Podatki w UK

Podatek od zarobków zagranicznych

Jeśli wykonujesz pracę dla zagranicznego pracodawcy lub pracujesz za granicą dla pracodawcy brytyjskiego, wysokość podatku, który będziesz musiał zapłacić, zależy od tego, w jakim kraju znajduje się siedziba Twojego pracodawcy, w jakim kraju została wykonana praca oraz od tego, jaki status ma Twój pobyt w Wielkiej Brytanii (może to być resident, ordinary resident lub domiciled).


Pracujesz w UK jako subcontractor? – Odzyskaj swój podatek!

Zatrudnienie w Republice Irlandii – Wielka Brytania, czy zagranica?

Jeśli siedziba pracodawcy znajduje się na terenie Republiki Irlandii, będzie on traktowany jak pracodawca brytyjski, jednak wykonywanie pracy na w Republice Irlandii to praca za granicą. Statusy: resident, ordinarily resident i domiciled

1) Resident – rezydent

• jeśli spędziłeś w Wielkiej Brytanii przynajmniej 183 dni w danym roku podatkowym, za ten rok przysługuje Ci status rezydenta dla celów podatkowych
• jeśli przybyłeś do Wielkiej Brytanii w celu pozostania na stałe lub na okres przynajmniej trzech lat, status rezydenta przysługuje Ci od chwili przyjazdu na teren kraju
• będziesz także traktowany jako rezydent, jeśli spędzasz w Wielkiej Brytanii średnio 91 dni w roku podatkowym (średnia ta może być obliczona na przestrzeni maksymalnie czterech kolejnych lat)

2) Ordinarily resident – zwykły rezydent

• jeśli jesteś rezydentem Wielkiej Brytanii przez kilka kolejnych latach, zazwyczaj będziesz traktowany jako osoba przebywająca na stałe w tym kraju, czyli ordinarily resident
• będziesz traktowany jako ordinarily resident od dnia przyjazdu, jeśli przybyłeś do Wielkiej Brytanii z oczywistym zamiarem pozostania w tym kraju na okres przynajmniej trzech lat

3) Domiciled – osoba zamieszkała na stałe

domicile, czyli stałe miejsce zamieszkania lub domicyl, jest zazwyczaj nabywany w momencie przyjścia na świat, jednak jako termin prawny obejmuje on szeroki wachlarz czynników

Możesz należeć do wszystkich trzech, wyżej wymienionych kategorii – albo do żadnej z nich.

Szczegółowe definicje terminów rezydencji, rezydencji zwykłej i domicylu – Detailed definitions of resident, ordinarily resident and domiciled (PDF, 752K)


Jeśli nie masz statusu rezydenta UK dla celów podatkowych

Jeżeli nie przysługuje Ci status rezydenta Wielkiej Brytanii dla celów podatkowych, nie będziesz płacił podatków brytyjskich od wynagrodzenia za pracę wykonywaną za granicą (jednak Twoje zarobki mogą podlegać opodatkowaniu w innym kraju). Będziesz jednak musiał zapłacić podatek w Wielkiej Brytanii od wynagrodzenia z zagranicy, otrzymanego za pracę wykonaną na terenie Wielkiej Brytanii. Możliwe, że Twój pracodawca będzie musiał skorzystać z systemu Pay As You Earn (PAYE), w ramach którego podatek jest odprowadzany bezpośrednio od Twoich zarobków, bądź też będziesz musiał samodzielnie wypełnić swoją deklarację podatkową (tax return) w systemie Self Assessment. Istnieją specjalne zasady, regulujące nabycie lub utratę statusu rezydenta Wielkiej Brytanii w trakcie roku podatkowego. Istnieją także odrębne przepisy dotyczące pracowników żeglugi morskiej. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w dalszej części artykułu.

Self Assessment: objaśnienie – Understanding Self Assessment


Praca wykonywana całkowicie poza UK dla brytyjskiego pracodawcy

Jeżeli:
• posiadasz status rezydenta lub zwykłego rezydenta – zapłacisz podatek od całkowitych zarobków
• posiadasz status rezydenta, ale nie zwykłego rezydenta – zapłacisz podatek tylko od zarobków sprowadzonych do Wielkiej Brytanii

W tym wypadku nieistotny jest fakt, czy Wielka Brytania jest Twoim stałym miejscem zamieszkania.


Praca dla brytyjskiego pracodawcy wykonywana częściowo w, a częściowo poza UK

Jeżeli posiadasz status rezydenta lub zwykłego rezydenta – zapłacisz podatek od swoich całkowitych zarobków. Jeśli posiadasz wyłącznie status rezydenta, a nie zwykłego rezydenta:
• zapłacisz podatek od całkowitego wynagrodzenia za pracę wykonaną na terenie Wielkiej Brytanii
• w przypadku pracy wykonywanej za granicą – zapłacisz podatek wyłącznie od zarobków sprowadzonych na teren Wielkiej Brytanii

W tym wypadku nie ma znaczenia to, czy Wielka Brytania jest Twoim stałym miejscem zamieszkania.


Praca dla pracodawcy zagranicznego wykonywana wyłącznie poza UK

Jeśli jesteś rezydentem, ale nie mieszkasz na stałe w Wielkiej Brytanii (jest ona Twoim domicylem):
• zapłacisz podatek wyłącznie od zarobków sprowadzonych do Wielkiej Brytanii – bez względu na to, czy posiadasz status ordinarily resident

Jako rezydent mieszkający na stałe w Wielkiej Brytanii (domiciled):
• zapłacisz podatek od wszystkich dochodów, jeśli posiadasz statut zwykłego rezydenta
• jeśli nie posiadasz statutu zwykłego rezydenta, zapłacisz podatek wyłącznie od zarobków sprowadzonych do Wielkiej Brytanii


Praca wykonywana częściowo w, a częściowo poza UK dla pracodawcy zagranicznego

Jeżeli posiadasz status rezydenta lub zwykłego rezydenta, zapłacisz podatek brytyjski od całkowitych zarobków. Jeśli posiadasz wyłącznie status rezydenta, ale nie zwykłego rezydenta:
• zapłacisz podatek od całkowitego wynagrodzenia za pracę wykonaną na terenie Wielkiej Brytanii
• w przypadku pracy wykonywanej za granicą – zapłacisz podatek wyłącznie od zarobków sprowadzonych na teren Wielkiej Brytanii


Pracujesz w UK jako subcontractor? – Odzyskaj swój podatek!

W żadnym z tych wypadków nie ma znaczenia Twoje stałe miejsce zamieszkania (domicyl).


Specjalne zasady dla pracowników żeglugi morskiej mieszkających w UK

Jeśli posiadasz status rezydenta Wielkiej Brytanii i jako pracownik żeglugi morskiej przebywasz często za granicą, może przysługiwać Ci 100% wartości odliczanej od zarobków ulgi Seafarers' Earnings Deduction.

Ulga dla pracowników żeglugi morskiej zamieszkałych w Wielkiej Brytanii – Seafarers' Earnings Deduction for UK resident seafarers. Przydatne informacje na temat ulgi dla pracowników żeglugi morskiej – Seafarers' Earnings Deduction help sheet (PDF, 57K)


Jeśli uzyskasz lub stracisz rezydencję podatkową w trakcie roku podatkowego

Jeśli w trakcie roku podatkowego przybędziesz do Wielkiej Brytanii lub ją opuścisz, możesz uzyskać lub utracić status rezydenta dla celów podatkowych. W takim wypadku opodatkowaniu podlegać będzie Twoje zagraniczne wynagrodzenie otrzymane w okresie, w którym przebywałeś na terenie Wielkiej Brytanii. Aby ustalić swój status dla celów podatkowych, będziesz musiał wypełnić formularz P86 (przybywając) lub P85 (wyjeżdżając), który pomoże Ci także ustalić zasady odprowadzenia podatku.

Formularz P86: Przyjazd do Wielkiej Brytanii – Form P86: coming into the UK. Formularz P85: Wyjazd z Wielkiej Brytanii – Form P85: leaving the UK


Umowy dotyczące podwójnego opodatkowania

Wielka Brytania podpisała z wieloma krajami umowy o uniknięciu podwójnego opodatkowania (double taxation agreements), mające zagwarantować, że to samo wynagrodzenie zostanie opodatkowane tylko w jednym kraju. W razie braku takiej umowy możesz zazwyczaj odzyskać podatek zapłacony za granicą, korzystając z któregoś z poniższych sposobów:
• ulgi jednostronnej (unilateral relief) w Wielkiej Brytanii – zostanie ona odliczona odpodatku należnego w Wielkiej Brytanii
• odliczenia podatku zapłaconego za granicą od podlegających opodatkowaniu dochodów

Pamiętaj, że ulga, z której chcesz skorzystać, nie może być wyższa niż podatek od tego samego dochodu należny w Wielkiej Brytanii. Więcej informacji na powyższy temat znajdziesz w dodatkowych uwagach, umieszczonych w sekcji zeznania podatkowego, dotyczącej kwestii zagranicznych.

Lista krajów, które podpisały umowy o uniknięciu podwójnego opodatkowania – List of countries with double tax treaties (PDF, 320K). Pomoc w wypełnieniu sekcji zeznania podatkowego, dotyczącej kwestii zagranicznych – Help with completing the foreign pages of your tax return (PDF, 187K)


Dochody zagraniczne w deklaracji podatkowej

Wypełniając swoją deklarację podatkową (tax return), powinieneś umieścić na stronach dotyczących zatrudnienia (employment pages) informacje dotyczące wynagrodzenia otrzymanego z zagranicy. Aby wystąpić o zwrot podatku zapłaconego za granicą, wypełnij także strony poświęcone pracy poza granicami kraju (foreign pages). Jeśli należysz do którejkolwiek z niżej wymienionych grup, możesz skorzystać także z brytyjskich kwot wolnych od podatku. Pozwolą Ci one na zapłacenie niższego podatku dochodowego.


Brytyjskie kwoty wolne od podatku – kto może z nich skorzystać?

• Rezydenci Wielkiej Brytanii
• Obywatele Commonwealth (włącznie z Brytyjczykami)
• Obywatele państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego
• Pracownicy (lub byli pracownicy) Korony
• członkowie innych określonych grup

Jeśli przysługująca Ci kwota wolna od podatku przewyższa Twój dochód, nie będziesz musiał płacić żadnego podatku na terenie Wielkiej Brytanii.

Pobierz strony deklaracji podatkowej, dotyczące kwestii zagranicznych – Download the foreign pages for your tax return (PDF, 73K)


Gdzie możesz uzyskać pomoc?

Jeśli masz pytania dotyczące Twojej sytuacji podatkowej, na które Twój pracodawca nie zna odpowiedzi, możesz skontaktować się:
• z placówką Tax Office Twojego pracodawcy, jeśli ma on siedzibę w Wielkiej Brytanii lub korzysta z systemu PAYE – poproś pracodawcę o dane kontaktowe
• ze swoją najbliższą placówką Tax Office

Dane kontaktowe wszystkich placówek Tax Office prowadzonych przez HMRC – Contact details for all HM Revenue & Customs Tax Offices


Inne przydatne linki

Opodatkowanie dochodów z tytułu oszczędności i inwestycji zagranicznych – Tax on foreign savings and investment income. Czy musisz wypełniać deklarację podatkową? – Do you need to fill in a tax return? Wypełnianie deklaracji podatkowej – Completing a tax return. Jak złożyć deklarację podatkową przez Internet – How to file your tax return online. Informator HMRC dotyczący rezydentury i dochodów z tytułu zatrudnienia – HMRC guidance on residence and earned income (PDF, 752K). Pomoc z plikami w formacie PDF – Help with PDF files


Masz problemy prawne w Polsce? – Adwokat Broniszewski

Więcej informacji

Opracowanie: Weronika Tomaszewska-Collins
Ostatnia aktualizacja tekstu: 20.07.2010
Aktualna wersja w języku angielskim: Directgov


Napisz komentarz


Komentarze są moderowane. Pisz na temat   “Podatek od zarobków zagranicznych”. Uzupełnij tekst, podziel się swoja wiedzą i doświadczeniem. Nie zadawaj w tym miejscu pytań!
Pytania (prośby o pomoc) zadajemy na forum.

Należy wypełnić wszystkie pola
GOV.UK

HMRC

VOTE

TAXPOL