Podatki w UK

Podatek przy sprzedaży nieruchomości

Jeśli zdecydujesz się na sprzedaż nieruchomości, w której mieszkasz na stałe, i jeśli spełniasz określone warunki – nie będziesz musiał płacić dodatkowego podatku. Jednak w przypadku sprzedaży nieruchomości niebędącej Twoim głównym miejscem zamieszkania, możliwe, że będziesz musiał zapłącić podatek od zysków kapitałowych (Capital Gains Tax).


Duże i szybkie zwroty podatku – Tylko £40!

Podatek od zysków kapitałowych – Capital Gains Tax


Podatek w przypadku sprzedaży lub odstąpienia własnego domu

Możesz uniknąć konieczności zapłacenia podatku, jeśli spełniasz następujące warunki:
• kupiłeś nieruchomość i zainwestowałeś w nią głównie z celach mieszkaniowych, a nie w celu odniesienia zysku
• przez cały okres posiadania nieruchomości (za wyjątkiem trzech ostatnich lat) nieruchomość ta była Twoim głównym miejscem zamieszkania
• rzeczywiście nieruchomość ta byłą Twoim domem przez cały okres jej posiadania i przez cały ten czas nie wykorzystywałeś jej w żadnych innych celach aniżeli jako miejsce zamieszkania Twoje, Twojej rodziny i co najwyżej jednego sublokatora
• powierzchnia ogrodu i gruntów należących do nieruchomości (włącznie z powierzchnią zajmowaną przez nieruchomość) nie przekracza 5,000 metrów kwadratowych (ok. 1,25 akra)

Jeśli pozostajesz w związku małżeńskim lub civil partnership i nie jesteś w separacji, wspólnie z partnerem lub współmałżonkiem możecie posiadać wyłącznie jedną nieruchomość, kwalifikującą się do zwolnienia od podatku. Ulga podatkowa może Ci przysługiwać, nawet jeśli nie spełniasz wszystkich powyższych warunków.

Podstawowe informacje dotyczące ulgi z tytułu sprzedaży swojego głównego miejsca zamieszkania – The basics of private residence relief when selling your home


Podatek w przypadku nieruchomości, w której nie mieszkasz

Jeśli wartość Twojej nieruchomości w chwili jej sprzedaży lub przekazania innej osobie wzrosła od momentu jej zakupu, zazwyczaj zysk ze sprzedaży będzie podlegał opodatkowaniu. Jednak pierwsze £10,100 zyskóu (w latach podatkowych 2009-10 i 2010-11) jest zwolnione od podatku.


Duże i szybkie zwroty podatku - Tylko £40!

Warto także pamiętać, że:
• obliczając zysk dla celów podatkowych możesz odliczyć niektóre koszty zakupu, sprzedaży i remontu nieruchomości
• jeśli poniosłeś stratę w przypadku sprzedaży nieruchomości, możliwe, że będziesz mógł odliczyć ją od innych zysków
• jeśli mieszkasz z mężem, żoną lub partnerem w civil partnership, możesz przekazać nieruchomość swojemu partnerowi lub współmałżonkowi bez konieczności uiszczenia podatku od zysków kapitałowych (Capital Gains Tax)
• jeśli podarujesz nieruchomość lub sprzedasz ją po zaniżonej cenie swoim dzieciom lub innym osobom, w dalszym ciągu może obowiązywać Cię podatek od zysków kapitałowych

Więcej podstawowych informacji o podatku od zysków kapitałowych – More about the basics of Capital Gains Tax. Więcej informacji o legalizacji związków miedzy osobami tej samej płci – More about civil partnerships


Jakie informacje należy przechowywać?

HM Revenue & Customs (HMRC) zaleca zachowanie następujących informacji i dokumentów związnych z nieruchomością:
• umowy kupna lub sprzedaży, dzierżawy bądź zamiany nieruchomości
• wszelkiej dokumentacji zawierającej opis nieruchomości, której nie kupiłeś, ale wszedłeś w jej posiadanie w inny sposób: na przykład została Ci ona przekazana w formie darowizny lub spadku
• szczegółów dotyczących nieruchomości, którą przekazałeś innej osobie lub oddałeś w ręce towarzystwa powierniczego
• kopii wycen uwzględnianych przez Ciebie przy obliczaniu zysków i strat
• rachunków, faktur i innych dowodyów dokonania płatności, takich jak wyciągi z banku i odcinki z czeków za odliczane koszty zakupu, remontów oraz sprzedaży nieruchomości

Warto także zachować korespondencję z nabywcą lub sprzedawcą, która doprowadziła do sprzedaży nieruchomości.


Inne przydatne linki

Podstawowe informacje o podatku od zysków kapitałowych – The basics of Capital Gains Tax. Informacje o podatku w przypadku zakupu nieruchomości – Information about tax on buying property. Sprzedaż domu – Selling your home. Przeprowadzka do nowego domu – Moving to your new home. Znalezienie nowej szkoły po przeprowadzce – Finding a new school when you move home. Informacje o podatku od zysków kapitałowych dla firm na stronie Business Link – Capital Gains Tax for businesses from the Business Link website


Masz problemy prawne w Polsce? – Adwokat Broniszewski

Więcej informacji

Opracowanie: Weronika Tomaszewska-Collins
Ostatnia aktualizacja tekstu: 02.08.2010
Aktualna wersja w języku angielskim: Directgov
Rozliczenia podatkowe w UK: Taxpol


Napisz komentarz


Komentarze są moderowane. Pisz na temat   “Podatek przy sprzedaży nieruchomości”. Uzupełnij tekst, podziel się swoja wiedzą i doświadczeniem. Nie zadawaj w tym miejscu pytań!
Pytania (prośby o pomoc) zadajemy na forum.

Należy wypełnić wszystkie pola
GOV.UK

HMRC

VOTE

TAXPOL