Podatki w UK

Podatek od towarów przywiezionych spoza UE

Przybywając do Wielkiej Brytanii spoza Unii Europejskiej (UE), możesz przywieźć ze sobą określoną ilość produktów na własny użytek, bez konieczności uiszczenia dodatkowego podatku/cła. Jest to Twój własny limit, czyli allowance. Jeśli ją przekroczysz, możliwe, że będziesz musiał zapłacić cło i/lub podatek.


Pracujesz w UK jako subcontractor? – Odzyskaj swój podatek!

Limity towarów wolnych od cła /podatku

Poniżej podano dozwolone ilości najczęściej przewożonych produktów, które można wwieźć na teren Wielkiej Brytanii spoza Unii Europejskiej, bez konieczności uiszczenia cła i/lub podatku. Przewożąc je, musisz także spełnić warunki określone w sekcji „Dodatkowe warunki dotyczące przywozu produktów na teren Wielkiej Brytanii”. Jeśli nie spełnisz wszystkich wymienionych warunków lub jeżeli przekroczysz dozwolony limit, będziesz musiał zapłacić należne cło (Customs Duty), podatek akcyzowy (Excise Duty) i/lub należny podatek VAT od produktów importowanych (Import VAT). Istnieją także osobne przepisy dotyczące trunków oraz zakupów dokonanych w strefie wolnocłowej, które obejmują pasażerów tranzytowych, dokonujących przesiadek na lotniskach Unii Europejskiej.

Co może Cię czekać na lotnisku? – What to expect at the airport


Dopuszczalna ilość alkoholu

Możesz mieć przy sobie tylko jedną z poniżej podanych ilości:
• 1 litr spirytusu lub mocnych trunków o zawartości alkoholu przekraczającej 22% objętości
• 2 litry wzmocnionego wina (ja np. porto lub sherry), wina musującego lub innych napojów alkoholowych, których zawartość alkoholu nie przekracza 22% objętości

Możesz także łączyć powyższe ilości. Przykładowo, jeśli posiadasz przy sobie 1 litr mocnego wina (połowa dopuszczalnego limitu), możesz wwieźć także pół litra spirytusu (połowa dopuszczalnego limitu). W ten sposób wykorzystasz całą przysługującą Ci ilość dopuszczalną (allowance). Pamiętaj, że nie możesz przekroczyć ustalonego limitu.

Dodatkowo możesz jednak mieć przy sobie:
• 16 litrów piwa
• 4 litry zwykłego wina


Dopuszczalne ilości wyrobów tytoniowych

Możesz mieć przy sobie którekolwiek z poniższych:
• 200 papierosów
• 100 cygaretek
• 50 cygar
• 250 gram tytoniu

Możesz także połączyć te ilości, aby wykorzystać całkowity limit. Przykładowo, jeśli masz przy sobie 100 cygaretek (połowa dopuszczalnej liczby) możesz wwieźć także 25 cygar (połowa dopuszczalnej liczby). Dzięki temu wykorzystasz całkowity dopuszczalny limit, którego nie wolno Ci przekroczyć. Nie możesz jednak połączyć w ten sposób ilości przewożonego alkoholu i wyrobów tytoniowych.


Inne produkty, np. perfumy i pamiątki

Możesz przewozić inne produkty o łącznej wartości do £390 bez konieczności płacenia cła i/lub podatku. Jeśli przybyłeś do Wielkiej Brytanii prywatnym samolotem lub prywatnym jachtem, maksymalna wartość przewożonych produktów zwolnionych od cła i podatku wynosi £270. Jeśli przewozisz pojedynczy przedmiot, którego wartość przekracza wyznaczony limit, będziesz musiał zapłacić cło i/lub podatek od całkowitej wartości przedmiotu, a nie tylko od kwoty pozostałej po odliczeniu dopuszczalnego limitu. Nie istnieje także możliwość wykorzystania kilku osobnych limitów w celu przewozu przedmiotu o wartości wyższej niż dopuszczalna.

Sprawdź, które kraje należą do UE, w informatorze dla podróżnych przybywających do Wielkiej Brytanii – Check which countries are in the EU in the customs guide for travellers coming to the UK


Dodatkowe warunki

Aby móc skorzystać z przysługujących Ci limitów dotyczących towarów zwolnionych od cła i podatku, musisz spełnić także następujące warunki:
• musisz przewozić produkty osobiście
• przewożone produkty muszą być przeznaczone na własny użytek lub jako podarunek – jeśli osoba, dla której przeznaczone są produkty, płaci Ci za nie w jakikolwiek sposób (włącznie ze zwrotem kosztów lub wynagrodzeniem rzeczowym), produkty nie mogą być traktowane jako podarunek, w związku z czym będziesz musiał zapłacić należne cło i/lub podatek
• osoba przewożąca wyroby alkoholowe lub tytoniowe musi mieć ukończone 17 lat


Kontrola celna towarów

Przybywając do Wielkiej Brytanii spoza Unii Europejskiej musisz zgłosić się do odprawy celnej, jeżeli:
• przekroczyłeś przysługujący Ci limit przewożonych produktów
• produkty, które przewozisz, są przeznaczone do celów komercyjnych (w linku poniżej znajdziesz informacje o produktach handlowych przewożonych w bagażu)
• posiadasz przy sobie 10,000 Euro lub więcej (bądź równowartość tej kwoty w innej walucie) w gotówce
• podejrzewasz, że któreś z przewożonych przez Ciebie produktów mogą podlegać zakazom lub ograniczeniom

Możesz to poinformować urząd celny, korzystając z czerwonego przejścia (red channel) lub ze specjalnego telefonu (red-point phone). Urzędnik celny zatrudniony przez UK Border Agency (UKBA – brytyjskie służby graniczne) poinformuje Cię, czy musisz zapłacić dodatkowy podatek lub cło i w jaki sposób należy dokonać ewentualnej wpłaty.


Pracujesz w UK jako subcontractor? – Odzyskaj swój podatek!

Dowiedz się więcej o odprawie celnej przy wkraczaniu na teren Wielkiej Brytanii – Find out more about going through customs when you enter the UK. Dowiedz się więcej o produktach przeznaczonych do celów komercyjnych, przewożonych w Twoim bagażu lub pojeździe – Find out more about carrying commercial goods in your baggage or vehicle


Wysokość cła lub podatku, który będziesz musiał zapłacić

Jeśli przekroczysz dopuszczalne ilości i/lub nie spełnisz opisanych powyżej warunków, będziesz musiał uiścić dodatkowe opłaty, w skład których mogą wchodzić:
• opłata celna (Customs Duty)
• akcyza (Excise Duty) w przypadku wyrobów tytoniowych i alkoholowych
• VAT od produktów importowanych (Import VAT. VAT obejmie także wszelkie dodatkowe opłaty, którymi możesz zostać obciążony.)

1) Stawki opłat celnych (Customs Duty)

Opłata celna zostaje uchylona, jeśli całkowita należna kwota nie przekracza £7. W przypadku towarów przewożonych przez podróżnych wjeżdżających do Wielkiej Brytanii, cłem objęte są wyłącznie te produkty, których łączna wartość przekracza £340. Powyżej tej kwoty i do £553, cło jest naliczane według stałej stawki, która wynosi 2.5% wartości produktów. W przypadku produktów, których wartość przekracza £553, wysokość naliczonego cła jest zależna od rodzaju produktów. Informacje o obowiązujących stawkach możesz uzyskać, dzwoniąc na Infolinię ds. podatku VAT, cła i akcyzy (VAT, Customs and Excise Helpline).

2) Stawki podatku akcyzowego (Excise Duty)

Akcyzą objęte są wszystkie wyroby alkoholowe i tytoniowe, których ilość przekracza dopuszczalne limity lub których przewóz nie spełnia dodatkowych warunków. Stawki akcyzy od wyrobów tytoniowych i alkoholowych znajdziesz na stronie HM Revenue & Customs.

Sprawdź aktualne stawki akcyzy na wyroby alkoholowe – Check the current alcohol duty rates. Sprawdź aktualne stawki akcyzy na wyroby tytoniowe – Check the current tobacco duty rates

3) VAT od produktów importowanych (Import VAT)

VAT ten jest obliczany jako procent całkowitej wartości towarów i innych dodatkowych należności. Obowiązująca stawka jest taka sama jak w przypadku podatku VAT, którym objęte są podobne produkty sprzedawane na terenie Wielkiej Brytanii.

Sprawdź obowiązujące stawki podatku VAT od różnych produktów i usług – Check VAT rates for different goods and services. Dodatkowe informacje o cłach, akcyzie i podatku VAT od importowanych produktów – More about Customs Duty, Excise Duty and Import VAT


Produkty podlegające zakazom i ograniczeniom

Niektóre produkty, jak np. nielegalne leki i wszelkie rodzaje broni zaczepnej, nie mogą zostać wwiezione na teren Wielkiej Brytanii w żadnym wypadku. Istnieją także produkty, które podlegają ograniczeniom lub ich import wymaga posiadania specjalnych licencji bądź zezwoleń. Obostrzeniom podlegają także niektóre produkty spożywcze – na przykład zakazany jest przywóz produktów mięsnych i nabiału z większości krajów znajdujących się poza Unią Europejską.

Dowiedz się, które produkty są zakazane lub podlegają ograniczeniom – Find out more about what goods are banned or restricted


Dodatkowa pomoc i porady

Jeśli chciałbyś uzyskać więcej informacji na temat wwożenia do Wielkiej Brytanii towarów pochodzących spoza Unii Europejskiej, możesz skontaktować się z Infolinią ds. podatku VAT, cła i akcyzy (VAT, Customs and Excise Helpline) pod numerem 0845 010 9000. Linia działa od 8:00 do 20:00 od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem świąt państwowych.

Dane kontaktowe, pod którymi możesz uzyskać dodatkowe informacje dotyczące urzędów celnych, handlu zagranicznego oraz podatku akcyzowego – More contact details for Customs, International Trade and Excise enquiries


Inne przydatne linki

Podatek od przedmiotów osobistych w przypadku przeprowadzki na teren Wielkiej Brytanii – Tax on personal items when moving to the UK. Sprawdź, które kraje należą do UE, w informatorze dla podróżnych przybywających do Wielkiej Brytanii – Check which countries are in the EU in the customs guide for travellers coming to the UK. Podatek dochodowy po przybyciu do Wielkiej Brytanii – Income Tax when arriving in the UK. Podatek od dochodów zagranicznych – Tax on overseas income. Podatek od wynagrodzenia za pracę za granicą – Tax on overseas earnings from employment. Podatek dochodowy w przypadku opuszczenia Wielkiej Brytanii – Income Tax when leaving the UK


Masz problemy prawne w Polsce? – Adwokat Broniszewski

Więcej informacji

Opracowanie: Weronika Tomaszewska-Collins
Ostatnia aktualizacja tekstu: 19.07.2010
Aktualna wersja w języku angielskim: Directgov
Rozliczenia podatkowe w UK: Taxpol


Napisz komentarz


Komentarze są moderowane. Pisz na temat   “Podatek od towarów przywiezionych spoza UE”. Uzupełnij tekst, podziel się swoja wiedzą i doświadczeniem. Nie zadawaj w tym miejscu pytań!
Pytania (prośby o pomoc) zadajemy na forum.

Należy wypełnić wszystkie pola
GOV.UK

HMRC

VOTE

TAXPOL