Podatki w UK

Podatek od nabytych udziałów

Zakup udziałów w spółkach brytyjskich pociąga za sobą konieczność uiszczenia podatku od przeprowadzonej transakcji. Jest to podatek od zakupu, tzw. Stamp Duty Reserve Tax (SDRT) – w przypadku transakcji zawieranych drogą elektroniczną, i opłata skarbowa, Stamp Duty – w przypadku korzystania z formularza przekazania akcji.


Pracujesz w UK jako subcontractor? – Odzyskaj swój podatek!

Stamp Duty Reserve Tax

Jeśli dokonujesz zakupu udziałów za pośrednictwem maklera giełdowego, transakcja zazwyczaj przebiega drogą elektroniczną, z wykorzystaniem specjalnego systemu CREST. Jest to tzw. transakcja „bezpapierowa” – paperless transaction.

1) Sposób obliczania podatku od zakupu akcji

Stamp Duty Reserve Tax, czyli podatek od elektronicznych transakcji zakupu akcji spółek brytyjskich, jest obliczany według stałej stawki 0.5%. Jest on potrącany od kwoty, którą zapłacisz za akcje (consideration), nie zaś od ich rzeczywistej wartości. Oznacza to, że:
• w przypadku zakupu akcji za łączną kwotę £1,000, zapłacisz podatek w wysokości £5, bez względu na rzeczywistą wartość udziałów – podatek Stamp Duty Reserve Tax jest zaokrąglany odpowiednio w górę lub w dół do jednego pensa
• jeśli nie płacisz za udziały gotówką, a w inny sposób, podatek ten zostanie obliczony na podstawie wartości rzeczy przekazywanej w zamian za nabyte akcje
• jeśli otrzymasz udziały za darmo, nie będziesz musiał zapłacić żadnego podatku

2) Akcje, opcje, prawa i udziały

Podatek od zakupu udziałów zapłacisz w przypadku istniejących akcji firmy założonej w Wielkiej Brytanii lub firmy zagranicznej, której rejestr akcyjny znajduje się w Wielkiej Brytanii, a także w przypadku nabycia:
• opcji zakupu akcji
• praw związanych z udziałami, np. prawa poboru akcji
• udziałów w akcjach, np. w pieniądzach pochodzących z ich sprzedaży

W przypadku zapisu na nowe udziały w danej firmie, nie będziesz musiał uiścić dodatkowego podatku. Jeżeli zdecydujesz się zakupić jednostki funduszu unit trust lub zainwestować w fundusz otwarty (OEIC), dany fundusz lub spółka odprowadzi należny podatek od transakcji, który zostanie uwzględniony przy wyznaczaniu ceny nabycia jednostek.

Skorzystaj z kalkulatora podatkowego dla akcji i udziałów – Use the Stamp taxes calculator for stocks and shares. Skorzystaj z kalkulatora podatkowego HMRC dla akcji i udziałów – Use HMRC’s Stamp Taxes calculator for stocks and shares


Stamp Duty

Jeśli przy zakupie udziałów skorzystasz z formularza przekazania akcji (stock transfer form), transakcja przebiega „na papierze”. W takim wypadku musisz uiścić odpowiednią opłatę skarbową (Stamp Duty), a nie podatek Stamp Duty Reserve Tax. Opłata ta dotyczy tych samych transakcji i jest obliczana według tej samej stawki 0.5%, jednak – w przeciwieństwie do podatku od zakupu nie odbywającego się „na papierze” – jest ona zawsze zaokrąglana w górę do najbliższych £5. Jeżeli jednak nabędziesz udziały za kwotę nieprzekraczającą £1,000, opłata skarbowa nie obowiązuje. W przypadku płatności w wysokości £1,050, opłata skarbowa wyniesie £10 itd. Jeśli nie zapłacisz nic za otrzymane udziały, nie będziesz musiał uiścić opłaty skarbowej.


Pracujesz w UK jako subcontractor? – Odzyskaj swój podatek!

Skorzystaj z kalkulatora podatkowego HMRC dla akcji i udziałów – Use HMRC’s Stamp Taxes calculator for stocks and shares


Wyższa stawka w sytuacjach szczególnych

Będziesz musiał zapłacić podatek lub opłatę skarbową według wyższej, 1.5% stawki, jeśli przeniesiesz udziały do tzw. programu kwitów depozytowych (depositary receipt scheme) lub systemu rozliczeniowego (clearance service). Są to specjalne systemy, w ramach których udziały przechodzą w ręce strony trzeciej i mogą podlegać obrotowi bez konieczności uiszczania podatku lub opłaty skarbowej. (W przypadku niektórych usług rozliczeniowych stawka wyższa nie obowiązuje i opłata skarbowa lub podatek od transakcji jest odprowadzany według normalnych zasad w chwili nabycia lub sprzedaży udziałów.)


Sposób uiszczenia

Większość transakcji dotyczących udziałów przebiega drogą elektroniczną, z wykorzystaniem systemu CREST. Program ten automatycznie odprowadza podatek Stamp Duty Reserve Tax i przesyła go do HMRC. Twój makler – z wykorzystaniem systemu CREST – ustali koszt nabycia udziałów oraz wysokość należnego podatku, a następnie poprosi Cię o uiszczenie odpowiedniej kwoty, powiększonej o opłatę maklerską. Jeśli zakup udziałów odbywa się z pominięciem systemu CREST, będziesz musiał samodzielnie odprowadzić opłatę skarbową do HMRC. W przypadku nabycia jednostek funduszu unit trust lub przy inwestycji w spółkę typu OEIC, kwota należnego podatku jest uwzględniona w cenie .


W przypadku zakupu udziałów zagranicznych

Dokonując zakupu akcji zagranicznych nie będziesz musiał płacić brytyjskiego podatku od transakcji, ani też opłaty skarbowej Stamp Duty. W takim wypadku mogą Cię jednak obowiązywać podatki zagraniczne.


Zapytania i pomoc

Odpowiedź na wszelkie pytania dotyczące podatku od zakupu udziałów oraz uiszczanej w takim wypadku opłaty skarbowej możesz uzyskać, dzwoniąc na specjalną infolinię HMRC (Stamp Taxes Helpline) dostępną pod numerem 0845 603 0135 w godzinach 8:30 do 17:00 od poniedziałku do piątku – za wyjątkiem świąt państwowych.


Inne przydatne linki

Opłata skarbowa przy zakupie nieruchomości – Stamp Duty on buying property. Oszczędności i inwestycje – Savings and investments. Jak uzyskać poradę dotyczącą Twoich oszczędności i inwestycji – Getting advice on your savings and investments. Więcej informacji o zarządzaniu własnymi finansami – More information on managing money. Podstawowe informacje o podatku od transakcji nabycia udziałów – Stamp Duty Reserve Tax: the basics. Opłata skarbowa w przypadku udziałów – Stamp Duty on shares


Masz problemy prawne w Polsce? – Adwokat Broniszewski

Więcej informacji

Opracowanie: Weronika Tomaszewska-Collins
Ostatnia aktualizacja tekstu: 23.07.2010
Rozliczenia podatkowe w UK: Taxpol


Napisz komentarz


Komentarze są moderowane. Pisz na temat   “Podatek od nabytych udziałów”. Uzupełnij tekst, podziel się swoja wiedzą i doświadczeniem. Nie zadawaj w tym miejscu pytań!
Pytania (prośby o pomoc) zadajemy na forum.

Należy wypełnić wszystkie pola
GOV.UK

HMRC

VOTE

TAXPOL