Podatki w UK

Podatek od dochodów zagranicznych

Jeśli mieszkasz na stałe w Wielkiej Brytanii, będziesz musiał zapłacić tam także podatek od dochodów uzyskanych za granicą. Jednak jeżeli Twój pobyt w Wielkiej Brytanii jest tymczasowy, przeważnie podatek ten obejmie wyłącznie dochody sprowadzone na teren kraju. Dzięki umowom, które Wielka Brytania zawarła z innymi krajami w celu uniknięcia podwójnego opodatkowania, unikniesz płacenia podwójnego podatku od tych samych dochodów.


Pracujesz w UK jako subcontractor? – Odzyskaj swój podatek!

Co kwalifikuje się jako dochód zagraniczny?

Dochody zagraniczne to wszystkie dochody pochodzące spoza Wielkiej Brytanii, w tym także z Wyspy Man, Wysp Normandzkich i Republiki Irlandii. Wśród dochodów zagranicznych mogą znaleźć się:
• emerytury
• dochody z inwestycji zagranicznych
• czynsz pobierany za wynajem nieruchomości
• wynagrodzenie za pracę wykonywaną za granicą


Znaczenie rezydencji, rezydencji zwykłej i domicylu

To, w jaki sposób zostanie opodatkowany Twój dochód zagraniczny, zależeć będzie od charakteru Twojego pobytu na terenie Wielkiej Brytanii.

1) Resident – rezydent

• jeśli w ciągu danego roku podatkowego spędziłeś przynajmniej 183 dni w Wielkiej Brytanii, w danym roku przysługuje Ci status rezydenta dla celów podatkowych
• jeśli przybyłeś do Wielkiej Brytanii w celu pozostania na stałe lub na okres przynajmniej trzech lat, rezydentura przysługuje Ci od chwili wkroczenia na teren kraju
• będziesz także traktowany jako rezydent, jeśli spędzasz w Wielkiej Brytanii średnio 91 dni w roku podatkowym (średnia ta może być obliczona na przestrzeni maksymalnie czterech kolejnych lat)

2) Ordinarily resident – zwyczajowy rezydent

• jeśli jesteś rezydentem Wielkiej Brytanii przez kilka kolejnych lat, zazwyczaj będziesz traktowany jako osoba zwykle rezydująca w tym kraju, czyli ordinarily resident
• będziesz traktowany jako ordinarily resident od dnia przyjazdu, jeśli tylko przybyłeś z oczywistym zamiarem pozostania w kraju na okres przynajmniej trzech lat

3) Domiciled – osoba zamieszkała na stałe

• domicyl, czyli stałe miejsce zamieszkania, jest zazwyczaj nabywane z chwilą przyjścia na świat, ale jako termin prawny obejmuje on bardzo szeroką gamę czynników

Może Cię dotyczyć więcej niż jeden z powyższych statusów, jak i żaden z nich.

Zamieszkanie, stały pobyt i specjalna podstawa podatkowa – Residence, Domicile and the Remittance Basis


Status: rezydent, zwykły rezydent i osoba zamieszkała na stałe

1) Dochód z inwestycji i nieruchomości zagranicznych

Będziesz musiał zapłacić brytyjski podatek od całkowitych dochodów z tego tytułu.

2) Dochody z emerytury zagranicznej

Zazwyczaj będziesz musiał zapłacić podatek od 90% otrzymywanej emerytury.

3) Dochody z zatrudnienia za granicą

Zapłacisz podatek od całkowitej kwoty. Zasada ta nie obowiązuje pracowników żeglugi morskiej, spędzających dużo czasu za granicą.

Opodatkowanie dochodów z tytułu oszczędności i inwestycji zagranicznych – Tax on foreign savings and investment income. Podatek od zarobków zagranicznych – Tax on overseas earnings from employment. Przepisy podatkowe obowiązujące pracowników żeglugi morskiej zamieszkałych w Wielkiej Brytanii – Tax rules for UK resident seafarers


Status: rezydent, osoba zamieszkała na stałe, ale nie zwykły rezydent

1) Dochód z inwestycji i nieruchomości zagranicznych

Możesz ubiegać się o odprowadzenie podatku wyłącznie od tych dochodów, które sprowadzisz do Wielkiej Brytanii. Nie dotyczy to tylko dochodów uzyskanych w Republice Irlandii, które podlegają opodatkowaniu w całości.

2) Dochody z emerytury zagranicznej

Możesz ubiegać się o objęcie podatkiem wyłącznie tych dochodów emerytalnych, które sprowadzisz na teren Wielkiej Brytanii (jest to tzw. remittance basis – specjalna podstawa opodatkowania przekazów pieniężnych). Nie dotyczy to emerytur pochodzących z Republiki Irlandii. Jeśli nie złożysz wniosku o opodatkowanie na zasadach remittance basis, będziesz musiał zapłacić podatek od całkowitej emerytury wypłacanej Ci za granicą, bez względu na to, czy trafia ona do Wielkiej Brytanii. Podatek jest obliczany od 90% całkowitej emerytury.

3) Dochody z zatrudnienia za granicą

Jeśli otrzymasz wynagrodzenie za pracę wykonaną za granicą i wniesiesz ten dochód na teren Wielkiej Brytanii, będziesz musiał zapłacić od niego podatek. Jeżeli wykonujesz pracę na terenie Wielkiej Brytanii dla zagranicznego pracodawcy, zapłacisz podatek od całkowitego wynagrodzenia. Jeśli wykonujesz pracę tylko częściowo na terenie Wielkiej Brytanii, zapłacisz podatek od wynagrodzenia przynależącego do tego okresu. Zazwyczaj możesz zdecydować, którego zatrudnienia dotyczy wynagrodzenie, porównując liczbę dni przepracowanych w Wielkiej Brytanii z liczbą dni przepracowanych za granicą.

Opodatkowanie dochodów z tytułu oszczędności i inwestycji zagranicznych – Tax on foreign savings and investment income. Podatek od zarobków zagranicznych – Tax on overseas earnings from employment


Status: rezydent i zwykły rezydent, ale niezamieszkały na stałe

1) Dochód z inwestycji i nieruchomości zagranicznych

Możesz ubiegać się o opodatkowanie wyłącznie tych dochodów, które sprowadzisz do Wielkiej Brytanii. Nie dotyczy to tylko dochodów uzyskanych w Republice Irlandii, które podlegają opodatkowaniu w całości.

2) Dochody z emerytury zagranicznej

Będziesz musiał zapłacić podatek od emerytury wypłacanej za granicą, która trafia do Wielkiej Brytanii. Jednak jeśli emerytura pochodzi z Republiki Irlandii, zapłacisz podatek od 90% jej całkowitej kwoty, bez względu na to, czy jest ona przesyłana do Wielkiej Brytanii, czy nie. (Osobne przepisy obowiązują w przypadku irlandzkich emerytur rządowych – Irish Government pensions.)


Pracujesz w UK jako subcontractor? – Odzyskaj swój podatek!

3) Dochody z zatrudnienia za granicą

Jeśli siedziba Twojego pracodawcy znajduje się w Wielkiej Brytanii lub Republice Irlandii, zapłacisz podatek od całkowitego wynagrodzenia. W sytuacji, gdy Twój pracodawca ma siedzibę w innym kraju, i cała praca została przez Ciebie wykonana za granicą, zapłacisz podatek wyłącznie od dochodów sprowadzonych do Wielkiej Brytanii. Jeśli wykonywałeś jakąkolwiek pracę na terenie Wielkiej Brytanii, zapłacisz tu podatek od całkowitego wynagrodzenia.

Opodatkowanie dochodów z tytułu oszczędności i inwestycji zagranicznych – Tax on foreign savings and investment income. Podatek od zarobków zagranicznych – Tax on overseas earnings from employment


Status: tylko rezydent

1) Dochód z inwestycji i nieruchomości zagranicznych

Możesz ubiegać się o obciążenie podatkiem wyłącznie dochodów, które sprowadzisz do Wielkiej Brytanii. Nie dotyczy to tylko dochodów uzyskanych w Republice Irlandii, które zostaną opodatkowane w całości.

2) Dochody z emerytury zagranicznej

Będziesz musiał zapłacić podatek od emerytury wypłacanej za granicą, która trafia do Wielkiej Brytanii. Jednak jeśli emerytura pochodzi z Republiki Irlandii, zapłacisz podatek od 90% jej całkowitej kwoty, bez względu na to, czy jest ona przesyłana do Wielkiej Brytanii, czy nie. (Osobne przepisy obowiązują w przypadku irlandzkich emerytur rządowych – Irish Government pensions.)

3) Dochody z zatrudnienia za granicą

Zapłacisz podatek od wszelkich zarobków zagranicznych sprowadzonych na teren Wielkiej Brytanii. Jeżeli wykonujesz pracę na terenie Wielkiej Brytanii dla zagranicznego pracodawcy, zapłacisz podatek od całkowitego wynagrodzenia. Jeśli wykonujesz pracę tylko częściowo na terenie Wielkiej Brytanii, zapłacisz podatek od wynagrodzenia przynależącego do tego okresu. Zazwyczaj możesz zdecydować, którego zatrudnienia dotyczy wynagrodzenie, porównując liczbę dni przepracowanych w Wielkiej Brytanii z liczbą dni przepracowanych za granicą.

Opodatkowanie dochodów z tytułu oszczędności i inwestycji zagranicznych – Tax on foreign savings and investment income. Podatek od zarobków zagranicznych – Tax on overseas earnings from employment


Jeśli nie jesteś rezydentem

1) Dochód z inwestycji i nieruchomości zagranicznych

Nie musisz płacić żadnego podatku na terenie Wielkiej Brytanii.

2) Dochody z emerytury zagranicznej

Nie musisz płacić żadnego podatku na terenie Wielkiej Brytanii.

3) Dochody z zatrudnienia za granicą

Zapłacisz podatek wyłącznie od wynagrodzenia za pracę wykonaną w Wielkiej Brytanii. Jeśli wykonujesz pracę tylko częściowo na terenie Wielkiej Brytanii, zapłacisz podatek od wynagrodzenia przynależącego do tego okresu. Zazwyczaj możesz zdecydować, którego zatrudnienia dotyczy wynagrodzenie, porównując liczbę dni przepracowanych w Wielkiej Brytanii z liczbą dni przepracowanych za granicą.

Opodatkowanie dochodów z tytułu oszczędności i inwestycji zagranicznych – Tax on foreign savings and investment income. Podatek od zarobków zagranicznych – Tax on overseas earnings from employment


Przyjazd do lub wyjazd z UK w trakcie roku podatkowego

Jeśli w trakcie roku podatkowego przybędziesz do Wielkiej Brytanii lub ją opuścisz, możesz uzyskać lub utracić status rezydenta. Zazwyczaj w takim wypadku opodatkowaniu podlegać będzie Twoje zagraniczne wynagrodzenie za okres, w którym przebywałeś na terenie Wielkiej Brytanii.


Ulga w celu uniknięcia podwójnego opodatkowania

Wielka Brytania podpisała z wieloma krajami umowy, mające zapobiec podwójnemu opodatkowaniu. Ich celem jest uniknięcie sytuacji, w których podatek od tych samych dochodów jest odprowadzany dwukrotnie.

Ulga podatkowa w przypadku dochodów od oszczędności i inwestycji zagranicznych – Getting tax relief on foreign savings and investment income. Rezydencja, stały pobyt i specjalna podstawa podatkowa – Residence, Domicile and the Remittance Basis


Ujawnianie dochodów zagranicznych

Dochody zagraniczne należy umieścić na specjalnie do tego przeznaczonych stronach (foreign pages) deklaracji podatkowej wypełnianej w systemie Self Assessment. Wyjątkiem jest wynagrodzenie za pracę za granicą, które należy wpisać na stronach związanych z zatrudnieniem (employment pages).

Pobierz strony deklaracji podatkowej, dotyczące kwestii zagranicznych – Download the foreign pages for your tax return (PDF, 73K). Pomoc w wypełnieniu sekcji zeznania podatkowego, dotyczącej kwestii zagranicznych – Help with completing the foreign pages of your tax return (PDF, 187K)


Inne przydatne linki

Opodatkowanie zysku z wynajmu nieruchomości zagranicznych – Tax on overseas property lettings. Wypełnianie deklaracji podatkowej – Completing a tax return. Jak złożyć deklarację podatkową przez Internet – How to file your tax return online


Masz problemy prawne w Polsce? – Adwokat Broniszewski

Więcej informacji

Opracowanie: Weronika Tomaszewska-Collins
Ostatnia aktualizacja tekstu: 20.07.2010
Aktualna wersja w języku angielskim: Directgov
Rozliczenia podatkowe w UK: Taxpol


Napisz komentarz


Komentarze są moderowane. Pisz na temat   “Podatek od dochodów zagranicznych”. Uzupełnij tekst, podziel się swoja wiedzą i doświadczeniem. Nie zadawaj w tym miejscu pytań!
Pytania (prośby o pomoc) zadajemy na forum.

Należy wypełnić wszystkie pola
GOV.UK

HMRC

VOTE

TAXPOL