Podatki w UK

Podatek od towarów przywiezionych z krajów UE

Przybywając do Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej (UE), możesz przywieźć ze sobą nieograniczoną ilość większości produktów, pod warunkiem, że są one przeznaczone na własny użytek. Co prawda nie będziesz musiał zapłacić od nich podatku ani cła, ale obowiązują dodatkowe przepisy, których należy przestrzegać.


Pracujesz w UK jako subcontractor? – Odzyskaj swój podatek!

Przyjazd z krajów UE

Przybywając do Wielkiej Brytanii z kraju należącego do Unii Europejskiej, możesz posiadać przy sobie nieograniczoną ilość większości produktów. Nie istnieją żadne restrykcje, nawet w przypadku produktów objętych akcyzą, takich jak alkohol, czy wyroby tytoniowe. Muszą jednak zostać spełnione poniższe warunki:
• musisz przewozić produkty osobiście
• przewożone produkty muszą być przeznaczone na własny użytek lub jako podarunek – jeśli osoba, dla której przeznaczone są produkty płaci Ci za nie w jakikolwiek sposób (włącznie ze zwrotem kosztów lub wynagrodzeniem rzeczowym), produkty nie mogą być traktowane jako podarunek i mogą zostać zatrzymane
• podatek lub akcyza od produktów musi zostać opłacona w kraju UE, w którym zostały one nabyte

Jeśli nie spełniasz powyższych warunków, produkty (a także przewożący je pojazd) mogą zostać zatrzymane. Więcej informacji na temat podatku akcyzowego (Excise Duty) znajdziesz w specjalnym informatorze „Customs Duty, Excise Duty and Import Tax: introduction” („Wprowadzenie do cła, podatku akcyzowego i podatku VAT od produktów importowanych”). Link do informatora znajdziesz na dole strony.


Paliwo silnikowe

Poza paliwem znajdującym się w baku Twojego pojazdu, możesz także przewozić paliwo zapasowe dla tego pojazdu bez konieczności uiszczenia dodatkowej akcyzy. Paliwo musi znajdować się w odpowiednim pojemniku.

Sprawdź, które kraje należą do UE: informator HMRC dla podróżnych odwiedzających Wielką Brytanię – Check which countries are in the EU: HMRC guide for travellers coming to the UK (PDF, 280KB)


Odprawa celna

Jeśli urzędnik celny pracujący dla UK Border Agency (UKBA – brytyjskie służby graniczne) podejrzewa, że wwozisz na teren Wielkiej Brytanii objęte akcyzą produkty z zamiarem ich sprzedaży, ma on prawo zatrzymać Cię w celu zadania dodatkowych pytań i przeprowadzenia kontroli. Pytania mogą dotyczyć:
• rodzaju i ilości przewożonych produktów
• ich przeznaczenia
• ceny, którą za nie zapłaciłeś
• tego, jak często podróżujesz
• ilości wypalanych przez Ciebie papierosów i spożywanego alkoholu

Choć nie obowiązują żadne ograniczenia dotyczące ilości wwożonych z terenu UE wyrobów alkoholowych i tytoniowych, urzędnicy celni prawdopodobnie poproszą Cię o dodatkowe wyjaśnienia, jeśli posiadasz przy sobie więcej niż:
• 3200 papierosów
• 200 cygar
• 400 cygaretek
• 3 kilogramy tytoniu
• 110 litrów piwa
• 90 litrów wina
• 10 litrów spirytusu
• 20 litrów mocnego wina (np. porto lub sherry)

Jeśli HM Revenue & Customs (HMRC) nabierze pewności, że artykuły są przewożone w celach komercyjnych, zarówno przewożone produkty, jak i pojazd wykorzystany do ich przewozu, mogą zostać przejęte przez służby celne.

Dowiedz się więcej o wwożeniu produktów do Wielkiej Brytanii w celach komercyjnych – Find out more about bringing goods into the UK for commercial use. Co zrobić, jeśli produkty zostały przejęte przez urząd celny? – What to do if your goods are seized by customs


Kontrola celna towarów

Musisz poinformować urząd celny o wszelkich produktach pochodzących z UE, co do których podejrzewasz, że mogą one podlegać określonym zakazom lub ograniczeniom. Możesz to zrobić, korzystając z czerwonego przejścia (red channel) lub ze specjalnego telefonu (red-point phone). Urzędnik celny poinformuje Cię, czy musisz zapłacić dodatkowy podatek lub cło i w jaki sposób należy dokonać wpłaty. Pamiętaj, że w przypadku towarów przewożonych w celach komercyjnych obowiązują odrębne przepisy.


Pracujesz w UK jako subcontractor? – Odzyskaj swój podatek!

Dowiedz się więcej o odprawie celnej przy wkraczaniu na teren Wielkiej Brytanii – Find out more about going through customs when you enter the UK


Stawki podatku akcyzowego
(Excise Duty)

Aktualnie obowiązujące stawki akcyzy na wyroby tytoniowe znajdziesz na stronie internetowej HMRC.

Sprawdź aktualne stawki akcyzy na wyroby tytoniowe – Check the current tobacco duty rates


Zakazy i ograniczena

Niektóre produkty, jak np. broń zaczepna lub nielegalne leki, nie mogą zostać wwiezione na teren Wielkiej Brytanii bez względu na to, skąd pochodzą. Inne produkty, jak np. broń palna, podlegają specjalnym restrykcjom. Niektóre produkty spożywcze i roślinne mogą także podlegać ograniczeniom, jeżeli:
• mogą być źródłem szkodników lub chorób
• nie są przeznaczone do własnego użytku
• nie zostały wyhodowane w UE

Dowiedz się, które produkty podlegają zakazom lub ograniczeniom – Find out more about what goods are banned or restricted


Dodatkowa pomoc i porady

Jeśli chciałbyś uzyskać więcej informacji na temat wwożenia na teren Wielkiej Brytanii towarów pochodzących z Unii Europejskiej, możesz skontaktować się z Infolinią ds. podatku VAT, cła i akcyzy (VAT, Customs and Excise Helpline) pod numerem 0845 010 9000. Infolinia ta jest dostępna od 8:00 do 20:00 od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem świąt państwowych.

Dane kontaktowe, pod którymi możesz uzyskać dodatkowe informacje dotyczące urzędów celnych, handlu zagranicznego oraz podatku akcyzowego – More contact details for Customs, International Trade and Excise enquiries


Inne przydatne linki

Dodatkowe informacje o cłach, akcyzie i podatku VAT od produktów importowanych – More about Customs Duty, Excise Duty and Import VAT. Co zrobić, jeśli produkty zostały przejęte przez urząd celny? – What to do if your goods are seized by customs. Podatek dochodowy po przyjeździe do Wielkiej Brytanii – Income Tax when arriving in the UK


Masz problemy prawne w Polsce? – Adwokat Broniszewski

Więcej informacji

Opracowanie: Weronika Tomaszewska-Collins
Ostatnia aktualizacja tekstu: 19.07.2010
Aktualna wersja w języku angielskim: Directgov
Rozliczenia podatkowe w UK: Taxpol


Napisz komentarz


Komentarze są moderowane. Pisz na temat   “Podatek od towarów przywiezionych z krajów UE”. Uzupełnij tekst, podziel się swoja wiedzą i doświadczeniem. Nie zadawaj w tym miejscu pytań!
Pytania (prośby o pomoc) zadajemy na forum.

Należy wypełnić wszystkie pola
GOV.UK

HMRC

VOTE

TAXPOL