Podatki w UK

Podatek od dochodów z wynajmu

Jeśli udostępniasz pod wynajem całą posiadaną nieruchomość lub jej część (dotyczy to także domu, w którym mieszkasz), sposób opodatkowania dochodów z tej działalności zależał będzie od różnych czynników. Jeśli wynajmowana nieruchomość znajduje się za granicą, a Wielka Brytania jest Twoją rezydencją podatkową, może obowiązywać Cię brytyjski podatek od zysków z wynajmu.


Rozlicz podatek – Przez internet o 30% taniej !

Podatek w przypadku wynajmu lokali mieszkaniowych

Udostępnianie pod wynajem nieruchomości mieszkalnych jest traktowane jako prowadzenie własnej działalności – nawet jeśli wynajmujesz tylko jedną nieruchomość. Jeśli z kolei wynajmujesz więcej niż jedną nieruchomość na terenie Wielkiej Brytanii, wszystkie te najmy są traktowane zbiorczo jako pojedyncza działalność.

Bez względu na to, czy wynajmujesz jedną czy kilka nieruchomości, opodatkowaniu podlegał będzie Twój całkowity zysk netto (net profit). Aby go obliczyć, musisz:
• zsumować całkowity pobrany czynsz
• zsumować wszystkie dopuszczalne wydatki
• odjąć wydatki od otrzymanego czynszu

Taki sposób obliczania zysku netto oznacza, że straty poniesione w związku z wynajmem jednej nieruchomości mogą zostać odliczone od zysków z wynajmu innej. Tak obliczony zysk netto jest następnie doliczany do Twoich całkowitych, podlegających opodatkowaniu dochodów.


Program „Rent a Room”

Jeśli udostępniasz sublokatorom umeblowane zakwaterowanie w swoim własnym domu, a Twoje całkowite wpływy (czynsz oraz zyski z dodatkowych usług, takich jak np. pranie lub zapewnienie wyżywienia) nie przekraczają £4,250 (£2,125 w przypadku wynajmu do spóły z inną osobą), możesz zatrzymać ten dochód w formie nieopodatkowanej w ramach programu „Rent a Room” (Wynajmij pokój). Od pozostałego dochodu, przewyższającego limit £4,250, będziesz musiał zapłacić podatek. Możesz także nie uczestniczyć w programie, jeśli wolisz płacić podatek na zwykłych zasadach obowiązujących w przypadku wynajmu nieruchomości mieszkalnych.

Dowiedz się więcej o programie „Wynajmij pokój” – Find out more about the 'Rent a Room' scheme


Wynajmowanie całości lub części własnego domu

Jeśli wynajmiesz komuś własny dom, podczas gdy sam przebywasz w innym miejscu, Twój zysk będzie obliczany i opodatkowany tak samo, jak ma to miejsce w przypadku standardowego wynajmu lokali mieszkalnych. Te same zasady obowiązują także, jeśli wynajmujesz sublokatorowi pokój we własnym domu, nie korzystając z programu „Rent a Room”. Wynajmując w ten sposób część swojego domu, możesz uwzględnić pewien odsetek takich kosztów utrzymania, jak opłaty za gaz lub elektryczność, w trakcie obliczania dopuszczalnych kosztów, odliczanych od dochodu.

Opodatkowanie zysku z wynajmu nieruchomości mieszkalnych – Tax on rent from residential property lettings


Podatek z zysków od umeblowanych nieruchomości wynajmowanych w okresie wakacyjnym

Opodatkowanie zysków z wynajmu umeblowanych kwater wakacyjnych różni się od opodatkowania zysków z wynajmu lokali mieszkalnych. Odmienne zasady pozwalają na:
• obniżenie kwoty zysku, poprzez zastosowanie „ulg inwestycyjnych” (capital allowances) z tytułu kosztów umeblowania lub wyposażenia wynajmowanego lokalu
• odliczenie wszelkich poniesionych strat od całkowitego dochodu – w tym także ze źródeł innych niż wynajem nieruchomości

Także w przypadku sprzedaży nieruchomości możesz skorzystać z dodatkowych ulg, które obniżą należny podatek od zysków kapitałowych (Capital Gains Tax). Zmiany budżetowe ogłoszone w roku 2009 zakładają, że zasady obejmujące ten rodzaj wynajmu mają zostać wycofane dla podatku dochodowego (Income Tax) i podatku od zysków kapitałowych (Capital Gains Tax) od 6 kwietnia 2010, oraz od 1 kwietnia 2010 – dla podatku dochodowego od osób prawnych (Corporate Tax).


Rozlicz podatek – Przez internet o 30% taniej !

Opodatkowanie zysków od umeblowanych nieruchomości brytyjskich wynajmowanych w okresie wakacyjnym – Tax on rent from residential property lettings


Opodatkowanie zysku z wynajmu nieruchomości zagranicznych

Jeśli Wielka Brytania jest Twoją rezydencją (residence), rezydencją zwyczajową (ordinary residence) oraz domicylem (domicile), będziesz musiał zapłacić podatek od zysków z wynajmu nieruchomości zagranicznych (bez względu na to, czy sprowadzisz te zyski do Wielkiej Brytanii). Jeśli posiadasz status rezydenta, ale nie rezydenta zwyczajowego bądź Wielka Brytania nie jest Twoim domicylem, możliwe, że będziesz musiał zapłacić podatek wyłącznie od zysków sprowadzonych na teren kraju. Wyjaśnienie powyższych terminów oraz dodatkowe informacje znajdziesz w głównym artykule. Jeśli podatek od dochodów z wynajmu nieruchomości zapłaciłeś już za granicą, zazwyczaj będziesz mógł odliczyć go od podatku od tych samych dochodów należnego w Wielkiej Brytanii.

Opodatkowanie zysku z wynajmu nieruchomości zagranicznych – Tax on UK furnished holiday lettings


Prowadzenie dokumentacji

Jeśli wynajmujesz nieruchomość, będziesz musiał przez okres przynajmniej sześciu lat zachować szczegóły dotyczące uzyskanego przychodu i poniesionych wydatków– niezależnie od charakteru wynajmu. Jest to okres, przez który HM Revenue & Customs może w dowolnej chwili zwrócić się do Ciebie z prośbą o udostępnienie dodatkowych informacji w związku z podanymi przez Ciebie kwotami. Mimo iż korzystając z programu „Rent a Room” nie możesz odliczyć ponoszonych wydatków od uzyskanych dochodów, w dalszym ciągu dobrze jest zachować wszelkie informacje finansowe. Będą one niezbędne, jeśli zdecydujesz się na wystąpienie z programu w późniejszym okresie.

Prowadzenie dokumentacji dla właścicieli wynajmowanych nieruchomości – Record keeping for landlords


Deklarowanie zysków i zapłata podatku

Jeśli Twój całkowity dochód pochodzący z nieruchomości znajdujących się na terenie Wielkiej Brytanii w roku 2009-10 wyniesie mniej niż £68,000, możesz zsumować wszystkie wydatki i umieścić je w deklaracji jako pojedynczą kwotę. Jeżeli jednak wyniesie on £68,000 lub więcej, będziesz musiał zamieścić osobny wykaz poniesionych kosztów. Jeśli Twój całkowity podlegający opodatkowaniu dochód z wynajmu nieruchomości wyniósł mniej niż £2,500, Tax Office może zdecydować się na odprowadzenie należnego podatku z ramach PAYE (jeśli już płacisz podatek w ten sposób od dochodów z innych źródeł).

Jak zrozumieć i wypełnić deklarację podatkową? – Understanding and completing a tax return. Czy musisz wypełniać deklarację podatkową? – Do you need to fill in a tax return?


Inne przydatne linki

Odnajmowanie własnego domu (informacje ogólne) – Letting your home (general information). Pobierz informator pomocny w wypełnianiu stron deklaracji podatkowej dotyczących gruntów i nieruchomości – Download Self Assessment land and property pages help notes. Jak złożyć deklarację podatkową przez Internet? – How to file your tax return online? Podatek od oszczędności i inwestycji – Tax on savings and investments. Zarządzanie finansami: informacje ogólne – Managing Money: general information


Wybierz dobre biuro księgowe –

Więcej informacji

Opracowanie: Weronika Tomaszewska-Collins
Ostatnia aktualizacja tekstu: 21.09.2010
Aktualna wersja w języku angielskim: Directgov
Rozliczenia podatkowe w UK: Taxpol


Napisz komentarz


Komentarze są moderowane. Pisz na temat   “Podatek od dochodów z wynajmu”. Uzupełnij tekst, podziel się swoja wiedzą i doświadczeniem. Nie zadawaj w tym miejscu pytań!
Pytania (prośby o pomoc) zadajemy na forum.

Należy wypełnić wszystkie pola
GOV.UK

HMRC

VOTE

TAXPOL