Podatki w UK

Podatek od nabytych udziałów

Zakup udziałów w spółkach brytyjskich pociąga za sobą konieczność uiszczenia podatku od przeprowadzonej transakcji. Jest to podatek od zakupu, tzw. Stamp Duty Reserve Tax (SDRT) – w przypadku transakcji zawieranych drogą elektroniczną, i opłata skarbowa, Stamp Duty – w przypadku korzystania z formularza przekazania akcji.


Stamp Duty Reserve Tax

Jeśli dokonujesz zakupu udziałów za pośrednictwem maklera giełdowego, transakcja zazwyczaj przebiega drogą elektroniczną, z wykorzystaniem specjalnego systemu CREST. Jest to tzw. transakcja „bezpapierowa” – paperless transaction.

1) Sposób obliczania podatku od zakupu akcji

Stamp Duty Reserve Tax, czyli podatek od elektronicznych transakcji zakupu akcji spółek brytyjskich, jest obliczany według stałej stawki 0.5%. Jest on potrącany od kwoty, którą zapłacisz za akcje (consideration), nie zaś od ich rzeczywistej wartości. Oznacza to, że:
• w przypadku zakupu akcji za łączną kwotę £1,000, zapłacisz podatek w wysokości £5, bez względu na rzeczywistą wartość udziałów – podatek Stamp Duty Reserve Tax jest zaokrąglany odpowiednio w górę lub w dół do jednego pensa
• jeśli nie płacisz za udziały gotówką, a w inny sposób, podatek ten zostanie obliczony na podstawie wartości rzeczy przekazywanej w zamian za nabyte akcje
• jeśli otrzymasz udziały za darmo, nie będziesz musiał zapłacić żadnego podatku

2) Akcje, opcje, prawa i udziały

Podatek od zakupu udziałów zapłacisz w przypadku istniejących akcji firmy założonej w Wielkiej Brytanii lub firmy zagranicznej, której rejestr akcyjny znajduje się w Wielkiej Brytanii, a także w przypadku nabycia:
• opcji zakupu akcji
• praw związanych z udziałami, np. prawa poboru akcji
• udziałów w akcjach, np. w pieniądzach pochodzących z ich sprzedaży

W przypadku zapisu na nowe udziały w danej firmie, nie będziesz musiał uiścić dodatkowego podatku. Jeżeli zdecydujesz się zakupić jednostki funduszu unit trust lub zainwestować w fundusz otwarty (OEIC), dany fundusz lub spółka odprowadzi należny podatek od transakcji, który zostanie uwzględniony przy wyznaczaniu ceny nabycia jednostek.

Skorzystaj z kalkulatora podatkowego dla akcji i udziałów – Use the Stamp taxes calculator for stocks and shares. Skorzystaj z kalkulatora podatkowego HMRC dla akcji i udziałów – Use HMRC’s Stamp Taxes calculator for stocks and shares


Stamp Duty

Jeśli przy zakupie udziałów skorzystasz z formularza przekazania akcji (stock transfer form), transakcja przebiega „na papierze”. W takim wypadku musisz uiścić odpowiednią opłatę skarbową (Stamp Duty), a nie podatek Stamp Duty Reserve Tax. Opłata ta dotyczy tych samych transakcji i jest obliczana według tej samej stawki 0.5%, jednak – w przeciwieństwie do podatku od zakupu nie odbywającego się „na papierze” – jest ona zawsze zaokrąglana w górę do najbliższych £5. Jeżeli jednak nabędziesz udziały za kwotę nieprzekraczającą £1,000, opłata skarbowa nie obowiązuje. W przypadku płatności w wysokości £1,050, opłata skarbowa wyniesie £10 itd. Jeśli nie zapłacisz nic za otrzymane udziały, nie będziesz musiał uiścić opłaty skarbowej.

Skorzystaj z kalkulatora podatkowego HMRC dla akcji i udziałów – Use HMRC’s Stamp Taxes calculator for stocks and shares


Duże i szybkie zwroty podatku - Tylko £40!

Wyższa stawka w sytuacjach szczególnych

Będziesz musiał zapłacić podatek lub opłatę skarbową według wyższej, 1.5% stawki, jeśli przeniesiesz udziały do tzw. programu kwitów depozytowych (depositary receipt scheme) lub systemu rozliczeniowego (clearance service). Są to specjalne systemy, w ramach których udziały przechodzą w ręce strony trzeciej i mogą podlegać obrotowi bez konieczności uiszczania podatku lub opłaty skarbowej. (W przypadku niektórych usług rozliczeniowych stawka wyższa nie obowiązuje i opłata skarbowa lub podatek od transakcji jest odprowadzany według normalnych zasad w chwili nabycia lub sprzedaży udziałów.)


Sposób uiszczenia

Większość transakcji dotyczących udziałów przebiega drogą elektroniczną, z wykorzystaniem systemu CREST. Program ten automatycznie odprowadza podatek Stamp Duty Reserve Tax i przesyła go do HMRC. Twój makler – z wykorzystaniem systemu CREST – ustali koszt nabycia udziałów oraz wysokość należnego podatku, a następnie poprosi Cię o uiszczenie odpowiedniej kwoty, powiększonej o opłatę maklerską. Jeśli zakup udziałów odbywa się z pominięciem systemu CREST, będziesz musiał samodzielnie odprowadzić opłatę skarbową do HMRC. W przypadku nabycia jednostek funduszu unit trust lub przy inwestycji w spółkę typu OEIC, kwota należnego podatku jest uwzględniona w cenie .


W przypadku zakupu udziałów zagranicznych

Dokonując zakupu akcji zagranicznych nie będziesz musiał płacić brytyjskiego podatku od transakcji, ani też opłaty skarbowej Stamp Duty. W takim wypadku mogą Cię jednak obowiązywać podatki zagraniczne.


Zapytania i pomoc

Odpowiedź na wszelkie pytania dotyczące podatku od zakupu udziałów oraz uiszczanej w takim wypadku opłaty skarbowej możesz uzyskać, dzwoniąc na specjalną infolinię HMRC (Stamp Taxes Helpline) dostępną pod numerem 0845 603 0135 w godzinach 8:30 do 17:00 od poniedziałku do piątku – za wyjątkiem świąt państwowych.


Inne przydatne linki

Opłata skarbowa przy zakupie nieruchomości – Stamp Duty on buying property. Oszczędności i inwestycje – Savings and investments. Jak uzyskać poradę dotyczącą Twoich oszczędności i inwestycji – Getting advice on your savings and investments. Więcej informacji o zarządzaniu własnymi finansami – More information on managing money. Podstawowe informacje o podatku od transakcji nabycia udziałów – Stamp Duty Reserve Tax: the basics. Opłata skarbowa w przypadku udziałów – Stamp Duty on shares


Więcej informacji

Opracowanie: Weronika Tomaszewska-Collins
Ostatnia aktualizacja tekstu: 23.07.2010
Rozliczenia podatkowe w UK: Taxpol

UWAGA: Powyższe opracowanie jest chronione prawem autorskim. Kopiowanie i rozpowszechnianie (całości lub części) bez pisemnej zgody administratora jest zabronione! Wobec osób łamiących zakaz podjęte będą kroki prawne.


Napisz komentarz


Komentarze są moderowane. Pisz na temat   “Podatek od nabytych udziałów”. Uzupełnij tekst, podziel się swoja wiedzą i doświadczeniem. Nie zadawaj w tym miejscu pytań!
Pytania (prośby o pomoc) zadajemy na forum.

Należy wypełnić wszystkie pola
GOV.UK

HMRC

VOTE

TAXPOL