Podatki w UK

Podatek po przyjeździe do UK

Jeśli przybyłeś do Wielkiej Brytanii w celu podjęcia pracy lub zamieszkania na terenie tego kraju, Twój obowiązek uiszczenia brytyjskiego podatku dochodowego (UK Income Tax) zależeć będzie od tego, na jak długo zamierzasz tu pozostać. Istnieją także odrębne przepisy, dotyczące osób pracujących w przemyśle rozrywkowym, studentów, nauczycieli i sporowców.


Duże i szybkie zwroty podatku – Tylko £40!

Czy musisz płacić brytyjski podatek dochodowy?

Wysokość należnego podatku dochodowego będzie zależała od Twojego statusu w Wielkiej Brytanii – możesz być rezydentem (resident), zwykłym rezydentem (ordinarily resident) lub mieszkać w kraju na stałe (domiciled). Może Cię dotyczyć więcej niż jeden z powyższych statusów, jak i żaden z nich.

1) Resident – rezydent

• jeśli spędziłeś przynajmniej 183 dni roku podatkowego w Wielkiej Brytanii, w danym roku dla celów podatkowych przysługuje Ci status rezydenta
• jeśli przybyłeś do Wielkiej Brytanii w celu zamieszkania tu na stałe lub przez okres przynajmniej trzech lat, status rezydenta przysługuje Ci od chwili wkroczenia na teren kraju
• będziesz także traktowany jako rezydent, jeśli spędzasz w Wielkiej Brytanii średnio 91 dni w roku podatkowym – średnia ta może być obliczona na przestrzeni maksymalnie czterech kolejnych lat.

2) Ordinarily resident – zwykły rezydent

• jeśli jesteś rezydentem Wielkiej Brytanii przez kilka kolejnych latach, zazwyczaj będziesz traktowany jako osoba przebywająca na stałe w tym kraju, czyli ordinarily resident
• będziesz traktowany jako ordinarily resident od dnia przyjazdu, jeśli przybyłeś z oczywistym zamiarem pozostania w kraju przez okres przynajmniej trzech lat

3) Domiciled – osoba zamieszkała na stałe

domicile, czyli stałe miejsce zamieszkania lub domicyl, jest zazwyczaj nabywany w chwili przyjścia na świat, ale jako termin prawny jest to pojęcie złożone i zależne od wielu różnych czynników

Szczegółowe definicje rezydencji, rezydencji zwykłej oraz domicylu – Residence, ordinary residence and domicile: more detailed definitions (PDF, 752K). Wypełnij formularz P86 „Przyjazd do Wielkiej Brytanii”, aby ustanowić swoją rezydencję lub domicyl – Complete form P86 'Arrival in the United Kingdom' to establish your residence and domicile status


Od czego zapłacisz podatek dochodowy?

1) Jeśli posiadasz status rezydenta i zwykłego rezydenta:

Zapłacisz podatek od dochodów uzyskanych:
• za pracę wykonywaną na terenie Wielkiej Brytanii
• w ramach brytyjskiej emerytury
• z tytułu brytyjskich inwestycji

Jeśli Wielka Brytania jest Twoim domicylem (stałym miejscem zamieszkania), będziesz musiał zapłacić tutaj podatek także od dochodów uzyskanych za granicą – może Ci jednak przysługiwać 10-procentowe odliczenie w przypadku podatku od emerytur zagranicznych.

Jeżeli nie mieszkasz w Wielkiej Brytanii na stałe, będziesz musiał zapłacić podatek wyłącznie od tych dochodów zagranicznych, które sprowadzisz na jej terytorium. Będziesz musiał jednak uiścić podatek od:
• całkowitego wynagrodzenia uzyskanego za pracę wykonaną za granicą dla brytyjskiego pracodawcy
• wynagrodzenia otrzymanego za pracę wykonaną w Wielkiej Brytanii dla pracodawcy zagranicznego
• 90% emerytury otrzymywanej z Republiki Irlandii – za wyjątkiem irlandzkich emerytur rządowych wypłacanych obywatelom brytyjskim.

Istnieją także specjalne kwoty wolne od podatku, przysługujące:
• pracownikom żeglugi morskiej, którzy spędzają wiele czasu poza granicami Wielkiej Brytanii
• osobom pobierającym emeryturę zagraniczną

Przepisy podatkowe obowiązujące pracowników żeglugi morskiej zamieszkałych w Wielkiej Brytanii – Tax rules for UK resident seafarers. Więcej informacji o emeryturach zagranicznych – More about overseas pensions (PDF 57K)

2) Jeśli posiadasz tylko status rezydenta, a nie zwykłego rezydenta:

Jeżeli posiadasz status rezydenta, ale nie zwykłego rezydenta, zapłacisz podatek od całkowitych dochodów uzyskanych w Wielkiej Brytanii. Przeważnie zapłacisz podatek tylko od tych dochodów zagranicznych, które sprowadzisz na teren Wielkiej Brytanii. Będziesz jednak musiał zapłacić podatek od 90% emerytury otrzymywanej z Republiki Irlandii – z wyjątkiem irlandzkich emerytur rządowych wypłacanych obywatelom brytyjskim.

Zapłacisz także podatek od każdego wynagrodzenia uzyskanego za pracę wykonaną poza granicami kraju, które sprowadzisz do Wielkiej Brytanii.


Duże i szybkie zwroty podatku - Tylko £40!

3) Jeśli nie jesteś rezydentem

Zapłacisz podatek od następujących dochodów:
• wynagrodzenia za pracę na terenie Wielkiej Brytanii
• brytyjskiej emerytury
• brytyjskich inwestycji
• czynszu za oddanie pod wynajem nieruchomości na terenie Wielkiej Brytanii

Nie zapłacisz podatku od dochodów uzyskanych za granicą, nawet jeśli zdecydujesz się sprowadzić je do Wielkiej Brytanii.


Kwoty zwolnione od podatku dochodowego

Wszyscy rezydenci brytyjscy mogą skorzystać z kwot wolnych od podatku, które pozwalają na obniżenie należności podatkowych.

Osobista kwota wolna od podatku – Personal Allowance. Dowiedz się więcej o podatku dochodowym – Find out more about Income Tax. Pełna lista osób, którym przysługują kwoty wolne od podatku dochodowego – Full list of people who get Income Tax allowances


Czy musisz wypełniać deklarację podatkową?

Jeśli dochód, od którego powinieneś zapłacić podatek, przekracza przysługującą Ci kwotę wolną od podatku, należny podatek może zostać odprowadzony przez Twojego pracodawcę w systemie PAYE. Jeśli nie jesteś nigdzie zatrudniony, prawdopodobnie będziesz musiał samodzielnie wypełnić deklarację podatkową (tax return).

Czy musisz wypełniać deklarację podatkową? – Do you need to complete a tax return?


Przyjazd do UK w trakcie roku podatkowego

Jeśli przybyłeś do Wielkiej Brytanii w trakcie roku podatkowego, zazwyczaj będziesz musiał zapłacić podatek wyłącznie od dochodów uzyskanych po przyjeździe, pod warunkiem, że:
• zamierzasz pozostać w Wielkiej Brytanii na przynajmniej dwa lata lub zamieszkać tu na stałe
• przed przyjazdem nie posiadałeś statusu zwykłego rezydenta Wielkiej Brytanii

W przeciwnym razie, możliwe, że będziesz musiał zapłacić podatek za dochody uzyskane w całym roku podatkowym. Niezależnie od Twojej sytuacji zawsze będziesz mógł skorzystać z pełnej, przysługującej Ci kwoty wolnej od podatku (Personal Allowance).


Jeśli już płacisz podatek od dochodów z zagranicy

Wielka Brytania zawarła z wieloma krajami umowy o uniknięciu podwójnego opodatkowania (double taxation agreements), mające zagwarantować, że nie będziesz musiał dwa razy płacić podatku od tych samych dochodów.
Nawet w przypadku braku takiej umowy, powinieneś być w stanie skorzystać z ulgi z tytułu podatku zapłaconego w innym kraju.

Opodatkowanie dochodów z tytułu oszczędności i inwestycji zagranicznych – Tax on foreign savings and investment income


Inne przydatne linki

Przyjazd do pracy w Wielkiej Brytanii – Coming to work in the UK. Podatek i ubezpieczenie społeczne pracowników tymczasowych, kontraktowych i zatrudnionych na niepełny etat – Casual, part-time, temporary workers: tax and National Insurance. Podatek dla osób pracujących – Working and paying tax. System Self Assessment dla nierezydentów – Self Assessment for non-residents. Ubezpieczenie społeczne osób przybywających do i wyjeżdżających z Wielkiej Brytanii – National Insurance when leaving or coming into the UK (PDF 640K)


Masz problemy prawne w Polsce? – Adwokat Broniszewski

Więcej informacji

Opracowanie: Weronika Tomaszewska-Collins
Ostatnia aktualizacja tekstu: 19.07.2010
Aktualna wersja w języku angielskim: Directgov
Rozliczenia podatkowe w UK: Taxpol


Napisz komentarz


Komentarze są moderowane. Pisz na temat   “Podatek po przyjeździe do UK”. Uzupełnij tekst, podziel się swoja wiedzą i doświadczeniem. Nie zadawaj w tym miejscu pytań!
Pytania (prośby o pomoc) zadajemy na forum.

Należy wypełnić wszystkie pola
GOV.UK

HMRC

VOTE

TAXPOL