Podatki w UK

Podatek przy sprzedaży nieruchomości

Jeśli zdecydujesz się na sprzedaż nieruchomości, w której mieszkasz na stałe, i jeśli spełniasz określone warunki – nie będziesz musiał płacić dodatkowego podatku. Jednak w przypadku sprzedaży nieruchomości niebędącej Twoim głównym miejscem zamieszkania, możliwe, że będziesz musiał zapłącić podatek od zysków kapitałowych (Capital Gains Tax).

Podatek od zysków kapitałowych – Capital Gains Tax


Podatek w przypadku sprzedaży lub odstąpienia własnego domu

Możesz uniknąć konieczności zapłacenia podatku, jeśli spełniasz następujące warunki:
• kupiłeś nieruchomość i zainwestowałeś w nią głównie z celach mieszkaniowych, a nie w celu odniesienia zysku
• przez cały okres posiadania nieruchomości (za wyjątkiem trzech ostatnich lat) nieruchomość ta była Twoim głównym miejscem zamieszkania
• rzeczywiście nieruchomość ta byłą Twoim domem przez cały okres jej posiadania i przez cały ten czas nie wykorzystywałeś jej w żadnych innych celach aniżeli jako miejsce zamieszkania Twoje, Twojej rodziny i co najwyżej jednego sublokatora
• powierzchnia ogrodu i gruntów należących do nieruchomości (włącznie z powierzchnią zajmowaną przez nieruchomość) nie przekracza 5,000 metrów kwadratowych (ok. 1,25 akra)

Jeśli pozostajesz w związku małżeńskim lub civil partnership i nie jesteś w separacji, wspólnie z partnerem lub współmałżonkiem możecie posiadać wyłącznie jedną nieruchomość, kwalifikującą się do zwolnienia od podatku. Ulga podatkowa może Ci przysługiwać, nawet jeśli nie spełniasz wszystkich powyższych warunków.

Podstawowe informacje dotyczące ulgi z tytułu sprzedaży swojego głównego miejsca zamieszkania – The basics of private residence relief when selling your home


Podatek w przypadku nieruchomości, w której nie mieszkasz

Jeśli wartość Twojej nieruchomości w chwili jej sprzedaży lub przekazania innej osobie wzrosła od momentu jej zakupu, zazwyczaj zysk ze sprzedaży będzie podlegał opodatkowaniu. Jednak pierwsze £10,100 zyskóu (w latach podatkowych 2009-10 i 2010-11) jest zwolnione od podatku.

Warto także pamiętać, że:
• obliczając zysk dla celów podatkowych możesz odliczyć niektóre koszty zakupu, sprzedaży i remontu nieruchomości
• jeśli poniosłeś stratę w przypadku sprzedaży nieruchomości, możliwe, że będziesz mógł odliczyć ją od innych zysków
• jeśli mieszkasz z mężem, żoną lub partnerem w civil partnership, możesz przekazać nieruchomość swojemu partnerowi lub współmałżonkowi bez konieczności uiszczenia podatku od zysków kapitałowych (Capital Gains Tax)
• jeśli podarujesz nieruchomość lub sprzedasz ją po zaniżonej cenie swoim dzieciom lub innym osobom, w dalszym ciągu może obowiązywać Cię podatek od zysków kapitałowych


Masz problemy prawne w Polsce? – Adwokat Broniszewski

Więcej podstawowych informacji o podatku od zysków kapitałowych – More about the basics of Capital Gains Tax. Więcej informacji o legalizacji związków miedzy osobami tej samej płci – More about civil partnerships


Jakie informacje należy przechowywać?

HM Revenue & Customs (HMRC) zaleca zachowanie następujących informacji i dokumentów związnych z nieruchomością:
• umowy kupna lub sprzedaży, dzierżawy bądź zamiany nieruchomości
• wszelkiej dokumentacji zawierającej opis nieruchomości, której nie kupiłeś, ale wszedłeś w jej posiadanie w inny sposób: na przykład została Ci ona przekazana w formie darowizny lub spadku
• szczegółów dotyczących nieruchomości, którą przekazałeś innej osobie lub oddałeś w ręce towarzystwa powierniczego
• kopii wycen uwzględnianych przez Ciebie przy obliczaniu zysków i strat
• rachunków, faktur i innych dowodyów dokonania płatności, takich jak wyciągi z banku i odcinki z czeków za odliczane koszty zakupu, remontów oraz sprzedaży nieruchomości

Warto także zachować korespondencję z nabywcą lub sprzedawcą, która doprowadziła do sprzedaży nieruchomości.


Inne przydatne linki

Podstawowe informacje o podatku od zysków kapitałowych – The basics of Capital Gains Tax. Informacje o podatku w przypadku zakupu nieruchomości – Information about tax on buying property. Sprzedaż domu – Selling your home. Przeprowadzka do nowego domu – Moving to your new home. Znalezienie nowej szkoły po przeprowadzce – Finding a new school when you move home. Informacje o podatku od zysków kapitałowych dla firm na stronie Business Link – Capital Gains Tax for businesses from the Business Link website


Więcej informacji

Opracowanie: Weronika Tomaszewska-Collins
Ostatnia aktualizacja tekstu: 02.08.2010
Aktualna wersja w języku angielskim: Directgov
Rozliczenia podatkowe w UK: Taxpol

UWAGA: Powyższe opracowanie jest chronione prawem autorskim. Kopiowanie i rozpowszechnianie (całości lub części) bez pisemnej zgody administratora jest zabronione! Wobec osób łamiących zakaz podjęte będą kroki prawne.


Napisz komentarz


Komentarze są moderowane. Pisz na temat   “Podatek przy sprzedaży nieruchomości”. Uzupełnij tekst, podziel się swoja wiedzą i doświadczeniem. Nie zadawaj w tym miejscu pytań!
Pytania (prośby o pomoc) zadajemy na forum.

Należy wypełnić wszystkie pola
GOV.UK

HMRC

VOTE

TAXPOL