Podatki w UK

Podatek od oszczędności i inwestycji zagranicznych

Jeśli czerpiesz dochody z oszczędności i inwestycji zagranicznych, zazwyczaj będziesz musiał umieścić informacje o nich w swojej deklaracji podatkowej (tax return) wypełnianej w systemie Self Assessment. Możliwe, że będziesz musiał zapłacić od nich podatek dochodowy (Income Tax). Jeśli jednak zapłaciłeś już podatek od tych dochodów za granicą, będziesz mógł skorzystać z ulgi podatkowej z tego tytułu.


Pracujesz w UK jako subcontractor? – Odzyskaj swój podatek!

Co kwalifikuje się jako dochód zagraniczny?

Dochód zagraniczny to każdy dochód, który otrzymujesz z kraju innego niż Anglia, Szkocja, Walia lub Irlandia Północna. W związku z tym dochody uzyskane na Wyspach Normandzkich i Wyspie Man także będą traktowane jako dochód zagraniczny. Do zagranicznych dochodów z oszczędności i inwestycji zaliczają się:
• odsetki od oszczędności przechowywanych na kontach w zagranicznych bankach i towarzystwach budowlanych
• dywidendy i odsetki od inwestycji w firmach zagranicznych
• czynsz pobierany za wynajem nieruchomości, znajdujących się za granicą


Jeśli zapłaciłeś już podatek za granicą

Jeżeli zostaniesz poproszony o uiszczenie podatku zarówno w Wielkiej Brytanii jak i za granicą, możesz odliczyć podatek zapłacony za granicą w formie specjalnej ulgi – foreign tax credit relief – która pozwoli Ci uniknąć podwójnego opodatkowania. W tym celu musisz wypełnić odpowiednie strony swojej deklaracji podatkowej. Wielka Brytania podpisała z wieloma krajami umowy o zapobieganiu podwójnemu opodatkowaniu. Mają one na celu pomóc Ci uniknąć płacenia podwójnego podatku od tych samych dochodów.

Więcej informacji o umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania oraz wykaz krajów – More on double taxation agreements and a list of countries (PDF, 640K)


Wysokość ulgi

Ulgę możesz zastosować do niższej z następujących kwot:
• podatku należnego za granicą zgodnie z zasadami opisanymi umową
• podatku należnego na terenie Wielkiej Brytanii

Jeśli więc podatek należny za granicą jest wyższy, niż podatek brytyjski, możesz skorzystać z ulgi wyłącznie w przypadku podatku brytyjskiego. Nawet w przypadku braku umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania między Wielką Brytanią a krajem, z którego pochodzi Twój dochód, możesz skorzystać z ulgi od podatku należnego za granicą (jest to tak zwana ulga jednostronna, czyli unilateral relief). Aby uzyskać dodatkowe informacje, skontaktuj się ze swoją placówką Tax Office.

Skontaktuj się ze swoją placówką Tax Office – Contact your Tax Office


Zagraniczny podatek od dywidend i odsetek

Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania zazwyczaj wyznaczają specjalną stawkę podatku potrącanego u źródła (tzw. withholding tax), którym dany kraj może obciążyć rezydenta Wielkiej Brytanii, czerpiącego określony rodzaj dochodów z tego kraju – na przykład w postaci dywidend ze spółek lub odsetek od oszczędności. Ulga, jaką możesz odliczyć od podatku brytyjskiego, jest w tym wypadku ograniczona do tej kwoty. Listę tych stawek znajdziesz w adnotacjach na tzw. zagranicznych stronach (foreign pages) deklaracji podatkowej. Jeśli zapłaciłeś podatek withhoilding tax u źródła według stawki wyższej niż ustalona dla dochodów tego typu, będziesz musiał zwrócić się do urzędu podatkowego za granicą z prośbą o zwrot nadpłaconego podatku.


Pracujesz w UK jako subcontractor? – Odzyskaj swój podatek!

Pobierz zagraniczne strony deklaracji podatkowej wypełnianej w systemie Self Assessment – Download the Self Assessment tax return foreign pages (PDF document 73K). Pobierz informator, który pomoże Ci w wypełnieniu stron deklaracji podatkowej, dotyczących kwestii zagranicznych – Download the foreign pages help notes (PDF document 187K). Pomoc z plikami w formacie PDF – Help with PDF files. Dane kontaktowe wszystkich placówek Tax Office – Contact details for all Tax Offices


Zysk z wynajmu nieruchomości zagranicznych

Jeśli musisz zapłacić brytyjski podatek od dochodów z wynajmu nieruchomości, znajdującej się poza granicami kraju, możesz skorzystać z tych samych ulg i odliczeń, które znajdują zastosowanie w przypadku nieruchomości na terenie Wielkiej Brytanii. Możesz także wystąpić o ulgę z tytułu podatku zapłaconego w innym kraju, wypełniając odpowiednie strony deklaracji podatkowej (tzw. foreign pages).

Opodatkowanie zysku z wynajmu nieruchomości zagranicznych – Tax on overseas property lettings


Ujawnianie dochodów zagranicznych

Musisz ujawnić wszystkie dochody uzyskane za granicą, wypełniając tzw. „foreign pages” deklaracji podatkowej.


Status rezydenta

W pewnych sytuacjach może się zdarzyć, że nie będziesz musiał w ogóle płacić podatku brytyjskiego od dochodów z zagranicy. Zależy to od tego, czy w danym roku podatkowym posiadasz w Wielkiej Brytanii status rezydenta dla celów podatkowych. Wysokość dochodów, od których będziesz musiał odprowadzić podatek, może także ulec zmianie, jeśli Wielka Brytania stanowi Twoją rezydencję zwykłą (ordinarily residence) lub domicyl podatkowy (domicile). Możesz dowiedzieć się więcej o powyższych statusach i ich wpływie na Twoje zobowiązania podatkowe w przypadku dochodów z zagranicznych inwestycji i oszczędności, odwiedzając stronę HM Revenue & Customs (HMRC).

Szczegółowe definicje rezydencji, rezydencji zwyczajowej oraz domicylu – Residence, ordinary residence and domicile: more detailed definitions (PDF, 752K)


Inne przydatne linki

Jak złożyć deklarację podatkową przez Internet – How to file your tax return online. Planowanie własnego budżetu – Planning your personal finances. Przegląd dostępnych metod oszczędzania i inwestowania – Savings and investments: an overview


Masz problemy prawne w Polsce? – Adwokat Broniszewski

Więcej informacji

Opracowanie: Weronika Tomaszewska-Collins
Ostatnia aktualizacja tekstu: 23.07.2010
Aktualna wersja w języku angielskim: Directgov
Rozliczenia podatkowe w UK: Taxpol


Napisz komentarz


Komentarze są moderowane. Pisz na temat   “Podatek od oszczędności i inwestycji zagranicznych”. Uzupełnij tekst, podziel się swoja wiedzą i doświadczeniem. Nie zadawaj w tym miejscu pytań!
Pytania (prośby o pomoc) zadajemy na forum.

Należy wypełnić wszystkie pola
GOV.UK

HMRC

VOTE

TAXPOL