Podatki w UK

Podatek od wynajmu umeblowanych kwater wakacyjnych

Jeśli udostępniasz pod wynajem umeblowane zakwaterowanie wakacyjne położone w granicach Europejskiego Obszaru Ekonomicznego (EOG), zysk z tego wynajmu może być traktowany inaczej aniżeli pozostałe zyski pochodzące z wynajmu nieruchomości. Nieruchomość taka musi jednak spełniać określone kryteria podlegające testom kwalifikacyjnym (qualifying tests).


Rozlicz podatek – Przez internet o 30% taniej !

Najnowsze zmiany w zasadach

Zmiany budżetowe ogłoszone w roku 2009 zakładają, że specjalne zasady obowiązujące ten rodzaj wynajmu mają zostać wycofane dla podatku dochodowego (Income Tax) i podatku od zysków kapitałowych (Capital Gains Tax) od 6 kwietnia 2010, oraz od 1 kwietnia 2010 – dla podatku dochodowego od osób prawnych (Corporate Tax). Zmiany te mają zostać zawarte w ustawie finansowej z roku 2010 (2010 Finance Bill).

Więcej o wycofaniu zasad dotyczących wynajmu umeblowanych nieruchomości w okresie wakacyjnym – More about the withdrawal of the furnished holiday lettings rules (PDF document 79K)


Zasady wynajmu

Aby Twoja nieruchomość mogła kwalifikować się jako kwatera wakacyjna pod wynajem, musi ona:
• być położona w granicach EOG
• być umeblowana
• być ogólnodostępna pod wynajem, jako dom wakacyjny, przez przynajmniej 140 dni w roku
• wynajmowana w celach komercyjnych jako zakwaterowanie wakacyjne przynajmniej przez 70 dni w roku (czynsz musi być pobierany według stawek rynkowych, a nie według stawek zaniżonych dla krewnych i znajomych)

Kwatery wakacyjne muszą być:
• wynajmowane na krótkie okresy czasu, nie przekraczające 31 dni oraz
• być przeznaczone wyłącznie pod wynajem przez okres przynajmniej 210 dni (211 w latach przestępnych)


Pozostałe ograniczenia

Nie możesz wynajmować kwatery wakacyjnej tej samej osobie przez więcej niż 31 dni w roku. Jeśli jednak spełniasz kryteria kwalifikacyjne dla 210 (lub 211) dni, przez pozostałe 155 dni nie obowiązują żadne ograniczenia dotyczące dłuższych okresów najmu. Te dłuższe wynajmy nie będą jednak traktowane jako wynajem wakacyjny.


Obliczanie dochodu do opodatkowania

Twój zysk z wynajmu umeblowanych kwater wakacyjnych jest obliczany w taki sam sposób, w jaki zysk z innych rodzajów wynajmu, z tą różnicą, że zamiast ulg z tytułu zużycia (wear and tear allowance) przysługuje Ci ulga inwestycyjna (capital allowance). Przykładem kosztów, za które przysługiwać Ci może Ci taka ulga, mogą być koszty wyposażenia i umeblowania oraz nabycia dodatkowych sprzętów, takich jak lodówka czy pralka. Pod poniższymi linkami znajdziesz więcej informacji o ulgach inwestycyjnych oraz obliczaniu zysków z wynajmu umeblowanych kwater wakacyjnych. Jeśli Twoja nieruchomość nie spełnia warunków określonych dla umeblowanej kwatery wakacyjnej, podatek od dochodu zapłacisz według zasad obowiązujących w przypadku dochodów z wynajmu zwykłego lokalu mieszkalnego.

Koszty i ulgi odliczane od dochodu z tytułu posiadanej nieruchomości – Expenses and allowances on income from property. Pobierz dodatkowe informacje pomocne w wypełnianiu stron dotyczących gruntów i nieruchomości – Download land and property pages help notes (PDF 87K)


Korzyści podatkowe

Możesz skorzystać z korzystniejszych form opodatkowania, jeśli Twoja nieruchomość kwalifikuje się jako umeblowana kwatera wakacyjna i spełniony jest którykolwiek z poniższych warunków:
• po rozliczeniu przychodów z czynszu okazało się, że poniosłeś stratę
• sprzedajesz lub w inny sposób „pozbywasz się” nieruchomości


Jeśli poniosłeś stratę

Jeśli Twoja działalność ma charakter komercyjny, możesz odliczyć wszelkie poniesione straty od pozostałych uzyskanych dochodów, niekoniecznie z nieruchomości, obniżając w ten sposób całkowity należny podatek. Możesz także przenieść stratę na kolejny rok i odliczyć ją od przyszłych zysków z wynajmu. Dowiedz się więcej o odliczaniu strat z broszury informacyjnej dotyczącej gruntów i nieruchomości w kontekście wypełniania deklaracji podatkowej (tax return) w ramach systemu Self Assessment. Znajdziesz ją w poniższym linku.

Pobierz dodatkowe informacje pomocne w wypełnianiu stron dotyczących gruntów i nieruchomości – Download land and property pages help notes (PDF document 87K)


Rozlicz podatek – Przez internet o 30% taniej !

Jeśli sprzedajesz lub w inny sposób „pozbywasz się” nieruchomości

Możesz skorzystać z ulg od podatku od zysków kapitałowych – np. z ulgi Business Assetss Roll-Over Relief. Przykładowo, jeśli w ciągu trzech lat od ich uzyskania zainwestujesz dochody ze sprzedaży w inne aktywa, możesz odroczyć podatek od zysków kapitałowych do momentu sprzedaży tych nowo-nabytych aktywów. Aby zrozumieć w pełni obowiązujące zasady i dowiedzieć się więcej o innych dostępnych ulgach, porozmawiaj ze swoim doradcą lub z pracownikiem Tax Office na temat ulg podatkowych w przypadku zysków kapitałowych ze sprzedaży umeblowanych nieruchomości wynajmowanych jako kwatery wakacyjne. Informacje te możesz także znaleźć na stronie HM Revenue & Customs (HMRC).

Dowiedz się więcej o nieruchomościach i podatku od zysków kapitałowych – Find out more about property and Capital Gains Tax. Pobierz informator dotyczący ulgi z tytułu inwestowania zysków w aktywa – Download HMRC helpsheet on business asset roll-over relief (PDF 60K)


Jak zadeklarować swój dochód i wydatki

Dochód z wynajmu umeblowanych kwater wakacyjnych musisz umieścić w swojej deklaracji podatkowej (Self Assessment tax return) na stronach poświęconych gruntom i nieruchomościom. Jeśli nie otrzymałeś formularza deklaracji podatkowej, możesz sprawdzić jak go zdobyć pod poniższym linkiem.

Dowiedz się jak zdobyć formularz deklaracji podatkowej – Find out how to get a tax return


Dopuszczalne wydatki

Niektóre koszty poniesione w związku z posiadaną nieruchomości mogą zostać uwzględnione w celu obniżenia należnego podatku. Szczegółową listę wydatków, które możesz i których nie możesz odliczyć, znajdziesz w poniższym artykule.

Odliczanie kosztów i ulg od dochodu z tytułu posiadanej nieruchomości – Expenses and allowances on income from property


Jakie informacje należy przechowywać?

Aby móc prawidłowo wypełnić strony deklaracji dotyczące gruntów i nieruchomości, potrzebne Ci będą następujące informacje i dokumenty:
• wykaz otrzymanego czynszu oraz daty wynajmu nieruchomości
• wykaz poniesionych kosztów (aby sprawdzić, które koszty będziesz mógł odliczyć, przeczytaj informacje pomocnicze dotyczące stron związanych z gruntami i nieruchomościami)
• rachunki, faktury i wyciągi bankowe
• wszystkie te informacje musisz przechowywać przez sześć lat po zakończeniu roku podatkowego, którego dotyczą

Pomoc w wypełnieniu tych stron deklaracji możesz uzyskać, dzwoniąc na infolinię ds. Self Assessment pod numerem 0845 9000 444 (jest ona czynna od 8:00 do 22:00, siedem dni w tygodniu).

Prowadzenie dokumentacji przez właścicieli wynajmowanych nieruchomości – Record keeping for landlords


Inne przydatne linki

Więcej informacji o podatku od dochodów z wynajmu nieruchomości – More about tax on rental income. Kupno i sprzedaż nieruchomości – Buying and selling property


Wybierz dobre biuro księgowe –

Więcej informacji

Opracowanie: Weronika Tomaszewska-Collins
Ostatnia aktualizacja tekstu: 23.09.2010
Aktualna wersja w języku angielskim: Directgov
Rozliczenia podatkowe w UK: Taxpol


Napisz komentarz


Komentarze są moderowane. Pisz na temat   “Podatek od wynajmu umeblowanych kwater wakacyjnych”. Uzupełnij tekst, podziel się swoja wiedzą i doświadczeniem. Nie zadawaj w tym miejscu pytań!
Pytania (prośby o pomoc) zadajemy na forum.

Należy wypełnić wszystkie pola
GOV.UK

HMRC

VOTE

TAXPOL