zarobkach nie trzeba odprowadzać składek?

1) Podatek dochodowy

Każdej osobie przysługuje określona kwota dochodów wolnych od podatku. Jest to tzw. Personal Allowance. W roku 2010-11 ta osobista kwota wolna od podatku wynosi £6,475. Niektóre osoby, np. te, które ukończyły już 65 lat, mogą zarobić jeszcze więcej, zanim będą musiały zacząć płacić podatek. Istnieje wiele innych świadczeń, w postaci ulg podatkowych i kwot wolnych od podatku, które mogą obniżyć Twój podatek, a w niektórych wypadkach mogą nawet zredukować należny podatek do zera. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w ostatnich dwóch linkach poniżej.

2) Ubezpieczenie społeczne

Jeśli zarabiasz nie więcej niż £110 tygodniowo (w roku 2010-11), nie musisz odprowadzać składek na ubezpieczenie społeczne. Jest to tzw. próg pierwotny, czyli primary threshold. Jednak okres, w którym zarobisz więcej niż £97 tygoniowo (2010-11) może już liczyć się na poczet Twojej przyszłej emerytury państwowej (State Pension) i innych benefitów. Jest to tzw. dolny limit zarobków, czyli lower earnings limit.


Duże i szybkie zwroty podatku - Tylko £40!

Osobista kwota wolna od podatku: więcej informacji – Personal Allowance: find out more. Kwoty wolne od podatku i ulgi podatkowe: wprowadzenie – Introduction to tax allowances and reliefs. Ulgi i odliczenia podatkowe dla dyrektorów i pracowników – Tax allowances and reliefs: employees or directors

Upewnij się, czy nie odprowadzasz zbyt wysokich składek

1) Jak uniknąć nadpłaty, jeśli jesteś zatrudniony w kilku miejscach

W celu uniknięcia nadpłaty, możesz odroczyć (defer) zapłatę części składek, jeśli spełniasz obydwa poniższe warunki:
• płacisz składki na ubezpieczenie klasy I od zarobków pochodzących z dwóch lub więcej miejsc zatrudnienia
• przewidujesz, że będziesz odprowadzać składki od zarobków powyżej £844 w jednym miejscu pracy lub ppowyżej £954 – w dwóch miejscach pracy, przez cały rok podatkowy

Możesz ubiegać się o odroczenie, wypełniając wniosek CA72A o odroczenie płatności składek na ubezpieczenie społeczne klasy I lub pisząc na adres:

HM Revenue & Customs
National Insurance Contribution Office
Deferment Services
Longbenton
Newcastle upon Tyne
NE98 1ZZ

Termin składania wniosków upływa 14 lutego danego roku podatkowego.

2) Zaprzestanie odprowadzania składek po osiągnięciu ustawowego wieku emerytalnego

Jeśli przekroczyłeś ustawowy wiek emerytalny (State Pension age) i w dalszym ciągu pracujesz, możesz wystąpić do HMRC lub do Departamentu ds. Pracy i Emerytur (Department for Work and Pensions) o certyfikat zwalniający obowiązku odprowadzania zbędnych składek na ubezpieczenie społeczne ze względu na wiek (tzw. Age Exemption Certificate). Więcej informacji na ten temat znajdziesz w sekcji „Upewnij się, że nie płacisz już składek na ubezpieczenie społeczne”.

3) Podatek i ubezpieczenie społeczne dla dyrektorów firm

Podatek dochodowy powinien od Twoich zarobków powinien być odprowadzany na tych samych zasadach, które obowiązują w przypadku Twoich pracowników. Jednak w przeciwieństwie do nich, Twoje składki na ubezpieczenie społeczne są obliczane w oparciu o roczny okres zarobkowy (annual earnings period), trwający od 6 kwietnia do 5 kwietnia roku następnego, a nie – jak ma to miejsce w przypadku Twoich pracowników – na podstawie rozliczeń tygodniowych lub miesięcznych. Ma to na celu prawidłowe obliczenie Twoich składek na ubezpieczenie.

Upewnij się, że nie płacisz już składek na ubezpieczenie społeczne – Making sure you’ve stopped paying National Insurance


Inne przydatne linki

Podatek i ubezpieczenie społeczne w przypadku podjęcia pierwszej pracy – Starting your first job: tax and National Insurance. Kwestie podatkowe w przypadku podjęcia pracy, odejścia z pracy lub przejścia na emeryturę – Tax when starting, leaving or retiring from work. Ulgi i odliczenia podatkowe dla dyrektorów i pracowników – Tax allowances and reliefs: employees or directors. Odzyskiwanie nadpłaconych składek na ubezpieczenie społeczne – Claiming back overpaid National Insurance contributions


Masz problemy prawne w Polsce? – Adwokat Broniszewski

Więcej informacji

Opracowanie: Weronika Tomaszewska-Collins
Ostatnia aktualizacja tekstu: 22.05.2010
Aktualna wersja w języku angielskim: Directgov
Rozliczenia podatkowe w UK: Taxpol


Napisz komentarz


Komentarze są moderowane. Pisz na temat   “Podatek i ubezpieczenie społeczne pracowników”. Uzupełnij tekst, podziel się swoja wiedzą i doświadczeniem. Nie zadawaj w tym miejscu pytań!
Pytania (prośby o pomoc) zadajemy na forum.

Należy wypełnić wszystkie pola
GOV.UK

HMRC

VOTE

TAXPOL