Podatki w UK

Podatek od dywidend

Podatek od brytyjskich dywidend (zysków z udziałów w brytyjskich firmach oraz inwestycji dokonanych w ramach funduszy inwestycyjnych unit trust lub spółek OEIC) jest odprowadzany według innych stawek, aniżeli ma to miejsce w przypadku pozostałych dochodów, takich jak wynagrodzenie, zyski z własnej działalności, emerytura bądź też odsetki od oszczędności na kontach w bankach lub towarzystwach budowlanych.


Pracujesz w UK jako subcontractor? – Odzyskaj swój podatek!

Stawki podatku od dywidend w roku 2010-11

Istnieją trzy różne stawki podatku dochodowego (Income Tax) od brytyjskich dywidend. To, według jakiej stawki zostanie odprowadzony Twój podatek, zależeć będzie od tego, w jakim przedziale mieści się Twój całkowity, podlegający opodatkowaniu dochód (po uwzględnieniu kwot wolnych od podatku).

Limit dochodów dla stawki podstawowej podatku (basic rate) wynosi £37,400, z kolei limit dla stawki wyższej w roku podatkowym 2010-11 wynosi £150,000.

1) Stawki podatku od dywidend w roku 2010-11

Dochód z dywidend względem progów podatkowych Stawka podatku po odliczeniu kwot wolnych od podatku, także tych, przysługujących osobom niewidomym
Dochód z dywidend do £37,400 – stawka podstawowa 10%
Dochód z dywidend do £150,000 – stawka wyższa 32.5%
Dochód z dywidend powyżej limitu dla stawki wyższej 42.5%

Pochodzenie dywidend (akcje, fundusz unit trust lub spółka OEIC) nie ma znaczenia – wszystkie one podlegają opodatkowaniu według tych samych zasad. Pamiętaj jednak, że odsetki wypłacane przez fundusze typu unit trust lub OEIC podlegają opodatkowaniu według stawek stosowanych dla dochodów pochodzących z oszczędności – więcej informacji znajdziesz poniżej.

2) Podatek od dochodów z oszczędności

Podatek od dochodów czerpanych z tytułu posiadanych oszczędności może być odprowadzany według czterech różnych stawek: 10%, 20%, 40% i 50%, w zależności od wysokości Twoich całkowitych dochodów, uwzględnianych dla celów podatkowych.

Opodatkowanie odsetek od środków na kontach w banku lub towarzystwie budowlanym – Tax on bank and building society accounts. Sprawdź obowiązujące stawki podatku na stronach HM Revenue & Customs – Check HM Revenue & Customs up-to-date figures on tax rates


Sposób wypłacania dywidend

Wraz z wypłatą dywidendy otrzymasz specjalny odcinek (voucher), na którym znajdziesz:
• otrzymaną w ramach wypłaconej dywidendy kwotę
• przysługującą Ci kwotę „tax credit” – więcej informacji na jej temat znajdziesz poniżej

Jeśli wyraziłeś zgodę na wypłatę dywidend drogą elektroniczną, możesz otrzymać swój voucher zarówno w formie papierowej, jak i elektronicznej.


Wyjaśnienie ulgi „tax credit” z tytułu dywidend

Firmy wypłacają dywidendy jako część odniesionych zysków, od których już odprowadziły – bądź zamierzają odprowadzić – podatek. Ulga (tax credit) ma na celu uwzględnienie tego podatku i udziałowcy mogą odliczyć ją od podatku dochodowego (Income Tax), który będą musieli odprowadzić od otrzymanych dywidend. Sumując całkowity uzyskany dochód, będziesz musiał uwzględnić także sumę otrzymanych dywidend i przyznanych Ci ulg tax credit. Całkowita kwota stanowi Twój dochód z dywidend, czyli dividend income.


Pracujesz w UK jako subcontractor? – Odzyskaj swój podatek!

1) Jak obliczane są ulgi?

Wypłacona Ci dywidenda stanowi 90% Twojego dochodu „dividend income”. Pozostałe 10% to ulga tax credit. Innymi słowy, tax credit stanowi 10% całkowitego dochodu z dywidend (dividend income).

2) Dochód z dywidend nieprzekraczający limitu £37,400 dla stawki podstawowej

Wypłacona dywidenda (stanowi 90% dochodu z dywidend) Ulga podatkowa (10% dochodu z dywidend) Dochód z dywidend (wypłacona dywidenda i tax credit)
£63 £7 £70
£54 £6 £60
£90 £10 £100

Płacenie podatku od otrzymanych dywidend

1) Jeśli płacisz podstawową lub niższą stawkę podatku

Nie musisz płacić żadnego podatku od dywidend, gdyż obowiązująca Cię stawka podatku wynosi 10% – czyli tyle samo, co przyznana Ci ulga tax credit, jak pokazuje powyższa tabela.

2) Jeśli płacisz wyższą stawkę podatku

Zapłacisz 32.5% podatku od dochodu z dywidend, przekraczającego limit dla podstawowej stawki podatku dochodowego (w roku podatkowym 2010-11 jest to £37,400). W praktyce jednak płacisz wyłącznie 25% od wypłaconej Ci dywidendy. Dzieje się tak, ponieważ pierwsze 10% należnego podatku od Twojego dochodu z dywidend pokrywa przyznana Ci kwota tax credit.

3) Jeśli płacisz dodatkową stawkę podatku

Począwszy od roku podatkowego 2010-11, całkowity podatek od dochodów z dywidend, które przekroczą próg wyznaczony dla wyższej stawki podatku (wynosi on obecnie £150,000), wyniesie 42.5%. W praktyce jednak płacisz wyłącznie 36.1% od wypłaconej Ci dywidendy. Dzieje się tak, ponieważ pierwsze 10% należnego podatku od Twojego dochodu z dywidend pokrywa przyznana Ci kwota tax credit. Pamiętaj, że dochód z dywidend, tak samo jak dochody z tytułu oszczędności, podlega opodatkowaniu na samym końcu – po uwzględnieniu dochodów takich jak np. pensja czy zyski z samozatrudnienia – według najwyższej, obowiązującej Cię stawki. Przykładowo, jeżeli część tego dochodu przypada poniżej, a część powyżej limitu £37,400, część dochodu zostanie opodatkowana według stawki 10% (która zostanie całkowicie pokryta przez tax credit), a część – według stawki 32.5% (pomniejszonej o 10% w postaci przyznanej kwoty tax credit).

4) Wykazanie dywidend w deklaracji podatkowej wypełnianej w systemie Self Assessment

Jeśli wypełniasz deklarację podatkową (tax return), będziesz musiał umieścić w niej informację o uzyskanych dywidendach. Jeśli przeważnie nie wypełniasz deklaracji podatkowej, ale musisz zapłacić wyższą stawkę podatku od uzyskanych dochodów z dywidend, powinieneś skontaktować się ze swoją placówką Tax Office.

Czy musisz wypełniać deklarację podatkową? – Do you need to complete a tax return? Znajdź swoją placówkę Tax Office – Find your Tax Office


Czy możesz skorzystać z kwoty tax credit, jeśli nie płacisz podatku?

Odpowiedź na to pytanie brzmi: nie. Nie możesz skorzystać z 10-procentowej kwoty tax credit, nawet jeśli Twój podlegający opodatkowaniu dochód wynosi mniej niż przysługująca Ci kwota wolna od podatku (Personal Allowance) i nie płacisz żadnego podatku. Spowodowane jest to tym, że podatek dochodowy nie został odliczony od wypłaconej Ci dywidendy – 10-procentowa kwota tax credit została Ci przyznana w celu odliczenia jej od należnego podatku dochodowego.


Inne przydatne linki

Dowiedz się więcej o dostępnych formach oszczędzania i inwestowania – Learn about different types of savings and investments. Planowanie budżetu domowego – Planning your personal finances. Podatki: informacje dla początkujących – Beginner’s guide to tax. Podatek od dochodu z tytułu posiadanych nieruchomości i wynajmu – Tax on property and rental income. Sprawdź obowiązujące stawki podatku na stronie HMRC – Check HMRC’s current tax rates. Zwrot podatku i występowanie o zwrot nadpłaconego podatku –Tax refunds and reclaiming overpaid tax


Masz problemy prawne w Polsce? – Adwokat Broniszewski

Więcej informacji

Opracowanie: Weronika Tomaszewska-Collins
Ostatnia aktualizacja tekstu: 23.07.2010
Aktualna wersja w języku angielskim: Directgov
Rozliczenia podatkowe w UK: Taxpol

2 komentarze do “Podatek od dywidend”

 1. Piotr pisze:

  Nie bardzo sprawę z tax credit, czy jeśli uzyskuje kwotę wolą od podatku i dodatkowo otrzymuje dywidendę np 10.000 to czy z uwagi na to że nie zapłaciłem podatku ta ulga mi nie przysługuje??

 2. pieto pisze:

  Hej!,
  Czy podatek od dywidendy w przypadku podstawowej stawki faktycznie się nie odprowadza w każdej sytuacji ?
  Czy tak jest wyłącznie dla osób posiadających rezydencje podatkową w UK ?

  Mój przypadek jest taki.
  Mam firmę w PL, od nie dawna też w UK, nie jestem pewien czy wówczas powiniem rozliczać sie w PL z dochodu uzyskanego w UK i tym samym z uzyskanej dywidendy ?
  (firma w UK to LTD)

  pozdr.


Napisz komentarz


Komentarze są moderowane. Pisz na temat   “Podatek od dywidend”. Uzupełnij tekst, podziel się swoja wiedzą i doświadczeniem. Nie zadawaj w tym miejscu pytań!
Pytania (prośby o pomoc) zadajemy na forum.

Należy wypełnić wszystkie pola
GOV.UK

HMRC

VOTE

TAXPOL