Podatki w UK

Podatek od wykupionych rent dożywotnich

Od kwietnia 2007 obowiązują nowe zasady dotyczące opodatkowania zysków emerytalnych z wykupionych rent (retirement annuities). Jeśli podejrzewasz, że zapłaciłeś zbyt wysoki podatek, będziesz musiał wystąpić o jego odzyskanie w wyznaczonym terminie.


Rozlicz podatek – Przez internet o 30% taniej !

Czym jest wykupiona renta?

Retirement annuities (wykupione renty) są wypłacane w oparciu o umowy Retirement Annuity Contracts – swego rodzaju plany emerytalne, które były dostępne do 1 lipca 1988. Następnie zostały one zastąpione przez emerytury prywatne, jednak renty wykupione przed 1 lipca 1988 mogły zostać utrzymane do momentu przejścia ich beneficjentów na emeryturę.

Wykupione renty: znajdź odpowiedź na swoje pytania – Retirement annuities: find answers to your questions. Więcej informacji o umowach dotyczących wykupionych rent dożywotnich (strona Serwisu Porad Emerytalnych) – More about retirement annuity contracts (Pensions Advisory Service website)


Opodatkowanie rent przed kwietniem 2007

Przed 5 kwietnia 2007 wszystkie renty typu retirement annuities były wypłacane po odprowadzeniu od nich podatku według stawki podstawowej, za wyjątkiem sytuacji, w których wypełniony został formularz R89 „Application to receive an annuity without tax taken off” (Wniosek o wypłacenie renty w formie nieopodatkowanej). Formularz ten należy wypełnić, w przypadku gdy całkowity dochód jest zbyt niski, aby konieczne było odprowadzenie podatku.


Opodatkowanie renty dziś

System uległ zmianie 6 kwietnia 2007. Teraz wszystkie renty typu retirement annuities – z wyjątkiem Purchased Life Annuities – są opodatkowane w systemie PAYE, tak samo jak ma to miejsce w przypadku emerytur zakładowych i prywatnych.

1) PAYE w przypadku osób pobierających retirement annuity

Tax Office prześle Twój kod podatkowy podmiotowi zarządzającemu wypłacającemu Ci zyski z renty, informując tym samym o wysokości podatku, który powinieneś zapłacić. HM Revenue & Customs (HMRC) nadaje kod podatkowy w oparciu o posiadane informacje dotyczące Twojego wieku i całkowitych dochodów – kod może także posłużyć do odprowadzenia Twojego podatku od emerytury państwowej (State Pension), jeśli nie płacisz od niej podatku w inny sposób. Kod podatkowy zostanie Ci przekazany za pośrednictwem dokumentu P2 PAYE Coding Notice. Koniecznie przejrzyj uważnie informacje zawarte w tym dokumencie – jeśli uważasz, że zawiera on błędy, możesz poprosić HMRC o weryfikację i odzyskać nadpłacony podatek. Więcej informacji znajdziesz w artykułach wymienionych w sekcji „Inne przydatne linki”.

2) Formularz P60

Na zakończenie roku podatkowego otrzymasz formularz P60. Znajdziesz w nim sumę uzyskanych wpłat z tytułu wykupionej renty oraz informacje o odprowadzonym podatku. Rok podatkowy trwa od 6 kwietnia do 5 kwietnia roku następnego. Zachowaj otrzymany formularz P60, na wypadek gdybyś musiał wypełnić deklarację podatkową lub sprawdzić, jaką kwotę podatku zapłaciłeś.


Jeśli uważasz, że zapłaciłeś zbyt wysoki podatek

Jeżeli obawiasz się, że podatek odprowadzony od Twoich dochodów z tytułu zawartej umowy Retirement Annuity Contract jest zawyżony, możesz zadzwonić na specjalną Infolinię HMRC pod numerem 0845 366 7868 – działa ona od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8:30 do 17:00. Zanim zadzwonisz, upewnij się, że posiadasz przy sobie następujące dane:
• numer ubezpieczenia społecznego National Insurance lub numer podatnika (tax reference)
• szczegóły dotyczące wykupionej renty
• szczegóły dotyczące dochodów z innych źródeł, np. pobieranej emerytury państwowej (State Pension) lub dochodów z inwestycji

Jeśli wolisz, możesz zdecydować się na kontakt listowny pod adresem:


Rozlicz podatek – Przez internet o 30% taniej !

HM Revenue & Customs (HMRC) RACS
Leicester and Northants LPO
Saxon House
1 Causeway Lane
Leicester
LE1 4AE

Po nawiązaniu kontaktu w sprawie możliwej nadpłaty, możesz zostać poproszony o wypełnienie formularza P161 „Pension Coding” (Kody emerytalne). Informacje przekazane za pośrednictwem formularza pozwolą na prawidłowe obliczenie Twojego podatku od dochodów – w tym także od otrzymywanych przez Ciebie annuities. Formularz możesz pobrać pod poniższym linkiem. Jest on także dostępny w wersji napisanej powiększoną czcionką, Braillem, a także w wersji CD, na dyskietce oraz w postaci nagrania audio. Aby otrzymać formularz w którymś z tych formatów, zadzwoń pod numer 0845 366 7887 – konsultanci są dostępni od poniedziałku do piątku od 8:00 do 20:00 oraz w soboty od 8:00 do 16:00. Emeryci mogą także skorzystać z pomocy oferowanej przez HMRC (Pensioners Assistance). Pomoc jest udzielana w formie indywidualnych konsultacji, które mogą mieć miejsce w Twojej placówce Tax Office lub – w razie potrzeby – u Ciebie w domu. Jeśli chciałbyś skorzystać z tej usługi, zadzwoń na infolinię ds. Retirement Annuity Contracts pod numerem 0845 366 7868.

Dlaczego powinieneś wypełnić formularz P161 dotyczący kodów emerytalnych – Why it’s important to fill in your P161 Pension Coding form. Formularz P161: “Kody emerytalne” i dodatkowe informacje – Form P161: 'Pension Coding' and helpsheet


Składanie wniosku o zwrot podatku

Jeśli płacisz zbyt wysoki podatek, możesz wystąpić o jego zwrot do 6 lat po dokonaniu nadpłaty, pod warunkiem, że złożysz wniosek przed dniem 31 stycznia. Przykładowo, składając wniosek przed 31 stycznia 2009 możesz odzyskać podatek za okres od kwietnia 2003. Jeśli złożysz wniosek 1 lutego 2009, utracisz prawo do zwrotów za okres do kwietnia 2003 i Twój wniosek obejmie wyłącznie okres rozpoczynający się w kwietniu 2004.


Zwrot nadpłaconego podatku

Podatek nadpłacony po kwietniu 2007 zostanie Ci zwrócony w ramach systemu PAYE. W przypadku podatku nadpłaconego przed kwietniem 2007, HMRC zwróci Ci nadpłacony podatek w formie wypłaty. Pamiętaj, że możesz zostać poproszony o przesłanie rocznych rozliczeń (annual statements), na podstawie których zostanie obliczony należny Ci zwrot podatku.


Wykupione renty dożywotnie i podatek

Tzw. purchased life annuities to gwarantowany dożywotni dochód, który może zostać wykupiony za pieniądze pochodzące z dowolnego źródła, a nie tylko z emerytury. Jeśli pobierasz ten rodzaj dochodu, prawdopodobnie otrzymujesz kwotę pozostałą po odliczeniu podatku według stawki podstawowej. Jeżeli uważasz, że nie powinieneś płacić tego podatku – lub jeżeli uważasz, że podatek ten powinien być niższy – z uwagi na Twoje niskie dochody, możesz wystąpić o zwrot nadpłaconego podatku. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w poniższych linkach.

Odzyskiwanie podatku od wykupionej renty dożywotniej – Reclaiming tax on purchased life annuity income. Czy musisz płacić podatki po przejściu na emeryturę? – Do you have to pay tax in retirement?. Dowiedz się więcej o wykupionych rentach dożywotnich na stronie Agencji ds. Usług Finansowych – Find out more about purchased life annuities on the Financial Services Authority website


Inne przydatne linki

Emerytury i benefity a kod podatkowy – Pensions, state benefits and your tax code. Zwrot podatku odprowadzonego od emerytury – Claim back tax if you’ve had too much deducted from your pension. Opodatkowanie emerytur zakładowych, prywatnych i zagranicznych – Tax on company, personal or foreign pensions. Dowiedz się więcej o rentach na stronie Serwisu Doradztwa Emerytalnego – Find out more about annuities on the Pensions Advisory Service website


Wybierz dobre biuro księgowe –

Więcej informacji

Opracowanie: Weronika Tomaszewska-Collins
Ostatnia aktualizacja tekstu: 22.07.2010
Aktualna wersja w języku angielskim: Directgov
Rozliczenia podatkowe w UK: Taxpol


Napisz komentarz


Komentarze są moderowane. Pisz na temat   “Podatek od wykupionych rent dożywotnich”. Uzupełnij tekst, podziel się swoja wiedzą i doświadczeniem. Nie zadawaj w tym miejscu pytań!
Pytania (prośby o pomoc) zadajemy na forum.

Należy wypełnić wszystkie pola
GOV.UK

HMRC

VOTE

TAXPOL